Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (12 af 13)


Når erkendelsen af seksualitetens plads i livet er parallel med tankens koncentration, bliver halscentret magnetisk og løfter sakralcentrets energier.

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (12 af 13)

Kanalisering af energi

 

Sublimering-af-seksualenergi-18-Alice-Baileyd. Kanaliseringen af energi fortsætter i denne fase. De sakrale energier føres til halsen, og solar plexus centrets energier føres til hjertecentret. Sidstnævnte kanalisering sker dog i så begrænset omfang, at virkningen sandsynligvis ikke bemærkes. Der er tale om en langvarig og meget vanskelig periode. I nutiden gennemgår de fleste mennesker de perioder, der er beskrevet under c og d, som er en forberedelse til at betræde discipelskabets vej.

e. I denne fase aktiveres hjerte- og halscentret. Mennesket er nu en intelligent tænker i en eller anden kreativ retning og er langsomt ved at blive gruppebevidst. Motiverne er imidlertid stadig egoistiske, selvom mennesket cyklisk skifter mellem perioder med visioner og perioder med åndelig stræben. Det åndelige liv virker tiltrækkende. Mennesket er på vej til at blive esoteriker.

f. Der kommer nu en periode med energiindstrømning, og pandecentret, der styrer den integrerede personlighed, bliver aktivt og dominerende. Inderligheden i følelseslivet og den åndelige stræben aftager midlertidigt, og det samme gælder disciplineringen. Årsagen er, at der i denne periode fokuseres på personlighedens integrering, ambitioner og målsætning. Denne forandring er positiv, men den er kun midlertidig. Bag den intelligente facade og de ydre aktiviteter sover disciplen stadig. Når tankesindet er blevet fuldstændigt vækket og har overtaget styringen, tager disciplen igen fat på sit tjenestearbejde. Det sker, når behovet for mental tilfredsstillelse er blevet dækket − og når "Guds søn er parat til at rejse sig og gå tilbage til Faderens hus".

Sublimering-af-seksualenergi-19-Alice-BaileyI denne periode når det intelligent skabende og magtfulde menneske højdepunktet i sit personlige liv. Centrene fra hovedet og nedefter vil alle være aktive, og centrene under mellemgulvet vil være underordnet og styret af de højere centre. De er på denne måde underlagt menneskets vilje. Mennesket styres på dette tidspunkt af ambitioner, af det, der intellektuelt tjener de personlige interesser, og af et gruppearbejde, der gør det muligt at udtrykke personlig styrke og magt. Pandecentret er aktivt og kraftfuldt, halscentret fungerer med stor intensitet, og hjertecentret er vækket og under hurtig udvikling.

Det er en periode, hvor hovedcentret vækkes til aktivitet. Årsagen er, at disciplens instinkt genopstår (men på en ny og kraftfuld måde). Og denne gang er tilgangen til virkeligheden intelligent. Det kommer til udtryk på to måder:

  • Sjælen begynder at lade sin energi strømme ind i de æteriske centre via hovedcentret.
  • Midtpunktet i de enkelte centre kommer for første gang i virkelig aktivitet. Det bliver så strålende, lysende, magnetisk og kraftfuldt, at det "dæmper alt omkringliggende lys".

Kærlighedens og viljens kræfter koordinerer nu alle centrene, som fungerer i et ordnet samspil. Herefter vækkes rodcentret, og alle fysiske og psykiske energier løftes op til hovedcentret. De duale modsætninger − hovedcentret (centret for åndelig energi) og rodcentret (centret for fysisk energi) − sammensmeltes i en syntese, og derefter styres personligheden udelukkende oppefra af sjælen.

Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Download-fil: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN - Alice A. Bailey


Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN