Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (2 af 10)


Forskellen på traditionel og spirituel kreativitet består grundlæggende i evnen til at overskride henholdsvis ydre og indre grænser.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (2 af 10)

Det Ene Livsvæsen

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-02-Erik-AnsvangEnhed er det mest fundamentale princip i Universet. Alt liv i Universet er udgået fra Det Ene Livsvæsen. Omfanget og karakteren af Det Ene Livsvæsen ligger langt uden for menneskets begrænsede fatteevne. Mennesket ved mindre om Det Ene Livsvæsen, end en 1.000 kr. seddel ved om finansloven.

Det samme gælder, når man identificerer Det Ene Livsvæsen med et solsystem − eller et planetsystem − i et forsøg på at bringe dette ufattelige væsen nærmere den menneskelige forståelse. Åndsvidenskaben oplyser imidlertid, at alt liv på alle skabelsens niveauer er udgået fra Det Ene Livsvæsen. Alt og alle er derfor identiske med Det Ene Livsvæsen, som alt og alle er udgået fra. Det vil blive omtalt senere.

Princippet er omtalt i Corpus Hermeticum − de gamle visdomsskrifter, der stammer fra den egyptiske mysterielære − og her siges det: Som foroven, således også forneden. Som i det store, således også i det små. Som i det ydre, således også i det indre. Og det kan tilføjes … som i et atom, således også i solsystemet. Som i solsystemet, således også i mennesket. Konklusionen er, at …

 

− alt i Universet er en enhed

− men enheden er grundlæggende tredelt,

for når man deler enheden i to,

får man tre. For nu får man de to halvdele

plus forholdet imellem dem.

 

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-03-Erik-Ansvang

 

Universet er opbygget af en uendelig række af systemer inden i hinanden. Hver del er 3-delt i sin opbygning.

 

Atomets 3-deling


Atomet har en positiv kerne og negative elektroner og et kraftfelt,
som opstår gennem vekselvirkningen mellem dem.

 

Solsystemets 3-deling


Solen har en positiv kerne og negative planeter og et kraftfelt,
som opstår gennem vekselvirkningen mellem dem.

 

Menneskets 3-deling


Mennesket har en positiv ånd og en negativ personlighed og
et energifelt, der kaldes sjælen, som er et resultat af vekselvirkningen
mellem dem.

 

Denne 3-deling udgik fra den grundlæggende enhed. Før skabelsen af Universet var der ingenting (som rummede alt). Denne formløse tilstand, der opfattes som ingenting, og alligevel rummer evnen til at skabe alt, havde endnu ikke manifesteret sin hensigt, idet skabelsen af Universet var Skaberens første kreative aktivitet − i hvert fald i denne manifestationsperiode.

Den skabende handling kan kaldes kreativ, for ordet ”kreativ” stammer fra det latinske ”creare”, som betyder ”at kreere” … eller ”at skabe”. Kreativitet er derfor skabende aktivitet.

I den naturvidenskabelige ”bibel” siger man: ” − i begyndelsen var big bang”, men forskerne er overbeviste om, at skabelsen er sket ved et uforklarligt tilfælde, og at der ikke er nogen vilje bag eller hensigt med skabelsen.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7