Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENTALPLANET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

MENTALPLANET (14 af 21)


Denne e-bog beskriver næste trin efter astralplanet i efterlivet – mentalplanet – som åndsvidenskaben ofte kalder devachan - mens det øverste underplan kaldes kausalplanet.

MENTALPLANET (14 af 21)

Andet underplan

 

Fra den tætbefolkede region på tredje underplan, drejer det sig nu om en væsentligt mere sparsomt befolket verden. Det er, som når man forlader en storby og kommer ud i et fredfyldt landdistrikt. Årsagen er, at på det nuværende stadie af menneskehedens udvikling er det kun en lille minoritet, der har løftet bevidstheden til dette højere underplan, hvor selv de mindre fremskredne er klart selvbevidste og desuden er bevidste om deres omgivelser. På dette plan er sjælen − som i hvert fald i et vist omfang kan overskue sin egen fortid − klar over evolutionens formål og metode. Sjælen ved, at den er i gang med et selvudviklingsarbejde, og den opfatter de stadier, som den i sine lavere legemer passerer igennem i sit fysiske liv og i livet efter døden. Den betragter den personlighed, den er forbundet med, som en del af sig selv, og den forsøger at vejlede den, idet den bruger sit kendskab til fortiden som et forråd af erfaring, der kan anvendes til at definere adfærdsprincipper – det vil sige klare og permanente overbevisninger om, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer. Den sender disse informationer ned i det lavere tankesind og overvåger og styrer tænkeevnens aktiviteter. I den første del af livet på dette underplan lykkes det aldrig for sjælen at give det lavere tankesind en logisk forståelse af grundlaget for de principper, den indprenter − men på dette udviklingsniveau har den helt sikkert held med sig. Abstrakte begreber som sandhed, retfærdighed og respekt bliver til indlysende og dominerende ideer i det lavere mentale liv.

Der findes adfærdsregler, der opretholdes ved hjælp af sociale og nationale sanktioner. De skal vejlede mennesker i det daglige liv, men de kan alligevel blive ignoreret, hvis fristelserne bliver for store, eller på grund af en overvældende bølge af lidenskab og begær. Men der er visse ting, som et udviklet menneske ikke vil gøre. Det er ting, der er i modstrid med selve dette menneskes natur. Det vil ikke lyve, forråde eller begå en vanærende handling. Der er bestemte principper, som er blevet indarbejdet i det inderste væsen, og som det er umuligt at gå imod, uanset hvor voldsomt omstændighedernes pres er, og hvor stor den fristelse dette menneske bliver udsat for − for disse kvaliteter er en del af sjælens liv. Selvom det lykkes for sjælen at vejlede sit lavere legeme, er dens kendskab til det og til legemets handlinger ofte alt andet end klart og præcist. Sjælen ser kun de lavere planer som gennem en tåge og forstår i højere grad deres principper end deres detaljer, og en del af dens evolution på dette underplan består i at komme mere og mere i direkte og bevidst kontakt med den personlighed, der så ufuldkomment repræsenterer sjælen på de lavere planer.

Man vil derfor forstå, at det kun er de sjæle, som målbevidst stræber efter åndelig udvikling, der lever på dette plan, og at de derfor i temmelig høj grad er blevet modtagelige for påvirkning fra planerne ovenover. Under denne indflydelse bliver tanken usædvanlig klar og skarp − selv hos de mindre udviklede − og i det lavere tankesind kommer det til udtryk som en tendens til filosofisk og abstrakt tænkning. Hos de højere udviklede bliver synet vidtrækkende og omfatter en klar indsigt i fortiden og dermed også en erkendelse af de årsager, der skabte dem, hvordan de kommer til udtryk samt en forståelse af den del af virkningerne, som endnu ikke er blevet udlignet.

De sjæle, der lever på dette underplan, har store udviklingsmuligheder, i den periode, hvor de er frigjort fra det fysiske legeme, for her kan de blive undervist af mere fremskredne sjæle og komme i direkte kontakt med deres lærere. Her foregår undervisningen ikke ved hjælp af tankebilleder. Ved et lysglimt, som det er umuligt at beskrive, springer selve ideens kerne som en stjerne fra den ene sjæl til den anden, og de dermed forbundne tanker viser sig som lysbølger, der strømmer ud fra den centrale stjerne og ikke behøver at komme specielt til udtryk. En tanke er som et lys, man stiller ind i et værelse. Det oplyser alle ting omkring sig, og behøver ingen ord til at beskrive dem.

Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENTALPLANET - C.W. Leadbeater


Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENTALPLANET