Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENTALPLANET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

MENTALPLANET (3 af 21)


Denne e-bog beskriver næste trin efter astralplanet i efterlivet – mentalplanet – som åndsvidenskaben ofte kalder devachan - mens det øverste underplan kaldes kausalplanet.

MENTALPLANET (3 af 21)

Runder og manvantaraer

 

En klar forståelse af disse forhold kan forhindre, at studerende forveksler Jordens mentalplan med de andre planeter, der eksisterer på mentalplanet i vores kæde. Man må gøre sig klart, at de syv planeter i vores kæde er virkelige planeter, der hver indtager en bestemt særskilt plads i rummet, selvom nogle af dem ikke befinder sig på det fysiske plan.

 

Mentalplanet-01-e-bog-af-C-W-Leadbeater-Åndsvidenskab

 

En livsbølge tilbringer en tidsperiode på hver af de syv planeter i en kæde i en epoke, der kaldes en runde. Efter at have afsluttet tidsperioden på den syvende planet i den første runde, vender livsbølgen tilbage til den første planet. Her gentages processen, og en ny runde indledes. Denne proces gentages i alt i syv runder. De syv runder kaldes en Manvantara – en manifestationsperiode.

 

Mentalplanet-02-e-bog-af-C-W-Leadbeater-Åndsvidenskab

En Manvantara består af syv cyklusser gennem syv planeter – eller 49 ”ophold”.

 

Livsbølgen rejser gennem hver af de syv planeter i vores kæde, og udvikler sig gennem elementalriget, mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget, og under den første, den anden og den tredje runde var mennesket henholdsvis en sten, en plante og et dyr. Denne proces gentager sig i syv runder i alt – det vil sige 49 ”verdensperioder”, og de 49 verdensperioder kaldes en Manvantara.

 

Mentalplanet-03-e-bog-af-C-W-Leadbeater-Åndsvidenskab

Verdensperioder i en Manvantara.

 

Menneskehedens udvikling på Jorden foregår i denne periode på planeten med betegnelsen D. Planeterne A, B, F og G er adskilt fra menneskeheden og fra hinanden på samme måde, som Mars er adskilt fra Jorden, og den eneste forskel består i, at mens de sidstnævnte har deres eget fysiske, astrale og mentale plan, så har planeterne B og F ikke noget plan, der ligger under det mentale. Det astralplan og det mentalplan, der her omtales, tilhører udelukkende Jorden, og det har intet med andre planeter at gøre.

Mentalplanet er det tredje af de fem store stofplaner, der i øjeblikket har betydning for menneskeheden. Under mentalplanet ligger astralplanet og det fysisk-æteriske plan og over mentalplanet ligger det buddhiske og det atmiske plan. Bortset fra de tidlige stadier af sin udvikling tilbringer det tænkende menneske langt den største del af sin tid under evolutionsprocessen på mentalplanet. Bortset fra meget emotionelle mennesker er forholdet mellem den fysiske og den mentale tilværelses varighed kun sjældent meget mere end 1 til 20. Og hvis der er tale om intelligente mennesker med god vilje, kan det nogle gange falde til forholdet 1 til 30. Det er i virkeligheden den reinkarnerende sjæls egentlige og relativt permanente opholdssted, og hver enkelt nedstigning i inkarnation er kun en forholdsvis kortvarig, men betydningsfuld episode i denne sjæls evolution. Det er derfor en god ide at bruge den nødvendige tid til studiet af mentalplanet for at få en så grundig forståelse af det som muligt, mens man endnu lever i det fysiske legeme.

Desværre er det meget vanskeligt at forklare forholdene på dette tredje underplan[1]. Årsagen er, at sproget ikke slår til, når man – selv her på de laveste underplaner – forsøger at beskrive sine iagttagelser. De, der har læst Astralplanet,[2] husker måske, at selv på astralplanet var det umuligt at give en tilfredsstillende beskrivelse af dette underplans fænomener, hvis læserens bevidsthed endnu ikke havde overskredet den fysiske verdens grænser og selv bevidst havde erfaret planet. Man kan sige, at de anstrengelser, man må gøre for at forstå almindelige iagttagelser, skal tidobles i forbindelse med den beskrivelse, der nu skal gives. Det mentale stof, der skal beskrives, er ikke alene helt anderledes end astralplanets, men bevidstheden på mentalplanet er desuden langt mere vidtrækkende, end man kan forestille sig. Forholdene er fuldstændig anderledes end på det fysiske plan, og derfor føler man sig helt fortabt, når man skal forklare forholdene på mentalplanet med helt almindelige ord, men forhåbentligt vil læserens intuition afhjælpe de uundgåelige mangler.

For blot at nævne en enkelt vanskelighed ud af mange, så ser det ud, som om tid og rum ikke eksisterer på mentalplanet. De begivenheder, der finder sted i rækkefølge og på steder, der ligger langt fra hinanden, ser ud til at ske samtidigt og på samme sted. Det er i hvert fald den virkning, det har på sjælens bevidsthed, selvom der er omstændigheder, som taler for, at denne absolutte samtidighed er noget, der hører til et endnu højere plan. Opfattelsen på mentalplanet er sandsynligvis resultatet af en rækkefølge, som sker så vanvittigt hurtigt, at man ikke når at opfatte de ufatteligt små tidsperioder, der ligger imellem de forskellige sekvenser i rækkefølgen. Det kan sammenlignes med det optiske eksperiment, der består i at hvirvle en stok med en rødglødende spids så hurtigt rundt, at øjnene modtager et indtryk af en sammenhængende ring af ild. Dette fænomen opstår, hvis stokken hvirvles rundt mere end ti gange i sekundet. I virkeligheden findes den sammenhængende ring naturligvis ikke, men det fysiske øjne er ikke i stand til at opfatte de enkelte trin i en række ensartede indtryk, der følger efter hinanden med et mellemrum på mindre end en tiendedel af et sekund.

Det er derfor nemt at forstå, at man under forsøget på at beskrive en tilværelsesform, der er totalt anderledes end den fysiske, uundgåeligt må forsøge at forklare noget, der måske vil være uforståeligt og endda opleves som helt usandsynligt for mennesker, der ikke har personlig erfaring med livet på de indre planer, fordi de ikke selv har oplevet dette højere liv. Som sagt vil det uundgåeligt medføre, at nogle læsere ikke vil kunne acceptere de åndsvidenskabelige forskeres informationer, og de bliver simpelthen nødt til at vente på en mere tilfredsstillende iagttagelse af denne indre verden, indtil de selv bliver i stand til at udforske den. Her er det kun muligt at gentage den forsikring – som allerede blev givet i bogen Astralplanet – at der også her er taget alle forholdsregler for at give så nøjagtig beskrivelser som mulig. I dette som i det foregående tilfælde kan man sige, at ingen oplysning – gammel eller ny – er taget med i denne afhandling, hvis den ikke er blevet bekræftet af mindst to trænede forskere, som hver for sig, uafhængigt af hinanden har gjort identiske iagttagelser, og disse forskeres viden på området er desuden langt større end forfatterens. Selvom denne gennemgang af mentalplanet ikke kan betegnes som fyldestgørende, kan den alligevel betragtes som pålidelig.

 

 

 

_________________________________

[1] Hvis de syv underplaner tælles fra det fysisk-æteriske og dernæst astralplanet, bliver mentalplanet det tredje underplan.

[2] C.W. Leadbeater: Astralplanet. Bogen kan frit downloades som e-bog: ASTRALPLANET

_________________________________

Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENTALPLANET - C.W. Leadbeater


Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENTALPLANET