Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (11 af 13)


Når erkendelsen af seksualitetens plads i livet er parallel med tankens koncentration, bliver halscentret magnetisk og løfter sakralcentrets energier.

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (11 af 13)

Kanalisering af energier

 

Sublimering-af-seksualenergi-16-Alice-Bailey

 

7. De følgende tre punkter, der har relation til kanalisering af energi, er vigtige at kende:

1. Der skal ske en kanalisering fra alle de lavere centre til de højere. Det sker som regel i to stadier. Kanaliseringen, der foregår i personligheden, sker parallelt med kanaliseringen af åndelig energi fra sjælens kraftreservoir til det fysisk inkarnerede menneske. Det bliver muligt, efterhånden som mennesket selv udfører processen. Kanaliseringerne kan ske i løbet af udviklingsprocessen, eller de kan fremskyndes ved hjælp af avancerede teknikker, som disciple undervises i i alle grader.

2. Inden for dette meget vigtige område skal der udføres følgende kanaliseringer:

  • Energien i rodcentret (den personlige viljes center) skal løftes og føres op langs rygsøjlen til hovedcentret via pandecentret.
  • Energien i sakralcentret (seksualdriftens og kønsorganernes center) skal løftes til halscentret, der bliver center for den skabende aktivitet.
  • Energien i solar plexus centret (det selvbevidste personlige begærs center) skal løftes til hjertecentret og komme til udtryk via gruppearbejde.

 

Sublimering-af-seksualenergi-17-Alice-Bailey

 

3. Alle disse centre udvikles og aktiveres i tre stadier, og på denne måde skabes de ydre aspekter i et menneskes liv:

  • Der er en periode, hvor centrene er aktive, selvom de er træge og halvsovende. De energier, de består af, bevæger sig i en sløv og langsom rytme. Lyset, der kendetegner et center, er svagt. Midtpunktet for centrets elektrisk kraft ("lotusens hjerte", "chakraets brændpunkt", "hjulnavet", som det kaldes i den esoteriske lære) er temmelig passivt. Der strømmer kun lige akkurat energi nok ind i centret til livets opretholdelse og til at instinkterne fungerer. Samtidig er der en tendens til at reagere på stimuli fra astralplanet via det enkelte menneskes astrallegeme på en ubeslutsom og uintelligent måde.
  • I den næste periode sker der en tydelig højnelse og intensivering af energi og kraft. Centrenes lys skinner klarere, og navnlig solar plexus centret bliver meget aktivt. Mennesket er stadig fokuseret i centrene under mellemgulvet. Centrene over mellemgulvet er kun svagt lysende. De er sløve og forholdsvis inaktive. Punktet i centrets midte er dog mere elektrisk og dynamisk. På dette trin er der tale om en almindeligt begavet borger, der stort set domineres af sin lavere natur og sine følelsesmæssige reaktioner. Derfor er behovstilfredsstillelse livets mål og mening. Centrene er først og fremmest modtagere af fysiske og astrale energier, men de reagerer af og til på mentale impulser.
  • Herefter er der en periode, hvor den første kanalisering finder sted. Kanaliseringen kan strække sig over lang tid og dække flere inkarnationer. Centrene under mellemgulvet er vækket, og deres aktivitet er stor. Deres lys er levende, og deres indbyrdes forbindelse er så håndgribelig, at der er dannet et komplet magnetfelt. Det omfatter hele området under mellemgulvet, og efterhånden bliver det stærkt nok til at udvide indflydelsen, så den kommer op over mellemgulvet. Solar plexus centret afløser sakralcentret som det dominerende center. Sakralcentret har i lange tidsaldre givet udtryk for menneskets dyriske natur. Solar plexus centret modtager den energi, der strømmer nedefra. Centret absorberer energien og overføre den til de højere centre. Mennesket er nu udviklet til det, der kan kaldes "den intelligente borger" og med potentiale for at blive aspirant. Dette menneske er bevidst om dualiteten i sin natur − om makrokosmos og mikrokosmos. Nu er der mulighed for at betræde prøvestadiets vej.
Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Download-fil: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN - Alice A. Bailey


Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN