Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REINKARNATION & KRISTENDOM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Reinkarnation-og-Kristendom-Annie Besant

REINKARNATION & KRISTENDOM (8 af 18)


Har nutidens kristne mistet en del af den arv, som engang blev betroet dem? Faldt reinkarnationslæren ud af kristendommen pga. uvidenhed?

REINKARNATION & KRISTENDOM (8 af 18)

Det Nye Testamente

 

Reinkarnation-og-Kristendom-09-Annie-Besant

 

Efter denne korte oversigt vil det være interessant at se nærmere på Det Nye Testamente. Først skal der fokuseres på opfyldelsen af Malakias’ profeti om profeten Elias’ tilbagevenden. Det er rigtigt, at dengang Johannes Døberen fik spørgsmålet: ”Er du Elias?” svarede han ”nej”. Men Jesus selv sagde præcis det modsatte, for han sagde: ”Han er Elias, som skal komme”.[1] At Johannes Døberen svarede ”nej”, interesserer naturligvis de mennesker, der studerer reinkarnation. De ved, at erindringen om tidligere liv kun i meget sjældne tilfælde bevares fra dødsprocessen og frem til den nye fødsel, hvor mennesket får et nyt legeme med en ny fysisk hjerne. At Johannes Døberen var uvidende om sit tidligere liv, er derfor ikke et bevis mod reinkarnation. Jesus pointerede flere gange, at Johannes Døberen var Elias,[2] og det opvejer Johannes Døberens benægtelse på et tidspunkt, hvor man ikke kan forvente, at han skulle vide det. Jesus talte derimod med fuldt overblik over fortiden.

Det er også interessant at se, hvordan karakteren gentager sig, for det må man naturligvis forvente. Begge forkyndte retfærdighed. Begge var målrettede og modige i kampen mod præsteskabets lovbrud. Profeten Elias’ stærke og viljesfaste karakter ser man igen i Johannes Døberens store styrke og åndskraft. Lighederne i deres karakter skal kombineres med ydre lighedstegn, som også er vigtige. Og når man tilføjer de gentagne udtalelser fra Jesus selv, er det vanskelig ikke at komme til den konklusion, at Johannes Døberen var en reinkarnation af Elias – for ellers må man betragte Det Nye Testamente som upålideligt.

 

Reinkarnation-og-Kristendom-10-Annie-Besant

Carl Bloch: Jesus helbreder den blinde ved Bethesda dam

 

Den genfødte, der omtales i Johannesevangeliet, behøver ikke en dybere forklaring, for spørgsmålet fra disciplene er tydeligt:

”Hvem har syndet, ham selv eller hans forældre,

siden han er født blind?”

Johannesevangeliet 9,2

 

Jesus svarer:

”Hverken han eller hans forældre har syndet,

men det er sket, for at Guds gerninger

skal åbenbares for ham.”

Johannesevangeliet 9,3

 

Hvis man hører svaret og ikke tror på reinkarnationslæren, er man nødt til at indtage det bizarre standpunkt, at mandens forældre var fri for synd, for begge parter sidestilles: ”Hverken han eller hans forældre.” Men, hvis man ikke er interesseret i at fordreje teksten for at støtte en forudfattet mening, vil man naturlig se, at det er et svar, der er givet af en jøde til jøder, som kendte og accepterede reinkarnationslæren, for der er tale om en naturlig bekræftelse af, at den blindes blindhed hverken skyldtes synd før fødslen eller forældrenes synder.

Der er en anden tekst i Johannes’ Åbenbaring, som nogle gange tages til indtægt for reinkarnation. Indiciet er ikke et særlig stærkt, men det hører til de tekster, der ofte bruges som bevis. Det er det vers, hvor Jesus siger:

”Den, der sejrer, ham vil jeg gøre

til en søjle i min Guds tempel,

og han skal aldrig mere komme bort derfra.”

Johannes’ Åbenbaring, 3,12

 

Mange mener, at ”komme bort derfra”, som er afslutningen og den endelige sejr, refererer til sjælens cykliske ”gåen ud” fra de højere sfærer, som slutter, når sjælen er blevet fuldkommen og derfor bliver ”en søjle i min Guds tempel”.

 

 

_________________________________

[1] Matthæusevangeliet, 11,14

[2] Matthæusevangeliet 11,14 og 17,12-13

_________________________________

Artikel-Reinkarnation-og-Kristendom-Annie Besant
Download-fil: REINKARNATION & KRISTENDOM - Annie Besant


Artikel-Reinkarnation-og-Kristendom-Annie Besant
Læsefil med vendbare sider: REINKARNATION & KRISTENDOM