Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENTALPLANET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

MENTALPLANET (17 af 21)


Denne e-bog beskriver næste trin efter astralplanet i efterlivet – mentalplanet – som åndsvidenskaben ofte kalder devachan - mens det øverste underplan kaldes kausalplanet.

MENTALPLANET (17 af 21)

Elementalrigerne

 

Den elementalessens, der findes på mentalplanet, udgør det første og det andet af de store elementalriger. En af det guddommelige livs bølger, der i en eller anden fjern tidsalder har fuldført sin nedadgående evolution gennem det buddhiske plan, strømmer ned i kausalplanets første underplan og besjæler enorme masser af det atomare mentale stof og bliver på denne måde til det første store riges elementalessens. I denne tilstand, der er den mest usammensatte, samler den ikke atomerne til molekyler for at forme sig et legeme. Den påvirker dem blot ved sin tiltrækning med en enorm komprimerende kraft. Man kan forestille sig, at kraften − når den på sin vej nedad når frem til dette plan − er helt uvant med planets vibrationer, og i begyndelsen er den ude af stand til at reagere på dem. I løbet af den æoniske tidsalder, som den tilbringer på dette plan, vil dens evolution bestå i at vænne sig til at vibrere på alle de hastigheder, som er mulige på dette plan. Først herefter kan den besjæle og benytte en hvilken som helst kombination af planets stof. I løbet af denne enorme evolutionsperiode vil den have iklædt sig alle tænkelige kombinationer af de tre arupa-underplaners stof, men ved afslutningen af perioden vender den tilbage til det atomare plan, men naturligvis ikke som den var ved processens begyndelse, for den medbringer alle de latente evner, den har vundet.

I den efterfølgende æon strømmer den ud i mentalplanets fjerde underplan − det vil sige i det højeste af rupa‑planerne − og trækker noget af dette underplans stof omkring sig som et legeme. Nu er den det andet riges elementalessens i dens mest usammensatte tilstand − men i løbet af sin evolution iklæder den sig ligesom før mange forskellige former, der består af alle tænkelige kombinationer af de lavere underplaners stof.

Man kunne naturligvis forestille sig, at de elementalriger, der findes og fungerer på mentalplanet, på grund af deres højere position, må være længere fremme i deres evolution end det tredje rige, der udgør astralplanet. Men sådan forholder det sig imidlertid ikke. Når man taler om denne evolutionsfase, betyder ordet ”højere” ikke som sædvanlig ”mere fremskreden”, men mindre, for her drejer det sig om den monadiske essens på dens nedadgående bue. Fremskridt for elementalessensen betyder derfor nedstigning i stoffet og ikke opstigning mod højere planer, som det er tilfældet for menneskets vedkommende. Hvis den studerende ikke har forstået dette, vil der igen og igen kunne opstå forvirring, og forståelsen af denne del af evolutionen vil derfor blive mangelfuld.

I bogen om astralplanet blev der givet en meget detaljeret beskrivelse af elementalessensens egenskaber i almindelighed, og alt, hvad der her er sagt om antallet af underafdelinger i disse riger og om deres gådefulde modtagelighed for påvirkning gennem menneskers tanker, gælder også for disse områder. Man skulle måske sige et par ord for at forklare, hvordan de syv horisontale underafdelinger af hvert elementalrige er placeret i forhold til de forskellige dele af mentalplanet. For det første elementalriges vedkommende svarer dets højeste underafdeling til det første underplan, mens det andet og det tredje hver for sig er delt i tre dele, som hver rummer en af de elementale underafdelinger. Det andet elementalrige omfatter det lavere astralplan, for dettes riges højeste underafdeling svarer til det første­ underplan, mens det femte, sjette og syvende underplan hver for sig er delt i to dele, som rummer de øvrige.

Hvordan essensen udvikler sig

I bogens første del er der skrevet så meget om tankens påvirkning af den mentale elementalessens, at det nu er nødvendigt at vende tilbage til denne del af emnet. Man må huske, at elementalessensen er endnu mere sensitiv overfor tankevirksomhed på dette plan end på astralplanet, og forskerne har løbende kunnet iagttage den utrolige følsomhed, som den reagerer på overfor selv den mindste tankevirksomhed. Denne evne bliver nemmere at forstå, når man ved, at dens liv er selve reaktionen, og at dens udvikling bliver fremskyndet af dens aktivitet, når mere fremskredne væsener bruger den til tankeprocesser.

Hvis man kunne forestille sig, at elementalessensen et øjeblik var helt upåvirket af tankeprocesser, ville den kunne ses som en formløs sammenhobning af små dansende atomer, der sprudler af et ufatteligt intenst liv. Men elementalessensen ville ikke kunne gøre fremskridt i dens involution i stoffet på den nedadgående bue. Når tanken bruger essensen og aktiverer den, sådan at den på rupa‑planerne danner alverdens smukke former, mens den på arupa‑planerne ses som glimtende strømme, modtager den tydeligvis en ekstra impuls, der stimulerer dens udvikling, hver gang den bliver gentaget. Hver gang en tanke rettes mod fysiske forhold fra disse højere planer, farer den helt naturligt nedad og iklæder sig de lavere planers stof. Herved bringes den elementalessens – det vil sige det stof, som dens første slør er dannet af − i kontakt med det lavere vibrerende stof, og på denne måde vænnes denne essens til at respondere på lavere vibrationer, og det fremmer i høj grad dens nedstigning i stoffet.

Den bliver desuden stærkt påvirket af musik – ikke mindst af de strømme af smukke harmonier, der allerede er omtalt, og som musikkens ophøjede mestre på disse høje planer lader strømme. Her fortsætter de det arbejde, som de kun lige var begyndt på, da de var inkarneret i den begrænsede fysiske verden.

Man skal også huske den store forskel på tankens storhed og kraft på dette plan og de relativt svage forsøg, som man hernede beærer med betegnelsen ”tænkning”. Den almindelige tænkning begynder i mentallegemet på de lavere mentale underplaner og i­klæder sig under sin nedstigning den astrale elementalessens, som er i overensstemmelse med tanken. Men når et menneske har gjort så store fremskridt, at bevidstheden er aktiv i sjælen på kausalplanet, begynder tanken dér. Den iklæder sig først de lavere mentale underplaners elementalessens og bliver derfor på alle måder langt finere og klarere og mere effektiv. Hvis tanken udelukkende er rettet mod højere ting, kan dens vibrationer være af en så fin karakter, at den overhovedet ikke kan komme til udtryk på astralplanet − men hvis den influerer på dette lavere stof, vil den her få en langt mere vidtrækkende virkning end dem, der opstår nærmere ved tankens eget plan.

Hvis man følger denne ide et trin længere op, ser man den indviedes tanke, der skabes på det buddhiske plan langt over mentalplanet. Her iklæder tanken sig den højeste elementalessens. Mesterens tanke strømmer ned fra selve nirvana belivet med de mægtige og helt ufattelige kræfter fra regioner, som den almindelige menneskehed intet kender til. Jo højere man i tanken stiger op, desto større områder og muligheder for at være til nytte åbner der sig med de enormt forøgede evner. Og man forstår, hvor rigtigt det er, når det siges, at en enkelt dags arbejde på disse planer kan være mere effektiv end tusinde års slid på det fysiske plan.

Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENTALPLANET - C.W. Leadbeater


Artikel-MENTALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENTALPLANET