Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (3 af 13)


Meditation er ikke en abstrakt aktivitet, men består både af skabende eller kreativ aktivitet og af praktisk tjenestearbejde.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (3 af 13)

Brobygning mellem

sjæl og personlighed

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-03-Erik-Ansvang

 

Der findes en verdensomspændende gruppe, som samtidig og forenet mediterer på disse love og principper. Det sker i en to-måneders rytme. I hver periode på to måneder skabes der et energireservoir af tankeformer, som kan benyttes til forankring af den aktuelle lov eller det aktuelle princip på planeten. Det er subjektiv kreativitet. Det er den nye tids metode til at skabe en ny og bedre verden. Denne metode kaldes Skabende meditation.

Tidligere tiders meditationsmetoder – f.eks. mystisk meditation og bøn − lagde vægten på den følelsesmæssige forbindelse med sjælen. I Skabende meditation anvendes tanken som et inspirativt og mentalt brobyggende redskab. Det er Østens raja yoga (tankens yoga) i en ny form. Her lægges vægten på menneskets kreative eller skabende muligheder. Skabende meditation er derfor kunsten at modtage og udtrykke sjælens inspiration og kvaliteter. I Skabende meditation læggers der derfor vægt på:

 

1) Kontakt og registrering

Evnen til at registrere og modtage indtryk fra sjælen.

2) Fortolkning eller nedfældning

Evnen til at bevidstgøre de subtile indtryk.

3) Konkretisering eller levendegørelse

Evnen til at omsætte indtrykkene i handling.

 

For at holde tænkeevnen vital og smidig skal meditationen suppleres med studier. Gradvis bliver man i stand til at omsætte indre inspiration til ydre handling. Og dermed bringes der lys, kærlighed og kraft ind i en verden, som mere end nogensinde trænger til åndelige livsværdier. I princippet er processen uhyre enkel, men i praksis er den særdeles vanskelig.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-04-Erik-Ansvang

 

Visualisering Når tanken rettes fremad, står man uden mulighed for at skabe tankebilleder understøttet af den hukommelse, der er knyttet til følelserne, som stammer fra konkrete oplevelser i nutiden eller fortiden. Man er med andre ord fokuseret i ideernes og idealernes verden. Man forestiller sig situationer og begivenheder, der endnu ikke er indtruffet. Derfor vil de fleste betragte denne evne som indbildning og uden betydning.

Ethvert menneske er imidlertid født med iboende evner, potentialer og et livsmål. Det medfører, at forskellige mennesker har forskellige idealer. Indre længsler, forestillinger og idealer er støbeforme for de tankebilleder og visioner, mennesker hver især skaber. Evnen til at trænge ind i ideernes verden, omforme ideerne til idealer og endelig udtrykke dem i praktisk handling er derfor af uhyre stor betydning for det søgende menneske.

Når man visualiserer, ser man ikke selve fremtiden, men forestillinger om fremtiden. Verden, som den er, er imidlertid et resultat af menneskers tænkning. Det er ikke alene en åndsvidenskabelig påstand. Allerede i 1930’erne sagde store fysikere som Max Planck, Niels Bohr og Werner Heisenberg, at … ” − den virkelige verden omkring os og vores tankesind er skabt af samme materiale”. Det betyder, at bevidsthed ikke kun skabes af elektriske impulser inde i hjernen, men at bevidsthed og Universet er ét og det samme.

I Den Hemmelige Lære oplyser H.P. Blavatsky, at … ” − tanken er i stand til at skabe ydre, objektive resultater ved hjælp af sin egen iboende kraft”. Tanken er altså en skaberkraft, og åndsvidenskaben understreger, at tanken er Universets eneste skaberkraft. Disse oplysninger har konsekvenser, for når man visualiserer sine visioner og ideer, tager man reelt første skridt i en proces, der kan omsætte tanke til handling − hvor ide kan blive til virkelighed − hvor livets aktiviteter kan styres af livsmålet. Om det lykkes er et spørgsmål om kraft.

Man kan sige, at tankebillederne samtidig fungerer som en slags vinduer til den del af den indre natur, man endnu ikke har erfaret og integreret. I begyndelsen vil vinduet blot være et beskedent kighul, og udsynet vil være begrænset, men efterhånden vokser de indre vinduer, og mere og mere af sjælens lys kan strømme ind.

Man vil opdage, at man mere og mere identificerer sig med tankebillederne − og denne sammensmeltning med den indre natur, er fundamentet for kontemplation. I stadiet med kontemplation er den mentale aktivitet stillet i bero. Tankesindet er stille og modtagende. Dag Hammarskjöld gav et billede på denne tilstand i meditationsprocessen, da han talte om meditationsrummet i FN-bygningen i New York:

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-05-Erik-Ansvang

 

”Vi har alle inde i os et stilhedens center omgivet af tavshed.

Dette rum er dedikeret til freden og til de mennesker,

der har dedikeret sig til freden. Det er et stilhedens rum …”

 

Når personligheden har bragt sine legemer i ro og balance, når følelserne er stille og neutrale, og når tænkeevnen er iagttagende, kan sjælen lade ideer eller inspiration strømme ind i personligheden. Ideen vil opstå som en tanke. Meditation handler om mental modtagelighed, og derfor drejer det sig dybest set om at kanalisere energi. Selv den mest jordbundne naturvidenskabelige fysiker indrømmer i dag, at alt er energi.

Livskraften, der beliver al manifestation, er energi, og denne energi målrettes gennem meditation af mentallegemet, der holdes uafbrudt i sjælens lys. Det er disse overordnede aspekter af livskraften eller livsenergien, der kaldes lys, kærlighed og kraft. Og det er den klare tænkning, der er i stand til at forstå energien rigtigt og omforme den til ideer og planer, der kan omsættes til specifikke aktiviteter.

Meditation skaber altid resultater, fordi energi altid følger og former sig efter tanken. Meditationsteknikker kan læres, men måden, de bruges på, vil variere fra person til person, og den enkelte må finde netop sin individuelle metode, for man opnår kun erfaringer ved at bruge tænkeevnen ved egen kraft. Kun personlige erfaringer kan lære et menneske, hvordan tanken koordineres med sjælens energi, og hvordan meditationens uudtømmelige ressourcer af åndelig energi kan komme til udtryk korrekt og anvendes til aktiv tjeneste for menneskeheden.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7