Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (4 af 10)


Forskellen på traditionel og spirituel kreativitet består grundlæggende i evnen til at overskride henholdsvis ydre og indre grænser.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 (4 af 10)

Trefoldighed

 

Denne forståelse er grundmodellen for al skabende aktivitet på ethvert niveau – også menneskehedens.

  1. Viljen til manifestation og hensigten med skabelsen opstår i det højeste princip, som kaldes Gud, ”livsvæsenet” eller ”ånden”.
  2. Ånden skaber først stoffet og beliver herefter stoffet, og den ydre verden med energi og vibration opstår.
  3. Vekselvirkningen mellem ånd og stof skaber bevidsthed, som er åndens evne til at opfatte, kommunikere med og senere beherske stoffet.

I den guddommelige familie ser denne realitet sådan ud:

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-06-Erik-Ansvang

 

Faderen (ånden eller livet) ønsker at søge tilfredsstillelse af begær (begær = kærlighed)

Moderen (stoffet) imødekommer begæret (kærligheden) og tiltrækkes desuden af Faderen.

Sønnen (bevidstheden) arver fra Faderen tilskyndelsen til begær (= kærlighed) − og fra Moderen tilskyndelsen til aktivt at skabe former.

Sønnen (bevidstheden) rummer altså både Faderaspektet og Moderaspektet – og er desuden noget selvstændigt – Sønneaspektet. Sønnen bliver i næste cyklus selv Faderen − dvs. udgangspunkt for en ny skabelsestrekant.

Ånden eller livet kan sammenlignes med den elektriske strøm, som alle har i stikkontakterne i hjemmet. Stoffet svarer til ledningen, der er en forudsætning for, at elektriciteten kan strømme. Vekselvirkningen mel­lem strøm og ledning skaber et magnetfelt omkring ledningen, der svarer til bevidstheden. Når man vikler ledningen op på en spole, øges styrken i magnetfeltet. Det svarer til, at bevidstheden øges med systemets kompleksitet. Og mennesket er kendetegnet ved et særdeles komplekst nervesystem.

Her er grundmodellen for al kreativitet eller skabende aktivitet, som i princippet er den samme på alle skabelsens niveauer: Den indre hensigt har iklædt sig stof, og vekselvirkningen mellem ånd og stof eller form resulterer i en bevidsthed, der gradvis erfarer tilværelsens mangfoldige kvaliteter. Formen opretholdes så længe, som det er nødvendigt for at udføre det planlagte arbejde. Det gælder for et univers, et solsystem, en planet, et menneske og et atom.

De universelle principper kan derfor overføres til det menneskelige niveau …

 

ÅND

Dynamisk vilje og hensigt

 

SJÆL

Kærlighed/visdom

 

PERSONLIGHED

Viden, intellekt, aktivitet

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-07-Erik-Ansvang

 

Ånden er den styrende vilje, hensigt og grundlæggende drivkraft inderst i det tredelte menneske.

Personligheden er aktiviteten af de atomer, som det fysisk-æteriske legeme, astrallegemet og mentallegemet er opbygget af. Personligheden er dels helheden af disse små livsenheder, dels mødet mellem den atomare aktivitet og den inkarnerede sjæls impulser.

Sjælen er åndens stedfortræder og fremkalder bevidsthed gennem mødet med personlighedens legemer. Sjælen er den sammenholdende kraft.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-05-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 5:7