Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENTALPLANET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

MENTALPLANET (1 af 21)


Denne e-bog beskriver næste trin efter astralplanet i efterlivet – mentalplanet – som åndsvidenskaben ofte kalder devachan - mens det øverste underplan kaldes kausalplanet.

MENTALPLANET (1 af 21)

e-Bog

MENTALPLANET

Det devachanske plan eller mentalplanet

- dets mysterier og beboere

 

Af C.W. Leadbeater

 

MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

Du kan frit downloade e-bogen "MENTALPLANET" af C.W. Leadbeater. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

På menneskets indre rejse efter den fysiske død ankommer det først til astralplanet, hvor det lever og er bevidst i sit astrallegeme, mens følelseslivet i den afsluttede inkarnation bearbejdes. Dette bevidsthedsplan har C.W. Leadbeater beskrevet i bogen Astralplanet. (Bogen kan frit downloades fra VisdomsNettet). Men på et tidspunkt dør mennesket også ”den astrale død”, og bevæger sig videre på sin indre rejse, hvor det vågner op i sit mentallegeme på mentalplanet.

I sin bog om mentalplanet beskriver C.W. Leadbeater tilværelsen og fænomenerne på dette bevidsthedsplan, der ofte kaldes devachan, men som i åndsvidenskaben kaldes mentalplanet. Mentalplanet er tankens verden. Ordet ”menneske” stammer fra sanskritordet ”manas”, der betyder ”tænkeren”. Mennesket er således ”tænkeren”, og derfor er tankens plan eller mentalplanet menneskets egentlige hjem. Livet på mentalplanet foregår imidlertid først på et af mentalplanets fire lavere underplaner, hvor menneskets konkrete tænkning bearbejdes. Og den indre rejse afsluttes på et af mentalplanets øverste eller højeste underplaner, der kaldes kausalplanet – årsagsplanet. Kausalplanet er sjælens – det virkelige menneskes – sande hjem.

Når mennesket ankommer til mentalplanet, har det intet ondt eller negativt i sin natur, for disse mere negative karaktertræk er efterladt på lavere planer som ”anlæg” eller ”tendenser”, der vil komme til udtryk i kommende inkarnationer, hvor de skal forædles og transformeres. Livet på mentalplanet kan derfor kun opfattes og udtrykkes i samme grad, som mennesket har udviklet sin kærlighed til sine medmennesker samt sin tjenende natur i det fysiske liv. Der findes syv underplaner på mentalplanet, og det er alene det enkelte menneskes udviklingsniveau, der bestemmer, hvor det mentale liv kommer til udtryk og hvor længe, det varer.

Bogen er en detaljeret og systematisk præsentation af de forskningsresultater, der er skabt af seriøse clairvoyante forskere, og i bogen forsøger C.W. Leadbeater efter bedste evne at beskrive en verden, der reelt er umulig at beskrive med fysiske ord, for mentalplanets 5-dimensionale verden er på alle måder fuldstændig anderledes end den 3-dimensionale fysiske verden, vi kender.

 

M E N T A L P L A N E T

Det devachanske plan eller mentalplanet

- dets mysterier og beboere

 

Af C.W. Leadbeater

 

Oversat og redigeret efter:
The Devachanic Plane or The Heaven World –
Its Characteristics and Inhabitants

af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

 

 Mentalplanet-e-bog-af-C-W-Leadbeater-Åndsvidenskab

C.W. Leadbebater

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: MENTALPLANET
 • Side 2: Eksistensplaner og vibrationshastigheder
 • Side 3: Runder og manvantaraer
 • Side 4: GENERELLE KENDETEGN
 • Side 5: BEBOERNE
 • Side 6: Syvende underplan – det laveste
 • Side 7: Sjette underplan
 • Side 8: Femte underplan
 • Side 9: Fjerde underplan
 • Side 10: Mentalplanets virkelighed
 • Side 11: At give afkald på efterlivet
 • Side 12: Det højere mentalplan
 • Side 13: Tredje underplan
 • Side 14: Andet underplan
 • Side 15: Første underplan
 • Side 16: II. Ikke menneskelige
 • Side 17: Elementalrigerne
 • Side 18: Dyreriget
 • Side 19: Devaerne
 • Side 20: III. Kunstige
 • Side 21: Slutning

 

 

DETALJERET OVERSIGT:

 

FORORD

 

INTRODUKTION

 • Mentalplanets plads i evolutionen

GENERELLE KENDETEGN

 • Kendte fænomener
 • En smuk beskrivelse
 • Mentalplanets åndelige vitalitet
 • En ny erkendelsesmetode
 • Omgivelser
 • Lyshavet
 • Devaernes farvesprog
 • De store bølger
 • Mentalplanet og kausalplanet
 • Tankens funktion
 • Tankeformer
 • Underplanerne
 • Fortidens optegnelser

BEBOERNE

I. MENNESKELIGE

 • De inkarnerede og de diskarnerede
 • De, der sover eller er i trance
 • De diskarnerede
 • De egenskaber, der er nødvendige for livet på mentalplanet
 • Hvordan kvalificerer et menneske sig til et liv på mentalplanet?
 • De lavere mentalplaner – rupa-planerne
 • Virkeligheden i det mentale liv
 • Forsagelse af kausalplanet
 • De højere planer – arupa-planerne

II. IKKE MENNESKELIGE

 • Elementalessensen
 • Hvad er elementalessens?
 • Åndens tilsløring
 • Elementalrigerne
 • Hvordan essensen udvikler sig
 • Dyreriget
 • Devaerne
 • Deres grupper

III. KUNSTIGE

SLUTNING

 • De endnu højere planer

 

Forord

 

Denne bog sendes ud i verden uden et langt forord, og det er hensigten at imødekomme interesseredes ønske om en letfattelig fremstilling af dette åndsvidenskabelige emne. Nogle mennesker beklager sig over, at åndsvidenskabens litteratur er for vanskelig for almindelige læsere, og derfor er det forfatterens håb, at denne bog kan afhjælpe problemet. Åndsvidenskaben er ikke kun for de få − den er for alle. Blandt de studerende, der i de åndsvidenskabelige grundbøger opfanger deres første glimt af dens lære, er der måske nogle få, som får lyst til at trænge dybere ind i dens filosofi, psykologi, sociologi og videnskab og tage de esoteriske spørgsmål op til overvejelse. Denne og andre tilsvarende grundbøger er imidlertid ikke kun for studerende, der ikke lader sig afskrække af begyndervanskeligheder. De er skrevet for hverdagsmennesket, og hensigten med dem er at give så klar en fremstilling som muligt af nogle af de store sandheder, der gør livet lettere at leve og døden lettere at se i øjnene. Bøgerne er skrevet af mennesker, der tjener de mestre, som er menneskehedens ældre brødre, og de har ikke noget andet formål end at tjene.

 

INTRODUKTION

Mentalplanets plads i evolutionen

I bogen ”Astralplanet” blev der gjort forsøg på så klart som muligt at beskrive astralplanet – den del af den store usynlige verden bag den fysiske – hvor mennesket også opholder sig, selvom det fysiske menneske ikke har nogen anelse om det. I ”Mentalplanet” er det meningen at forsøge at give læseren en forestilling om det næste og højere trin – mentalplanet – som i åndsvidenskabens litteratur ofte kaldes Devachan.

Her vil betegnelsen Devachan imidlertid ikke blive anvendt, selvom ordets betydning reelt afslører, at det rummer den virkelighed, som ligger til grund for de kendte og mest esoteriske forestillinger om mentalplanet, der omtales i forskellige religioner. Her anvendes betegnelsen mentalplanet, som er et naturrige, der har meget stor betydning for mennesket. Det er en stor og rig verden fyldt af intenst liv, hvor mennesket lever i perioderne mellem de fysiske inkarnationer. Det er kun mangel på åndelig udvikling, der forhindrer mennesket i at opfatte og forstå de indre stofplaner. Mennesket påvirkes konstant af de indflydelser, som uafbrudt strømmer ud fra denne indre verden, men det kan endnu ikke bevidst modtage dem og forstå dem. Selvom gennemsnitsmennesket uden tvivl vil betragte det som utænkeligt, er denne bevidste kontakt med mentalplanet virkelighed for esoterikeren. De mennesker, der endnu ikke har fået indsigt i åndsvidenskaben, kan få hjælp af et råd, som en buddhistisk lærer har givet: ”Lad være med at klage, græde og bede, men luk øjnene op og se. Det er så smukt og så langt ud over alt, hvad nogen har drømt om eller bedt om, og det er det nu og i al evighed”.[1]

 

 

 

_________________________________

[1] Harold Fielding: The Soul of a People, p. 163

_________________________________

Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENTALPLANET - C.W. Leadbeater


Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENTALPLANET