Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

STENBUKKENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Stenbukkens-tegn-Jim-Bourne

STENBUKKENS TEGN (6 af 9)


Stenbukkens stjernetegn giver menneskeheden impulser til at indlede en cyklus med seriøs indsats, uanset om det gælder en discipel eller en indviet.

STENBUKKENS TEGN (6 af 9)

Den sande enkelthed

 

I denne forbindelse er det oplyst, at en mesters meditation på den plan, han har ansvaret for, ikke drejer sig om flertallet af menneskeheden. Behovet hos de mennesker, der kun har en begrænset eller ingen forståelse af de esoteriske begreber, skal hjælpes af disciple, der ikke er specielt langt i deres åndelige udvikling, men som har større mulighed for at hjælpe ved at give økonomisk støtte. Opgaverne for disse disciple er at vise masserne, at i løbet af flere århundreder vil en åndelig levemåde og en sand åndelig forståelse komme til udtryk i ethvert aspekt af det fysiske plans liv − ikke kun i religiøse og filosofiske tænkemåder. Mediterende disciple og indviede på ethvert udviklingstrin gør gavn, for på grund af deres meditation − der udføres på deres eget niveau − kan planen blive tilpasset forskellige mennesketyper og -masser. På den måde når Hierarkiets plan fra mestrene via ashramen til Den Nye Verdenstjenergruppe og ud til hele menneskeheden. Det er den sande enkelhed i dette verdensbillede.

Da den tibetanske mester påtog sig opgaven med at beskrive planen for menneskeheden, ønskede han at vise, at planen ikke alene var baseret på planetarisk meditation. Meditationsprocessen vil blive manifesteret for at imødekomme behovene hos forskellige menneskegrupper. Desuden ønskede han at bevise, at ordet "åndelig" dækker alle faser i livet. Alt, hvad der ligger over det nuværende udviklingstrin, er åndeligt. Det samme gælder alt det, der rummer visionen, og som inspirerer menneskeheden til at stræbe efter mål, der ligger højere end det, der er opnået. Det er det kortsigtede mål for Den Nye Verdenstjenergruppe, der overalt samarbejder med mennesker med god vilje. Alle medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe må selv finde ud af, hvor de står, hvor deres meditative ansvar ligger, og hvor de kan findes deres tjenesteområde for menneskeheden.

 

Stenbukkens-tegn-06-Jim-Bourne

 

Meditation

Den tibetanske mester har opfordret til at give en mere uddybende information om betydningen af ordet "meditation". Koncentreret tænkning er en del af den planetariske meditation. Omhyggelig planlægning for at kunne hjælpe og opfange tanker, der kan gøre planen effektiv − det er meditation. At åbne sig for åndelig inspiration for bedre at kunne samarbejde med Hierarkiet − det er meditation. Når man er begyndt at fungere som en sjælsintegreret personlighed og arbejder på at udvikle sin sensitivitet over for højere inspiration, kan den åndelige triades skabende arbejde udvikles. Derfor kan man praktisere en højere form for skabende meditation. Det er en form, som man selv skal finde frem til, for den udtrykker ens egen åndelige forståelse, der begyndte, da man bevidst gik i gang med at bygge antahkaranaen og gøre sig modtagelig for inspiration fra den ashram, man er knyttet til.

Artikel-Stenbukkens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: STENBUKKENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Stenbukkens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: STENBUKKENS TEGN