Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (5 af 13)


Når erkendelsen af seksualitetens plads i livet er parallel med tankens koncentration, bliver halscentret magnetisk og løfter sakralcentrets energier.

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (5 af 13)

Energiens bevægelse

 

Sublimering-af-seksualenergi-06-Alice-Bailey

 

Det er vigtigt at huske, at når det drejer sig om aspiranter og disciple, er energiens bevægelse gennem alle centrene både opadgående og nedadgående:

Sublimering-af-seksualenergi-07-Alice-Bailey1. Den opadgående energistrøm fra sakralcentret til halscentret skaber sublimering. Fysisk skabelse sublimeres og kommer til udtryk som kreativitet.

Den opadgående energistrøm fra solar plexus centret til hjertecentret medfører, at individuel, astral bevidsthed sublimeres til gruppebevidsthed.

Den opadgående energistrøm fra rodcenter til hovedcentret medfører, at materialisme sublimeres til åndelig energi.

Den opadgående energistrøm fra enkelte eller fra samtlige fem centre langs rygsøjlen til pandecentret, medfører, at en uorganiseret livsstil sublimeres til personlighedsintegrering.

Den opadgående energistrøm fra de seks samordnede centre til hovedcentret medfører, at personlighedens aktiviteter sublimeres til en åndelig livsform.

Der er naturligvis tale om en generalisering, og processen foregår hverken i en bestemt rækkefølge eller roligt og velordnet, selvom den skematiske præsentation kan give dette indtryk. Processen strækker sig over mange inkarnationer og i de tidlige stadier foregår sublimeringen ubevidst. I de sene stadier er sublimeringen et resultat af smertefulde erfaringer og bevidste kraftanstrengelse. Processen bliver gradvis mere dynamisk og effektiv, efterhånden som aspiranten bevæger sig gennem udviklingsvejens forskellige stadier. Sublimering-af-seksualenergi-08-Alice-BaileyDe fem stråler, som disciplen skal arbejde med (to primære stråler og tre sekundære stråler), har en bestemt virkning. Karmiske justeringer skaber muligheder eller forhindringer, og på grund af disciplens begrænsede erfaring opleves processen som indviklet og forvirrende. Alt, hvad disciplen kan gøre under processen, er at forsøge at forstå de overordnede principper, der her er beskrevet, og ikke fokusere for meget på de mange detaljer.

2. Den nedadgående energistrøm omformer. Når hovedcentret er blevet aktiveret, og disciplen arbejder bevidst og aktivt med at føre energierne til centrene og på denne måde styrer personlighedens liv, sker der en proces, hvor energi systematisk føres til centrene i en bestemt rytme. Denne proces er også betinget af strålerne, af livssituationen og af karma. På denne måde bruges alle legemernes energier til åndelig aktivitet.

Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Download-fil: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN - Alice A. Bailey


Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN