Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (12 af 13)


Meditation er ikke en abstrakt aktivitet, men består både af skabende eller kreativ aktivitet og af praktisk tjenestearbejde.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 (12 af 13)

Meditation og handling

er ét og det samme

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-15-Erik-Ansvang

 

Meditation er ikke en abstrakt aktivitet, selvom den ofte opfattes på denne måde i den udadvendte vesterlandske civilisation, der lægger vægt på det håndgribelige, på det ydre og på synlige resultater. Meditation består af koncentration, refleksion og forståelse samt af en klar intuitiv opfattelse og formulering af ideer og tanker og derefter af en visualisering af de måder og metoder, der kan manifestere dem. Meditation består både af aktivitet og af tjenestearbejde. Den sædvanlige vildledende opfattelse er, at meditation og handling er to forskellige ting.

Den rigtige opfattelse er, at de udgør to forskellige faser i én proces: En bevidst, målrettet aktivitet, og en meditation, der opbygger.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-16-Erik-Ansvang

 

Gruppemeditation

 

Værdien af gruppemeditation skal man også være opmærksom på. Fordi det enkelte menneske, der mediterer alene, ofte kan føle sig ineffektiv og som følge deraf fortvivlet, så kan mange mennesker, der mediterer på det samme tema, mangedoble hver enkelts kraft på grund af den ekstra faktor, der er den fælles hensigt og den samlede bestræbelse. Der etableres derved et samspil af mental energi, og styrken koncentreres i den forenede bestræbelse, som hver enkelt bidrager til − en styrke, der er mærkbar for alle i gruppen.

Gruppens arbejde retter sig derfor specielt mod − udover meditation − at forankre disse love og principper i verden. De kaldes Guds love og principper, og når man former livet i overensstemmelse med deres budskab, vil det kunne skabe tilstande, der medfører, at sjælen bliver den sande hersker på Jorden.

Det har et globalt formål, fordi mennesker med mange forskellige overbevisninger får relation til hinanden, og denne verdensomspændende gruppe består af mennesker, der interesserer sig for menneskeheden, og som derfor engagerer sig i at yde hjælp til menneskelige fremskridt, og som − med dette i tankerne − arbejder med tænkning og meditation.

Hensigten med dette åndelige projekt er ikke, at det skal være et alternativ til tjenestearbejder, der allerede er i gang, men det er tænkt som et supplement, hvor alle mennesker kan arbejde inden for deres egne områder.

Den følgende meditation benyttes af enkeltpersoner og grupper overalt på planeten, og på tankens plan fungerer de derfor som en tjenende enhed. Denne meditation kan anbefales som daglig meditation eller som supplement til den daglige meditation, man allerede praktiserer.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-07-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 7:7