Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABELSEN & GUDERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabelsen-og-guderne-Geoffrey-Hodson

SKABELSEN & GUDERNE (11 af 14)


Mennesket er en mikrokosmisk gud, en kommende Logos. Derfor tør det iagttage og prøve at forstå nogle af de store love og processer, der styrer den guddommelige, skabende kunst.

SKABELSEN & GUDERNE (11 af 14)

Det mikrokosmiske menneske

 

Skabelsen-og-guderne-16-Geoffrey-Hodson

 

Det er nu tanken at studere de processer, som det mikrokosmiske menneske står bag dem. Måske er den dybeste af alle dybe sandheder i åndsvidenskaben informationen om overensstemmelsen mellem makrokosmos og mikrokosmos og om de processer, der manifesterer og udvikler dem begge.

Logos og mennesket er ét. Alt hvad der er i Logos − inklusive solsystemet − rummes af mennesket. Deres opbygning er nøjagtig den samme − dvs. syvfoldig. Begge er − betragtet som sjæl − både immanent og transcendent (i forhold til deres respektive manifestationskilder). De skabelsesprocesser, der er årsag til, at et solsystem manifesteres og opretholdes, styrer også menneskets manifestation og nedstigning i stoflige legemer. Derfor er det sandt, at ”studiet af menneskeheden er studiet af mennesket”. Det samme gælder de gamle mysterieskolers påbud: ”Menneske kend dig selv, og du kender hele Universet”, for når mennesket for alvor kender sig selv, ved det alt.

Udgangspunktet for studiet af de makrokosmiske skabelsesprocesser var Ordet, og det samme gælder studiet af mennesket eller mikrokosmos. Udgangspunktet er en ny inkarnation, og opmærksomheden skal vendes mod den inkarnerende sjæls mikrokosmiske udtalelse af sit individuelle ”Ord”. Ved undfangelsen bliver den sjæl, som er ved at inkarnere, forbundet med det befrugtede æg via sit fysiske permanente atom. Det sker ved hjælp af en deva. Ordets mikrokosmiske kraft eller sjælens liv, bevidsthed og skabende evne strømmer gennem livstråden, som forbinder sjælslegemet eller kausallegemet med det mentale, astrale og fysiske permanente atom. Den tredobbelte strøm af skabende energi – symboliseret ved Neptuns trefork – vibrerer på frekvenser, som udtrykker sjælens stråle og udviklingstrin, karakter- og bevidsthedstræk, der allerede er udviklet – herunder både god og dårlig karma og fremtidige egenskaber, som allerede kan anes i kausallegemet. Sjælens skabelsesord er menneskets åndelige navn.

Alle faktorerne er til stede som toner eller vibrationer i sjælens akkord, og Ordet modificerer i stor udstrækning de arvelige egenskaber, der oprindeligt er overført via æg- og sædcelle. For det almindelige menneskes vedkommende er akkorden ufuldkommen, fordi en række egenskaber fortsat kun er spirende, og derfor er der i alle mennesker en latent musik eller nogle sjælelige strenge, som endnu ikke er anslået. Hos mesteren høres hele akkorden i dens fuldkomne skønhed og kraft.

Artikel-Skabelsen-og-guderne-Geoffrey-Hodson-
Download-fil: SKABELSEN & GUDERNE - Geoffrey Hodson


Artikel-Skabelsen-og-guderne-Geoffrey-Hodson-
Læsefil med vendbare sider: SKABELSEN & GUDERNE