Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ET MENNENSKELIGT SAMFUND
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang

ET MENNENSKELIGT SAMFUND (6 af 11)


Det nuværende samfund ikke er værdigt til at kaldes menneskeligt. Det fungerer som et socialt anarki − ikke som en social enhed.

ET MENNENSKELIGT SAMFUND (6 af 11)

Problemet skrivebordspolitikere

 

Et-menneskeligt-samfund-06-Erik-Ansvang

 

I nutiden er mange forslag, love og beslutninger tydeligvis ”skrivebordsarbejde” baseret på teorier, forestillinger og fordomme, og ofte uden erfaringsbaseret viden fra det virkelige liv. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor den største og vanskeligste af alle professioner og videnskaber − kunsten og videnskaben om menneskelig regering og administration − skulle være den eneste kunst og videnskab, som ikke kræver erfaring og målrettet uddannelse og træning. Ethvert menneske kan få magt over og indflydelse på nationen og dens medlemmer uafhængig af dets evner og moral. Lidt hårdt kan man sige, at demokrati er baseret på den misforståelse, at hvis man ganger uvidenhed med et tilstrækkeligt stor tal, bliver resultatet visdom. Demokrati er utvivlsomt det bedste system, der findes på det nuværende niveau i menneskehedens udvikling, men det har mange begrænsninger. Vælgernes indflydelse er eksempelvis begrænset til et kryds, og det giver ikke mulighed for at udtrykke de egentlige ønsker til samfundets udvikling.

Det burde være indlysende, at de mennesker, der skal varetage statens højere embeder − ja hele administrationen af store nationale departementer − bør vælges på grund af de evner, de har erhvervet sig gennem praktisk erfaring, og som ville gøre dem i stand til at forhandle med andre nationer, handle retfærdigt, upartisk, intelligent, etisk og moralsk i forhold til de mange problemer, der opstår i enhver nation og i forholdet til andre nationer.

At regere mennesker rigtigt, retfærdigt og upartisk, burde være en af de absolut højeste pligter i et menneskeligt samfund, og alligevel vælges mennesker til folketing og regering, ikke fordi de er egnede til at regere nationen, men meget ofte, fordi de ønsker at skabe privilegier for en eller anden befolkningsgruppe på bekostning af andre befolkningsgrupper − eller fordi de kan fremme interesserne for en bestemt sag eller industri, som deres vælgere er interesserede i. Politikere repræsenterer alt for ofte særinteresser, lokale interesser, kapitalinteresser, arbejderklasseinteresser − men ikke hele nationen, som de reelt er valgt til at tjene.

I dag er politik udtryk for en uheldig polarisering, hvor den ene befolkningsgruppe forsøger at vinde magten for at kunne lukrere på den anden befolkningsgruppe. Politik er en konstant kamp mellem liberalisme/kapitalisme på den ene side og socialisme/kommunisme på den anden. Grundtonen i liberalismen er frihed − det vil sige, at alle impulser udgår fra det enkelte menneske … som regel på bekostning af ligheden. Grundtonen i socialisme er lighed − det vil sige, at alle impulser udgår fra helheden − som regel på bekostning af det enkelte menneskes frihed. I kommunismen forveksler man ofte lighed med ensretning, og i liberalismen forveksler man ofte lighed med lige valgmuligheder. Der er intet forkert i at arbejde for hverken frihed eller lighed. Problemet er, at det som regel sker på bekostning af andre. I det menneskelige samfund vil man arbejde for at skabe holisme eller syntese. Grundtonen er broderskab. Målet er rigtige menneskelige relationer gennem balance mellem frihed og lighed.

 

Et-menneskeligt-samfund-07-Erik-Ansvang

Artikel-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang
Download-fil: ET MENNENSKELIGT SAMFUND - Erik Ansvang


Artikel-Et-menneskeligt-samfund-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ET MENNENSKELIGT SAMFUND