Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (3 af 10)


Forskellen på traditionel og spirituel kreativitet består grundlæggende i evnen til at overskride henholdsvis ydre og indre grænser.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (3 af 10)

Intelligent design

 

Forskerne diskuterer begrebet intelligent design. Stadig flere anser i dag Darwins teori om udviklingen gennem udvælgelse som håbløs. Livet er så uendeligt mangfoldigt, og det fungerer samtidig i et ufatteligt intelligent samspil, som umuligt kan være udviklet ved tilfældige udvælgelser.

Hvor håbløs ideen reelt er, kan illustreres med et eksempel, der tager udgangspunkt i big bang-teorien. Man skal forestille sig, at en gigantisk skrotplads eksploderer, og at alle delene flyver til alle sider, men pludselig begynder de helt tilfældigt at samle sig, og til sidst danner de en Airbus. Og her er det måske vigtigt at tilføje, at et moderne passagerfly er langt mindre komplekst end en stueflue.

I Johannesevangeliet 1,1 kan man læse:

 

” − i begyndelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”. Der er derfor fuldkommen enhed mellem Skaberen og det skabte. ”Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er.”

 

Bibelen og de gamle kulturers religioner oplyser enstemmigt, at alt er udgået fra Gud eller Det Ene Livsvæsen, og derfor må alt uundgåeligt være en del af Det Ene Livsvæsen. Fundamentet er enhed.

Men i sætningen ”i begyndelsen var Ordet” er ”Ordet” oversat fra det oldgræske ord ”Logos”. Logos betyder både ”ord”, ”fornuft” og ”tanke”. Denne oversættelse er mere korrekt, for i begyndelsen var ”tanken”, ideen eller hensigten med skabelsen. Universet er udtryk for en vilje og en hensigt, og skabelsen er derfor sket på grundlag af en tanke. En gigantisk, universel tankeform blev skabt som en skabelon til den manifestation, som efterfølgende blev aktiveret af ”Ordet”, kraften eller vibrationen. Vibrationsbølgerne skabte uratomerne og samlede dem til stofpartikler (urstoffet), og derefter samledes partiklerne til former og legemer. Dermed opstod eksistensplanerne og livsformerne. Først kom tanken, derefter ”Ordet” eller vibrationen, som skabte stoffet og antog former, der kunne belives.

Den logiske konklusion er derfor, at der dybest set kun er én ide i Universet – Skaberens ide. Man kan kalde denne tankeform eller ide for Guds plan eller hensigt. Og evolutionsprocessen er derfor en gradvis åbenbaring og realisering af denne guddommelige plan eller hensigt.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-04-Erik-Ansvang

Erik Dammann

 

Den norske forfatter Erik Dammann udtrykker dette i sin bog Bag tid og rum på denne måde:

 

”Naturens samspil er dybest set utænkeligt

uden en helhedsskabende kraft eller intelligens,

som er i alt og forbinder alt.”

 

Mennesket er en del af denne helhed, og det medfører uundgåeligt, at mennesket både er en del af den guddommelige hensigt og plan, og at menneskeheden er medansvarlig for dens udførelse på det menneskelige eksistensniveau på samme måde som alle andre dele af Det Ene Livsvæsen er ansvarlige for deres niveauer og udviklingspotentialer.

Betyder det, at f.eks. forskere, filosoffer, nytænkere og andre kreative mennesker ikke selv udtænker de nye ideer, men blot får adgang til et nyt fragment af planen? Åndsvidenskaben og de gamle vismænd siger ja. ”Nytænkning” er ikke ny, men blot en ny afsløring af noget, der allerede er tænkt. Nyheden består i, at ideen for første gang opfanges af en menneskehjerne. Natalie Banks siger i sin bog Den gyldne tråd:

 

”Det, vi kalder nyt, har hele tiden været til stede.

Der foregår blot en vedvarende åbenbaring af sandheden.

Det, der er nyt for os,

har for længe siden ført andre langt videre,

end det sted, vi står i dag.”

 

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-05-Erik-Ansvang

 

Hvis det er tilfældet, er grundlaget for copyright og ophavsret forsvundet. De nye ideer er ikke skabt af det menneske, der opfanger dem. Det får bare adgang til en ide, der allerede eksisterer. Derfor er der kun én ”ophavsmand” … Det Ene Livsvæsen, som kaldes Gud. Og der er kun én ide … Guds plan. Menneskeheden får gradvis adgang til den del af planen, som det på det aktuelle tidspunkt er muligt at manifestere.

Man hører det samme fra den indiske vismand Patanjali, der taler om ”regnskyen af ting, som kan vides”. Det er menneskets opgave at forsøge at tappe denne ”regnskys” ressourcer og fremme Guds hensigt her på Jorden. Ethvert menneske kan på denne måde deltage i og fremskynde manifestationen af den guddommelige hensigt. Det kræver naturligvis, at man gør sig modtagelig for ideerne. Hvordan? Det vil blive omtalt senere, for det er essensen i spirituel kreativitet.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7