Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABELSEN & GUDERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabelsen-og-guderne-Geoffrey-Hodson

SKABELSEN & GUDERNE (13 af 14)


Mennesket er en mikrokosmisk gud, en kommende Logos. Derfor tør det iagttage og prøve at forstå nogle af de store love og processer, der styrer den guddommelige, skabende kunst.

SKABELSEN & GUDERNE (13 af 14)

Det permanente atom

 

Skabelsen-og-guderne-19-Geoffrey-Hodson

 

Tilstedeværelsen af det permanente atom – der er tilknyttet det befrugtede æg i undfangelsesøjeblikket og belivet af den nedstigende sjæls skabende kraft – giver den to-cellede organisme dens organiserende biologiske drivkraft − dvs. at det permanente atom får den til at gro ”i overensstemmelse med Ordet”. Den skabende energi, som herefter sendes gennem det permanente atom ind i ægcellen på det fysiske plan og dens højeste genpart i den omgivende æter, synes (iflg. forfatterens egen forskning) at have mindst fire virkninger.

Den første virkning

– skabelse af den indflydelsessfære, hvor opbygningen skal foregå. Den svarer til det makrokosmiske solsystems samlede udstrækning, angiver rækkevidden af de udsendte stråler og sørger for at beskytte området mod uvedkommende vibrationer og stoffer.

Den anden virkning

– magnetisering eller tilpasning af stoffet inden for feltet. Strømmen af skabende energi sørger for, at det omkringliggende stof har større vibratorisk harmoni med det menneske, der skal i inkarnation.

Den tredje virkning

skabelsen af en form. Formen kan betragtes som den æteriske skabelon, som den fysiske krop skal opbygges i. Det er nødvendigt at beskrive den mere detaljeret, selv om det udskyder omtalen af den fjerde virkning af kraften fra det udsendte Ord.

Set med clairvoyant synsevne ligner den æteriske skabelon en barnekrop, der er bygget af æterisk stof. Den er selvlysende, let vibrerende, en levende skabning og den æteriske projektion af arketypen. Når man ser ind i den æteriske skabelon, kan man se et grundrids af hele legemet, der er skitseret med energistrømninger eller kraftlinjer, der hver især har en bestemt bølgelængde. Alle vævstyperne er repræsenteret, og de adskiller sig fra hinanden, fordi deres energier har forskellige frekvenser. Derfor er knoglevæv, muskel- og karvæv, nervevæv, hjernebark og alle andre former for væv repræsenteret i skabelonen i form af energier med hver deres frekvens.

De udsendte vibrationers påvirkning af det frie, omgivende stof kan muligvis være den faktor, som får atomerne til at indgå i forskellige molekylære forbindelser og skabe de mange former for vævstyper. Molekylerne tiltrækkes af kraftlinjerne og finder − pga. det vibratoriske slægtskab eller den gensidige resonans − deres rette plads. På den måde passer hvert aspekt af den fysiske krop i stof og form nøjagtig til den inkarnerende sjæl. Karmiske mangler, der skal udlignes i form af misdannelser, svaghed og sygdom i vævet, viser sig i skabelonen som disharmonier eller ligefrem brud på de energilinjer, som ligger til grund for det pågældende væv.

 

Skabelsen-og-guderne-20-Geoffrey-Hodson

 

Den fjerde virkning

– af den skabende energi er påkaldelsen af de formbyggende devaer. Den devagruppe eller -orden, der påkaldes, bestemmes også af resonansen. Det er kun de naturvæsener, som er i vibratorisk harmoni med mennesket og derfor også med de stråler, som udgør påkaldelsen, der reagerer. Når de tiltrækkes til opgaven, trænger de ind i indflydelsessfæren. De befinder sig i en atmosfære, hvor de føler sig helt hjemme, fordi den udløses af deres egen iboende akkord. De begynder instinktivt at optage det frie stof i sig og dermed specialiserer de det yderligere. Herefter hjælper de med at placere det på det vibrationsmæssige rigtige sted i legemernes voksende struktur.

De formbyggende devaer på astralplanet og mentalplanet er, ud over overvågningen af den aktivitet, som naturvæsenerne udfolder via deres instinktive reaktion på deres bevidsthed, også beskæftiget med opbygningen og den særdeles fintmærkende tilpasning af bevidstheden. Den består af det fysiske legeme med de syv nerve- og kirtelcentre, der ligger ved roden af rygsøjlen, i milten, i solar plexus, i hjertet, i halsen, i hypofysen og i pinealkirtlen. Desuden findes den på det æteriske plan i den æteriske genpart af de samme centre og kirtler og i de æteriske chakraer og centre, som skal være 100% afstemt efter hinanden og tilpasset de fysiske organer, for de styrer deres helbred og funktion.

Det samme gælder de syv chakraer i astrallegemet og mentallegemet. De skal også afstemmes efter hinanden, og de skal også tilpasses med stor nøjagtighed til systemets fysiske og æteriske aspekter. På den måde har sjælen via chakraerne, centrene og de fysiske centre fået opbygget et syvfoldigt redskab i legemerne. Det er syv kanaler, som kan registrere de erfaringer, der går igennem legemerne. Menneskets chakraer er projektioner af arketypens syv hvirvler, og de opstår af Ordets kraft, der strømmer fra arketyperne via kausallegemet ind i menneskets voksende legemer.

Kraften fra sjælens Ord sendes konstant gennem de permanente atomer, indtil legemerne er fuldt udviklede ved forløsningen. Derefter − helt frem til den fysiske død og tilbagetrækningen til de højere eksistensplaner − intonerer sjælen uafbrudt Ordet. Sygdomsceller og påvirkning fra bakterier, der kommer til udtryk som forfald, skyldes fravær af Ordets styrende indflydelse. Efterhånden som astrallegemet og mentallegemet også afkastes, toner Ordet ud, og sjælen trækkes ind i den skabende nats subjektive tilstand. Herfra vågner sjælen igen når tiden er inde, og en ny inkarnation kan begynde.

Artikel-Skabelsen-og-guderne-Geoffrey-Hodson-
Download-fil: SKABELSEN & GUDERNE - Geoffrey Hodson


Artikel-Skabelsen-og-guderne-Geoffrey-Hodson-
Læsefil med vendbare sider: SKABELSEN & GUDERNE