Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (8 af 10)


Forskellen på traditionel og spirituel kreativitet består grundlæggende i evnen til at overskride henholdsvis ydre og indre grænser.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (8 af 10)

De permanente atomer

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-14-Erik-Ansvang

 

Når mennesket bevæger sig omkring i dette hav, berører det brudstykker af indholdet, og reaktionen på kontakten er menneskets viden. Når et menneske først én gang har fået en erfaring, har det lettere ved at opnå samme kontakt igen og gentage den. Det sker, når det fysiske legeme i erfaringsøjeblikket ikke er optaget af indtryk på sit eget plan – og det er det, der kaldes hukommelse.

Alle ”erindringer” kan genkaldes, fordi alle muligheder for billedskabende vibrationer er til stede i den universelle bevidsthed, og man har lettere ved at kontakte denne bevidsthed, hvis man tidligere har været i kontakt med lignende vibrationer. Derfor er det lettere at gentage vibrationer, der udgør en del af menneskets egne oplevelser, end de vibrationer, det aldrig har erfaret. Og her ser man betydningen af de permanente atomer. Når de stimuleres, udsender de præcis de vibrationer, der er lagret i dem, og blandt alle de mulige vibrationer tiltrækkes de atomer og molekyler, der svinger med på de permanente atomers tone.

Når mennesket i det nuværende liv påvirkes af vibrationer og forandringer i bevidstheden, er det lettere at tiltrække de vibrationer, det i forvejen har oplevet, ud af den universelle bevidsthed. Uanset om det er en erindring fra det nuværende eller et tidligere liv, er genkaldelsesmetoden den samme. Der er ingen anden hukommelse end den universelle evigt tilstedeværende bevidsthed, som mennesket helt bogstaveligt ”lever, bevæger sig og er i”.

 

Menneskets hukommelse består simpelt hen i,

at det kommer i berøring med de dele

af den universelle bevidsthed,

det tidligere har haft kontakt med.

 

Ifølge Pythagoras er al indlæring derfor en erindring, for indlæring består i, at man ud af den universelle bevidsthed trækker det ind i den individuelle bevidsthed, som er ens eget på grund af den basale enhed med det universelle. På bevidsthedsplaner, hvor enheden er overordnet adskillelsen, deles den universelle bevidsthed om det individuelle univers. På de lavere bevidsthedsplaner, hvor adskillelsen skjuler enheden, lukkes man ude fra den universelle bevidsthed af de mindre sensitive legemer. Det er deres mangel på respons, der begrænser, for man kan kun erfare bevidsthedsplanerne gennem legemerne.

Derfor kan man ikke direkte forbedre sin hukommelse. Man kan kun forbedre den generelle modtagelighed og evne til at reproducere ved at gøre legemerne mere sensitive − samtidig med, at man undgår at presse deres elasticitet for hårdt.

Man kan også ”være opmærksom”. Det vil sige, at man kan vende opmærksomheden mod og koncentrere sig om den specielle del af den universelle bevidsthed, man vil i kontakt med. Man behøver ikke plage sig selv med spekulationer om, ”hvor mange engle der kan stå på et knappenålshoved” − altså hvordan man på en begrænset plads kan opbevare det uendelige antal vibrationer fra de mange liv, for alle de formproducerende vibrationer i Universet er hele tiden til stede og tilgængelige for enhver individuel enhed, oven i købet i stigende grad, efterhånden som enheden i evolutionens løb oplever mere og mere.

Det er muligt at anvende disse informationer i det praktiske liv. Nogle begivenheder ”opbevares i erindringen”, mens andre ”glemmes”. I virkeligheden findes begivenhederne i alle deres enkeltheder (det man ”husker”, og det man ”glemmer”) kun i én tilstand … den universelle hukommelse. Enhver, der er i stand til at kontakte denne hukommelse, kan genkalde sig alle enkelthederne lige så godt, som man selv kan. De begivenheder, man har oplevet, er ikke ens egne, men udgør en del af det universelle bevidsthedsindhold. Menneskets fornemmelse af at eje dem skyldes udelukkende, at det tidligere har vibreret i takt med dem, og derfor lettere kan reagere på dem, end hvis det kontaktede dem for første gang.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7