Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (11 af 13)


Meditation er ikke en abstrakt aktivitet, men består både af skabende eller kreativ aktivitet og af praktisk tjenestearbejde.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (11 af 13)

En ny verdensorden

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-14-Erik-Ansvang

 

Menneskeheden står i dag over for en ny æra og en ny verdensorden, og de spørgsmål, som tænkende mennesker umiddelbart må stille sig, er: Hvilken vej skal menneskeheden følge i fremtiden, og hvad kan man gøre for at sikre, at det bliver en periode, der fremmer et bedre og mere konstruktivt indhold i livet.

De fremskridt, der er foretaget gradvist gennem tiderne, har bragt menneskeheden frem til et stadie i civilisationen, hvor kompleksiteten i livet og påvirkningen af sensitiviteten er nær ved at nå en kulmination. I dag berører begivenheder i de fjerneste hjørner af verden de fleste mennesker personligt indirekte, enten fysisk og økonomisk eller emotionelt og mentalt.

Historisk kan man se, at menneskeheden altid har gjort fremskridt gennem kriser, men aldrig før har hele verdens befolkning været så involveret som nu. Derfor står menneskeheden ved et specielt punkt i en lang række af menneskeåndens lidelser og sejre, alt sammen noget, som fortæller om menneskenes historie op til nu, og som viser, at udviklingen og væksten vil fortsætte. Menneskeheden vil aldrig stagnere, og den er trådt ind i en ny tidsalder, hvor gamle former forsvinder og erstattes af nye, sådan som det er sket mange gange før.

Det næste skridt drejer sig derfor om, hvordan man viser virkelig omtanke og ansvarsfølelse. To kræfter − materialisme og åndelighed − står over for hinanden. Det nuværende og de næste århundreder vil derfor blive afgørende for udviklingen, fordi der i dag er tilgang til umådeligt stærke kræfter, og fordi der er skabt vilkår, hvor en ny åndelig udvikling får betydning − med nye regler for sjælen.

Opfattelse af ansvarsfølelse er en af de karakteregenskaber, der er vokset frem i denne periode, og menneskeheden er begyndt at tænke over, hvad de kan yde til det fælles gode. Uanset overbevisning kommer menneskeheden efterhånden til klarhed over, at den kommende tidsalder afhænger af deres egen indsats, og når man søger metoder og midler til at tage udfordringen op, opdager man, at det er de indre muligheder, man skal rette opmærksomheden mod. Man opdager, at man via tanken kan få kraft til at arbejde med mere subtile påvirkninger og til at anvende energier med langtrækkende virkning, og denne opdagelse åbenbarer, at menneskets skabende og konstruktive kraft er langt større end tidligere antaget.

Det betyder også, at når menneskeheden lærer at kontrollere tankerne, i stedet for at tankerne styre, så begynder den på en rigtig og definitiv måde at skabe den verden, den ønsker og har behov for, og alle indtager deres specielle plads − uanset hvor de befinder sig − blandt de konstruktive og engagerede mennesker, der forbereder verden til Den Nye Tidsalder.

Skabende tænkning

Hvordan kan man ”arbejde” med disse love og principper? Der findes to måder − en ydre og en indre.

Ydre aktivitet er nem at forstå. Det betyder, at det enkelte menneske skal føre disse love og principper ind i de daglige holdninger og aktiviteter og relatere dem til alt, hvad der sker. Det betyder, at ethvert menneske helt generelt skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med deres ordlyd, at alle skal give verden viden om, at de fungerer som væsentlige grundlag i den daglige levevis, og at de er en garanti for fred.

Indre aktivitet er vanskeligere at forstå og kræver en mere uddybende forklaring og et nærmere studie, men man bliver i stand til at opfatte dens betydning, når man husker, at man hele tiden benytter tankerne som en ”indre aktivitet”, selvom man ikke bemærker det, og at der ligger tanker bag alt det, man gør: Skabelse af holdninger, af relationer og af hele menneskets levevis. I tankens verden fødes og begynder alt det, der rent praktisk kommer til udtryk på Jorden. Hverdagslivet væves med tænkningens tråde som grundlag. Det gælder arkitekten før skitserne tegnes, fabrikanten, der vurderer sine markeder, og hvad der kan produceres, forskeren, der søger en ny formel, verdens politiske ledere og læreren i landsbyskolen.

På denne måde fødes fremtidens verden time for time. Tænkere skaber hele tiden mønstret på alt det, der kommer. Men hvert enkelt menneske kan også bruge den skabende tænkning, og ved hjælp af den kan det i sit indre opbygge den fremtidige verdensstruktur og den nye verdens livssyn, der vil blive baseret på åndelige værdier og universelle love. For det er ikke kun opfinderes, forskeres og politikeres tanker, der virkeliggør de forhold og tilstande, menneskeheden vil få i fremtiden.

Tænkeevnen er et stort skabende instrument og en vital ”aktivator”. Den forbinder mennesket med højere muligheder, og ved hjælp af den bliver mennesket i stand til at trænge ud over rammen for den nuværende kundskab og derved få meningens og værdiernes verden i sigte. Det gør det muligt at opsamle de højere tanker om det sande, det gode og det nødvendige, og at bringe det ned til daglig erkendelse og gøre det til en del i skabelsen af menneskets livsbetingelser.

Skabende tænkning er et bestemt trin i manifestationen af ideer og højere begreber, og fordi tanker er energi, kan man bruge tænkningens kraft til at udvikle de kvaliteter, holdninger og tilstande, som bør bestå. Når tænkningen bruges bevidst og skabende, bliver man i stand til at skabe forandringer i det indre og i livet og også til at skabe ændringer i omgivelserne og i verden.

Men de fleste benytter for det meste tankerne helt ubevidst og tilfældigt, og ofte styrer de mennesket i stedet for at blive styret af mennesket, og det resulterer i uro og depression, og man kostes rundt af tankens egen kraft. Hvis tankerne bruges selvisk, kan de endog blive destruktive. Derfor − så snart mennesket får indblik i emnet tankens kraft, så er det nødvendigt at alle forstår, at der er et vitalt behov for at tænke rigtigt, at have det rigtige motiv bag tanken, og at forstå de subtile processer korrekt.

Tænkningen vil i fremtiden i stadig højere grad blive dominerende. I psykologien fremhæver man allerede tankens natur, og hvordan den skal anvendes, og når denne viden bliver mere almindeligt kendt, vil det blive mere og mere nødvendigt at lære, hvordan man bør tænke skabende for med sand vision at kunne opbygge den verden, menneskeheden ønsker.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7