Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENTALPLANET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

MENTALPLANET (15 af 21)


Denne e-bog beskriver næste trin efter astralplanet i efterlivet – mentalplanet – som åndsvidenskaben ofte kalder devachan - mens det øverste underplan kaldes kausalplanet.

MENTALPLANET (15 af 21)

Første underplan

 

Første underplan er det mest strålende af den mentale verdens underplaner. Her findes kun få, der stammer fra den nuværende menneskehed, for i denne høje region ser man ikke andre end visdommens og barmhjertighedens mestre og deres indviede elever. Ingen ord kan beskrive den skønhed i form, farve og lyd, som findes her, for i det fysiske sprog er der ingen udtryk, der kan beskrive denne ufattelige stråleglans. Man kan kun konstatere, at alt dette er en realitet − og at den opleves af nogle få fra menneskeheden som et løfte om, hvad andre også skal opnå. Det er frugten af det frø, der blev sået på mere ydmyge steder. Disse ophøjede væsener har fuldført den mentale evolution, og hos dem stråler det højere derfor altid ud gennem det lavere. Personlighedens slør af illusioner er revet fra deres øjne, og de ved, at de ikke er den lavere natur, men kun anvender den som et legeme, der er nødvendigt for at opnå erfaring. Hos de mindre udviklede kan den stadig være stærk nok til at begrænse dem − men de kan aldrig begå den fejltagelse at forveksle legemet med den sjæl, som bruger det. Det sørger de for ved at føre deres bevidsthed ubrudt igennem − ikke alene fra dag til dag, men fra liv til liv. For dem er tidligere liv ikke noget, de ser tilbage på, men noget, der altid er nærværende i bevidstheden og snarere opfattes som ét liv i stedet for som mange.

I denne høje region er sjælen både bevidst om sig selv og om de lavere mentalplaner, og hvis sjælen ønsker at manifestere nogle tankeformer på det mentale underplan, hvor de kære befinder sig, kan sjælen gøre brug af dem i fuldt omfang. På det tredje underplan − og selv i den lavere del af det andet underplan − var sjælens bevidsthed om de lavere underplaner endnu tåget, og sjælens arbejde med tankeformerne var stort set instinktiv og automatisk − men så snart den var kommet rigtigt ind på andet underplan, kom den hurtigt til at se klarere og opfattede med glæde tankeformerne som redskaber, der kunne anvendes af sjælen til at give bedre udtryk for sig selv end gennem personligheden.

Nu da sjælen kan fungere i kausallegemet lys og herlighed, er bevidstheden straks − og i fuldt omfang − aktiv på ethvert sted i de lavere regioner, som sjælen ønsker at rette den imod. Og den kan derfor fuldt bevidst sende yderligere energi ind i enhver tankeform til undervisningsbrug.

Fra mentalverdenen højeste underplan kommer de fleste af de påvirkninger, som visdommens mestre udsender, når de under deres arbejde for menneskehedens evolution påvirker menneskesjælene direkte ved at lade inspirerende energier strømme til dem. Det er energier, der stimulerer deres åndelige udvikling, oplyser intellektet og forædler følelserne. Geniet får de lysende ideer og åndelige anstrengelser bliver vejledt fra dette plan. Ligesom solstrålerne udgår fra et enkelt punkt og oplyser alt og alle − og hvert levende væsen udnytter dem efter sin egen natur – på samme måde strømmer det lys og det liv, der udgår fra menneskehedens ældre brødre til alle sjæle. Det er de ældre brødres opgave at sprede dette lys, og alle, der modtager det, bruger så meget, som de kan optage – og dermed vokser og udvikler de sig. På mentalplanet − som alle andre steder − består det højeste i at yde aktivt tjenestearbejde, og de, der har fuldført den mentale evolution, er de kilder, der leverer kraften til de mennesker, der er på vej opad.

Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENTALPLANET - C.W. Leadbeater


Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENTALPLANET