Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ET MENNENSKELIGT SAMFUND
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang

ET MENNENSKELIGT SAMFUND (11 af 11)


Det nuværende samfund ikke er værdigt til at kaldes menneskeligt. Det fungerer som et socialt anarki − ikke som en social enhed.

ET MENNENSKELIGT SAMFUND (11 af 11)

Samarbejde i stedet for konkurrence

 

I den unge alder bør nationens medlemmer tjene nationen, og i denne proces vil de blive klogere og mere erfarne. Først herefter skulle det være muligt at blive indsat i magtfulde stillinger, hvor de kan bruge den indsigt og erfaring, de har erhvervet i ungdommen, til at lede og tjene nationen i deres modne alder. Deres mål må aldrig være, at flertallet eller de stærke udnytter mindretallet eller de svage. Alle må lære at være menneskelige mod hinanden. Beslutninger skal gennemføres på grundlag af fornuft og ikke på grundlag af magt. At gennemføre privilegier på bekostning af de uprivilegerede alene i kraft af, at man har et flertal i ryggen, er social krigsførelse. Og social krigsførelse adskiller sig principielt ikke fra udøvelse af magt ved hjælp af våben. Demokratiske flertalsafgørelser har ofte karakter af flertalsdiktatur. Flest mulige beslutninger bør træffes på grundlag af konsensus.

 

Et-menneskeligt-samfund-13-Erik-Ansvang

 

Konflikt opstår, når mennesker, som skal løse et problem (dvs. træffe valg mellem forskellige muligheder) ikke kan blive enige om en løsning. Selv om der træffes en beslutning, f.eks. ved afstemning, terningkast eller organisatorisk magt, er konflikten ikke opløst, for man er ikke i fællesskab nået til enighed. Hvis parterne til gengæld i en åben drøftelse af holdninger, præferencer og værdier når frem til en fælles afgørelse, har de på én gang løst problemet og opløst konflikten. I følge denne model, som kaldes konsensusopfattelsen, er etik hverken noget objektivt eller noget, den enkelte bestemmer. Etik opstår først i det øjeblik, man kan tale sig til rette om bestemte handlingsdirektiver. Man omdanner således konflikt til konsensus via rationel samtale. Målet er ikke fravær af konflikter, men en civiliseret omgangsform.

Et menneskeligt samfund skal fungere ved hjælp af fornuft, etik og moral, argumenter, anvisning af en bedre vej, logik og sund skelneevne, ved at søge at stimulere ægte menneskelige egenskaber i enhver mand og kvinde, og ikke ved at anvende en ny form for magt, der er ligeså ødelæggende, som de gamle former har været.

I et menneskeligt samfund hjælper og støtter alle hinanden. Man samarbejder i stedet for at konkurrere. Det er fremtidens sociale råb, og det vil blive nationens sociale råb. Et menneskeligt samfund er et samfund, som ved sin humanisme, sin etik og moral, sin oplysning, sin disciplin og sin borgerånd, er den mest værdige til at vise andre nationer vejen ind i Den Nye Tidsalder.

 

Et-menneskeligt-samfund-14-Erik-Ansvang

Artikel-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang
Download-fil: ET MENNENSKELIGT SAMFUND - Erik Ansvang


Artikel-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ET MENNENSKELIGT SAMFUND