Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (9 af 13)


Meditation er ikke en abstrakt aktivitet, men består både af skabende eller kreativ aktivitet og af praktisk tjenestearbejde.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (9 af 13)

Illuminationsstadiet

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-11-Erik-Ansvang

 

Det er almindeligt kendt, at Vesten udviklingsmæssigt repræsenterer tænkningen, mens Østen repræsenterer hengivenheden. Vestens tænkning kan løfte bevidstheden til det samme punkt, som man i Østen når ved hjælp af koncentration og meditation. Men Vestens uddannelser kan ikke føre den studerende ind i intuitionens og illuminationens regioner.

Når Østens mennesker taler om disse høje, oplyste bevidsthedstilstande, trækker Vestens mennesker bedrevidende på skuldrene og smilebåndet og kalder det hallucinationer, vildfarelser eller måske endda tossede tilfælde på trods af, at de mennesker, der beskriver disse tilstande, absolut ikke opfører sig, som om de hverken er tossede eller sindsforvirrede. Snarere tværtimod. Deres visdom og indflydelse ligger langt over gennemsnittet, og de indtager helt naturligt og selvfølgeligt en plads blandt menneskehedens oplyste åndelige ledere.

Problemet er tydeligvis Vestens uvidenhed. Nutidens naturvidenskab anerkender hverken sjælen eller højere bevidsthedstilstande, og fordi illumination er et resultat af bevidst sjælskontakt og ægte kontemplation, falder denne høje bevidsthedstilstand langt uden for forskernes forståelsesrammer. Og i Vesten er der tradition for at betragte det, man ikke forstår, som ikke eksisterende – ikke som uvidenhed. Mennesker, der har oplevet denne ufattelige indre oplysningstilstand, bekræfter imidlertid, at den indtræffer umiddelbart efter kontemplationsstadiet, og de oplyser, at illumination er en mystisk åbenbaring, der i mangel af bedre kan beskrives som:

  1. Et oplyst intellekt.
  2. Evnen til intuitiv erkendelse.
  3. Et inspireret fysisk liv.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-12-Erik-Ansvang

 

I virkeligheden fortæller disse tre punkter intet om illuminationsstadiet, for sproget mangler ord. Der tales om guddommelig oplysning, blændende udstråling, intens stråleglans. Selvom ordene leder tankerne i den rigtige retning, vil formuleringer aldrig kunne beskrive erkendelsen, ganske enkelt fordi den er hinsides tænkningen og derfor uden for tænkeevnens rækkevidde. Højere bevidsthedstilstande kan man ikke tænke sig til − de kan kun erfares. Højere bevidsthedstilstande er noget, man bliver.

Det medfører selvfølgelig, at denne form for erkendelse ikke kan videregives gennem traditionel undervisning, der er baseret på rationel tænkning. Det eneste der kan tilbydes, er systemer og teknikker, der gør det muligt for den enkelte selv at nå til den påståede erkendelse af sjælen og en intuitiv forståelse af sandheden.

Åndsvidenskaben fortæller, at …

 

”− tankesindet reflekterer

den alvidende sjæls lys og viden,

og hjernen bliver derefter oplyst.

Det er kun muligt, når samspillet mellem

sjæl, tankesind og hjerne er fuldstændigt.”

 

Alice A. Bailey: Fra intellekt til intuition, s. 105-106

 

Hvad menes der med intuition? I den vestlige verdens forståelse er intuition en tåget og udefinerbar fornemmelse af, at noget muligvis kan være korrekt, uden at man kan begrunde det. Der er tydeligvis tale om en følelse, der som bekendt stammer fra astrallegemet eller følelseslegemet. Ægte intuitiv erkendelse stammer fra det såkaldte buddhiske legeme, der angiveligt befinder sig over eller bag sjælen. Intuitiv erkendelse kan fremstilles som en direkte og umiddelbar forståelse af sandhed uafhængig af den rationelle tænkning. Erkendelsen former sig direkte og uden mellemled. Den er ufejlbarlig. Den efterlader ingen spørgsmål eller uklarheder. Denne erkendelse kommer ikke fra den instinktive eller ubevidste hukommelse, men fra den overbevidste og relativt alvidende sjæl. I denne tilstand er sjælen i kontakt med både det universelle tankesind og med alle andre tankesind, som det universelle tankesind kan arbejde igennem.

I det fysiske legeme vil illuminationen medføre, at oplysning strømmer ned i den fysiske hjerne. Den mediterende vil opleve det som et lys, der tændes i hovedet. Denne lysvision er bekræftet af utallige. I begyndelsen er lyset diffust og opleves ofte uden for hovedet. Senere opleves det inde i hovedet under meditation eller koncentreret tænkning. Til sidst vokser det til en strålende, blændende indre sol. Det er muligvis dette indre lys, der har inspireret kunstnere til at male en lysende glorie omkring hovedet på helgener og oplyste religiøse skikkelser. I den arabiske tradition vises det som flammer omkring hovedet.

Endelig vil den forøgede gennemstrømning af åndelig energi medføre en voldsom stimulering, der vil komme til udtryk i et ekstremt højt og utrætteligt aktivitetsniveau. I dette stadie er den mediterende for alvor trådt ind i den guddommelige energistrøm.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7