Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ET MENNENSKELIGT SAMFUND
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang

ET MENNENSKELIGT SAMFUND (4 af 11)


Det nuværende samfund ikke er værdigt til at kaldes menneskeligt. Det fungerer som et socialt anarki − ikke som en social enhed.

ET MENNENSKELIGT SAMFUND (4 af 11)

Menneskejunglen

– og et alternativ

 

Så længe mennesket lever efter junglens og dyrets lovmæssigheder, kan man ikke tale om et virkeligt menneskeligt samfund. I nutidens samfund ser man overalt, at de stærke undertrykker og udnytter de svage. Det sker f.eks. gennem kapitalens magt, hvor lave lønninger, ulige lønninger eller endog sulteløn kan være en betingelse for beskæftigelse – eller ved våbenmagt, hvor en nation truer sig til fordele eller reelt angriber og besætter en anden nation og undertrykker den. Når der bruges styrke til undertrykkelse og udplyndring af svage enkeltpersoner, grupper af mennesker eller nationer, lever man efter jungleloven eller dyrenes lov uanset hvor meget man påstår, at det er et menneskeligt samfund.

Der er god grund til at overveje, hvor meget længere menneskeheden skal fortsætte med denne uværdige form for samfund − eller om det ikke er muligt at opstille et nyt og højere ideal. Det vil selvfølgelig tage lang tid at forlade jungleloven og indføre menneskelighedens lov. Det vil koste store kraftanstrengelser, nytænkning og mange personlige ofre.

Hvad kræves der for at realisere dette ideal? Det er indlysende, at en forvandling i denne størrelsesorden vil kræve mange ressourcer, og derfor vil det blive en meget lang proces. Der skal findes en løsning på problemet om den sociale enhed, hvis det skal blive værdifuldt for enhver at være en del af projektet, og den værste straf skulle være at blive udelukket af et sådant samfund. Det vil derfor være muligt at skitsere et ideal for bestemte almindelige forhold i menneskelivet.

 

Et-menneskeligt-samfund-04-Erik-Ansvang

 

Opdragelse og undervisning af en nations ungdom er både en individuel og en national pligt, for nationens velfærd afhænger af kvaliteten af opdragelsen og undervisningen, og denne forberedelse til det voksne liv bør vare fra fødslen til omkring 21 års alderen. I de første syv år udvikler barnet primært sit fysiske legeme. I de følgende syv år er der fokus på følelseslivet (astrallegemet). Og derefter følger syv år, hvor tænkningen (mentallegemet) er genstand for den største udvikling. Fra det 21. år er mennesket nu udstyret med de nødvendige redskaber, der skal anvendes i livet. Udviklingen fortsætter naturligvis, og indtil 28 års alderen vil de fleste mennesker arbejde med integration af tanker, følelser og handlinger − det som i åndsvidenskaben kaldes personlighedens integration.

Undervisningens kvalitet bør ikke være afhængig af rigdom eller fattigdom − af forældrenes evne til at betale for privat skolegang eller privat undervisning. Alle skal have ret til undervisning af samme høje kvalitet, og den bør afpasses efter børnenes evner og nationens behov. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst bør hurtig og kvalificeret behandling ikke være betinget af indkomst og betalingsevne. Alle skal have lige ret til hurtig og effektiv hjælp. Et menneskeligt samfund accepterer ikke over- og undermennesker.

I et menneskeligt samfund vil man betragte det som uretfærdigt, at én social klasse grundlæggende er udstyret med begrænsede evner, mens en anden klasse anses for at være det stik modsatte og betragtes som nationens blomst. I et menneskeligt samfund bør der ikke findes nogen, der er uvidende − og heller ikke nogen, der ikke arbejder. Alle borgere skal have en eller anden pligt − stor eller lille − i den nation, de er en del af.

Artikel-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang
Download-fil: ET MENNENSKELIGT SAMFUND - Erik Ansvang


Artikel-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ET MENNENSKELIGT SAMFUND