Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (10 af 13)


Når erkendelsen af seksualitetens plads i livet er parallel med tankens koncentration, bliver halscentret magnetisk og løfter sakralcentrets energier.

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (10 af 13)

Alt er guddommeligt

 

Sublimering-af-seksualenergi-15-Alice-Bailey

 

En indviet lever efter den åndsvidenskabelige kendsgerning, at alt i manifestationen er guddommeligt. Det fysiske plan og de fysiske aktiviteter er i lige så høj grad udtryk for guddommelighed som aktiviteter på højere planer. En indviet ved, at guddommens laveste og tætteste manifestation naturligvis er under denne iboende guddoms bevidste kontrol. Derfor skal enhver handling være udtryk for et seriøst forsøg på at udføre enhver opgave og opfylde enhver forpligtelse. Det fysiske legeme skal bruges i enhver aktivitet og handling, sådan at indsatsen gavner gruppen og stimulerer den åndelige udvikling.

På nogle udviklingsstadier kan det være en fordel, hvis et menneske praktiserer midlertidig afholdenhed for at fuldkommengøre kontrollen inden for et bestemt udviklingsområde, men der er bare tale om et middel til at opnå et mål. Derefter kommer der stadier, hvor mennesket − når kontrollen er opnået − demonstrerer sine egenskaber. Ethvert center skal bruges på normal og fornuftig måde, og dermed fremskyndes menneskehedens samlede udvikling.

I mange tilfælde gifter indviede og mestre sig, og de opfylder deres pligter som ægtefælle og familieoverhoveder på sædvanlig måde. Men alt i livet er styret og reguleret af hensigt og mål. Ingen overrumples af lidenskab eller begær. Hos det fuldkomne menneske på det fysiske plan er alle centrene helt under kontrol, og centrenes energi bruges i overensstemmelse med naturlovene. Monadens − en åndelige vilje − er hovedfaktoren. Den viser sig som enhed i tjenestearbejdet på alle eksistensplaner og gennem alle centrene, for at skabe det bedst mulige for flest muligt.

Når dette emne behandles, skyldes det, at mange studerende farer vild i disse spørgsmål. Enten opbygger de en holdning, der medfører, at den normale fysiske natur krystalliserer og forfalder − eller de kaster sig ud i et orgie af udskejelser under påskud af, at det er nødvendigt at "stimulere centrene" for at fremskynde den astral udvikling. Den sande indviede kan man kende på klog normalitet og konstant tilpasning til det, der gavner gruppen. Handlingerne respekterer landets love. Holdninger og handlinger er uden overdrivelser. Den åndelig levemåde, den disciplinerede adfærd og de etiske og moralske indstillinger, er et eksempel for andre.

Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Download-fil: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN - Alice A. Bailey


Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN