Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (10 af 10)


Forskellen på traditionel og spirituel kreativitet består grundlæggende i evnen til at overskride henholdsvis ydre og indre grænser.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (10 af 10)

M E D I T A T I O N

på disidentifikation

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-15-Erik-Ansvang

 

1. Stadie:

1. Erkendelse af det fysiske legeme

Sæt dig godt tilrette med ryggen ret og undgå at spænde. Tag nogle få dybe, langsomme og lydløse åndedræt for at falde til ro. Sig herefter i tanken …

 

”Jeg er en bevidsthedsenhed i det større liv,

der betragter mit legeme som en levende helhed.

Jeg er livet i mine mindre liv,

og derfor ligner jeg Gud.”

 

2. Erkendelse af astrallegemet

Brug din fantasi og forestil dig, at dine følelser er rolige − og at de herefter bliver neutrale − hvilket ikke er det samme. Sig herefter i tanken …

 

”Selvom jeg er modtagelig for

indtryk, følelser og begær,

så er det, jeg føler, og den jeg er, ikke det samme.

Skiftende følelser vil til tider overvælde mig,

og dog er jeg, den klare iagttager, altid den samme.”

 

3. Erkendelse af mentallegemet

Mentallegemet er tænkerens redskab. Forsøg at skelne mellem tænkeren, tankeprocessen, tankestoffet og tankeformerne. Sig herefter i tanken …

 

”Jeg ser tanker komme og gå,

og dog er jeg‚ tænkeren, ikke tankerne.

Jeg bruger tænkeevnen.

Jeg vælger, vrager og skaber de former, jeg vil.”

 

 

4. Koordinering af de tre legemer

De tre legemer koordineres nu til en integreret enhed. Sig i tanken …

 

”Jeg er en bevidsthedsenhed,

der tænker, føler og handler,

og dog er jeg én.”

 

5. Erkendelse af sjælen

Erkend sjælen og foretag en koordinering, hvor du forbinder det trefoldige integrerede redskab med sjælen. Sig i tanken …

 

”Jeg befinder mig midtvejs mellem sjælen,

som er mit Selv, og min trefoldige form.”

 

 

2. Stadie:

 

Visualisering

Se hvidt lys strømme ned fra den overskyggende sjæl, og strømme gennem den tredelte personlighed, der stabiliseres, renses og målrettes i sit tjenestearbejde og ledes på sin vej.

 

3. Stadie:

 

Meditation

Meditér på følgende nøgleord i 10 minutter:

Jeg er et lyspunkt i et større lys.

 

4. Stadie:

 

Modtagelse og omdannelse

Mens du lytter opmærksomt med dit ”indre øre” og er opmærksom på, at den hvide magiker må kanalisere enhver energi, der bruges i tjenestearbejdet, igennem sit eget væsen, siger du højt − som en bevidst tjenestehandling for gruppen – det samme mantra, som mestrene bruger … Den Store Invokation.

 

Fra lysets kilde i Guds sind

Lad lys strømme ind i menneskers sind

Lad lys sænke sig over Jorden

 

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte

Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter

Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden

 

Fra centret hvor Guds vilje er kendt

Lad hensigt lede alle menneskers viljer

Den hensigt, mestrene kender og tjener

 

Fra centret vi kalder menneskeheden

Lad planen for kærlighed og lys åbenbares

Må den forsegle døren til det onde

 

Lad lys og kærlighed og kraft

genoprette planen på Jorden

 

OM... OM... OM...

 

 

5. Stadie:

 

Fordeling

Som endnu en tjenestehandling for menneskeheden siger du blidt det hellige ord ”OM” tre gange − idet du ånder sjælens åndelige hensigt ud i dagen.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7