Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MESTRENE - Hvem er de? Hvem var de?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mestrene-Det-Hvide-Broderskab

MESTRENE - Hvem er de? Hvem var de? (39 af 53)


Mestrene eller er betegnelsen for mennesker, der har gennemgået evolutionen i menneskeriget og derfor ikke længere er bundet til reinkarnation.

MESTRENE - Hvem er de? Hvem var de? (39 af 53)

RAKOCZY

 

Mestrene-58-Det-Store-Hvide-Broderskab

 

Den mester, som især beskæftiger sig med den fremtidige udvikling af nationernes forhold i Europa og med det mentale udbytte af udviklingen i USA og Australien, er mesteren Rakoczy. Han er ungarer og har sit hjem i Karpaterne. Han var engang en kendt skikkelse ved det ungarske hof. Han omtales mange steder i de gamle historiebøger. Han var især i offentlighedens søgelys, da han var greven af Skt. Germain og endnu tidligere, da han både var Roger Bacon og senere Francis Bacon. Det er interessant at lægge mærke til, at mens mesteren Rakoczy på de indre planer beskæftiger sig med Europas forhold, kommer hans navn som Francis Bacon i offentlighedens søgelys i Bacon-Shakespeare kontroversen. Han er en temmelig lille og mager mand med stort fipskæg og glat sort hår, og han tager ikke lige så mange elever, som de tidligere omtalte mestre. For tiden leder han de fleste af 3. stråle eleverne i Vesten sammen med mesteren Hilarion. Mesteren Rakoczy er på 7. stråle − strålen for ceremoniel orden eller magi − og han arbejder igennem esoteriske ritualer og ceremonier og er levende interesseret i de hidtil ukendte virkninger af frimurernes og de forskellige broderskabers og kirkers ceremonier overalt. I logen kaldes han sædvanligvis for ”greven”, og han optræder i USA og Europa praktisk talt som den øverste leder med hensyn til at udføre de planer, der lægges af logens ledende råd. Omkring de tre víse mestre danner nogle af mestrene en indre gruppe, som mødes jævnligt i rådet.

Kilde: IndvielseAlice A. Bailey

 

Mesteren Rakoczy er et navn, som er overleveret gennem århundrederne, indfiltret i en masse kendsgerninger og opspind, misforståelser og forkert fremstilling. Det er et navn, som straks leder tanken hen på mystik og magi. Af sine samtidige blev han kaldt alkymist og charlatan, mester og troldmand, vismand og gøgler. Han var kongers og fyrsters ven. Hans rigdom gjorde det muligt for ham at leve kongeligt, hans privatliv var højt hævet over ros og kritik, mens hans imponerende intelligens og hans tankers dybde satte alle, som han kom i berøring med, i skyggen. Hans tilstedeværelse ved en sammenkomst medførte altid lidt mystik, for der var en gådefuld atmosfære af storhed, der omgav ham, som kun kunne misforstås. Mesteren Rakoczy var i det 18. århundrede kendt som greven af Saint Germain.

Men der var meget andet hos ham, som skabte endnu større undren og respekt. Selvom han så ud til at være ca. 50 år gammel, levede der – dengang han viste sig i Frankrig – folk, som havde set ham 50 år før ved et fremmed hof, og på dette tidspunkt han havde haft nøjagtigt det samme udseende. Desuden indrømmede greven af Saint Germain at være så gammel og endda ældre, for med et øjenvidnes troværdighed beskrev han begivenheder, der var sket 200 år før. Der eksisterer beretninger om, at han er blevet set fra 1710 til 1822, og at hans udseende overhovedet ikke forandrede sig i løbet af dette tidsrum – han blev ikke alene ikke ældre, men bevarede sit udseende som en kraftig, midaldrende mand. (En mere fuldstændig beretning gives i Cooper-Oakleys bog: The Comte de St. Germain).

Greven af Saint Germain var søn af fyrst Rakoczy, en adelsmand med store godser i Ungarn. Jeg ved ikke, om der fra troværdig side er sagt, at greven af Saint Germain den dag i dag benytter det samme legeme, som han benyttede den gang, men det er vigtigt, at Anni Besant har oplyst, at greven af Saint Germain har afsluttet sin udvikling som menneske, og at han stadig bor og rejser rundt i Europa og arbejder for menneskeheden. Og i Det Store Hvide Broderskab er han kendt som mesteren Rakoczy.

Kilde: Theosophist, december 1919 – J. Henry Orme

 

Sankt Alban er skytshelgen for mange kristne kirker, (blandt andet den engelske kirke i København). Han stod i meget nær forbindelse med England, med Kirken og med frimureriet.

Han var af adelig romersk familie, født i byen Verulam i England, som efter ham nu kaldes St. Albans. Frimurere har sikkert hørt om Watson-håndskriftet fra 1687. Her siges der en hel del om St. Albans arbejde for Ordenen. Han led martyrdøden under Kejser Diocletians forfølgelse, der begyndte i år 303. Hans disciple balsamerede hans lig, og det kan endnu ses i abbediet i St. Albans. Kort efter havde han en anden vigtig inkarnation. Han blev født i Konstantinopel i år 411 og fik navnet Proclus – det navn, som han senere i livet skulle gøre berømt. Han var en af de sidste ivrige forkæmpere for Neoplatonismen.

Derefter er der et hul i historien, hvor man i øjeblikket intet ved om ham. Han inkarnerede igen i år 1211, og i dette liv var han Roger Bacon, en franciskanermunk, som var reformator af både sin samtids teologi og af dens videnskab. Han var en engageret eksperimentator.

I 1375 blev han født som Christian Rosenkreuz. Det var også et liv af stor vigtighed, for i denne inkarnation grundlagde han Rosenkreuzernes hemmelige orden. Forskellige organisationer benytter dens navn og nogle af dens lærdomme. Det oprindelige samfund eksisterer endnu, men er absolut hemmeligt. Imidlertid er Rosenkreuzernes kundskab stadig kendt, men i en noget anderledes form, for eksempel i teosofien og i frimureriet, selvom læren i frimureriet er skjult i symboler og allegorier.

Det siges, at han igen lod sig føde ca. 50 år senere − eller måske lidt senere end det − som Hunyadi Janos (Johan H.), en fremtrædende ungarsk kriger og leder. Det siges, at han omkring år 1500 levede som munken Robertus et eller andet sted i Mellemeuropa. Man ved stort set intet om dette liv, og hvad han foretog sig.

Efter dette liv kommer en af de største af han inkarnationer. Den begyndte i år 1561, hvor han blev født som Francis Bacon. Han var søn af dronning Elisabeth I, som giftede sig med sir Robert Dudley − senere Jarl af Leicester − mens de begge sad som fanger i Tower. Det siges, at han 100 år senere lod sig føde som Ivan Rakoczy, en transsylvansk fyrste. Han omtales i leksika, men der gives ikke mange oplysninger om ham. Han benytter endnu af og til dette navn. Efter alt dette er hans færden omgivet af en hel del mystik. Han rejste tilsyneladende rundt i Europa, hvor han dukkede op med mellemrum, men man har kun få bestemte oplysninger om ham. Han var grev de Saint Germain på den franske revolutions tid. Greven af Sct. Germain har sandsynligvis også kamufleret sig som Baron Hompesch, der var den sidste af Johanniter-ridderne fra Malta – den mand, der sørgede for overgivelsen af Malta til englænderne. Han lever endnu, og hans nuværende legeme ser ikke ud til at være ret gammelt.

Han er den mester, der er overhoved for 7. stråle, som nu begynder at herske over verden i stedet for 6. stråle, hvis primære egenskab var hengivenhed.

Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals

 

Det var Kong James’ oversættere af Bibelen, der var de virkeligt inspirerede, og ham, man nu kalder grev de Saint Germain, havde indflydelse på denne oversættelse.

Kilde: Theosophist, november 1915 – C.W. Leadbeater

 

Mesteren Rakoczy er født i Ungarn og bor der, selvom han rejser meget.

Kilde: Messenger, juli 1921

 

Den ungarske mester er frimurerordenens indre overhoved. Som Francis Bacon var han dronning Elisabeth I’s minister. Som den mystiske grev de Saint Germain var han Ludvig d. XV’s ven. Som grev Ferdinand de Hompesch var han den sidste stormester for Johanniter-ridderne på Malta, der overgav øen til Napoleon, og senere kom øen i britisk besiddelse i 1814 – for kun at nævne nogle få af hans inkarnationer. Han har spillet en betydelig rolle i Europas historiske liv i hundreder af år, og hans indflydelse er meget stærk i øjeblikket – Proclus, Roger Bacon – og andre.

Kilde: Theosophist, februar 1922 – J.L. Davidge

 

Som esoteriker skal man huske, at det er mesteren Rakoczy − Venetianerens tidligere elev og nu hans broder − der har gjort virkelig meget for i praksis at udforme nutidens form for naturvidenskab. Sammen med andre elever af den samme víse mester − eksempelvis som den mester, der var lord Lytton, og den mester, der var Cagliostro − har han anvist veje til at gøre den nuværende, regelbundne naturvidenskabelige kundskab praktisk og nyttig − den videnskab, som han i sin inkarnation som Francis Bacon gjorde en så stor indsats for at givet en fysisk forklaring.

Kilde: Theosophist, januar 1923 – Weller van Hook

 

Den vestlige halvkugles udvikling har Venetianeren − for de lavere planers vedkommende − for en stor del overgivet til sin víse broder og tidligere elev, mesteren Rakoczy. Hans mange inkarnationer i og for Europa har forberedt ham til denne ledende stilling og dette arbejde. Som grev de Saint Germain bar han det meste af karmaen ved overførslen af europæisk liv til Amerika, samt en stor del af karmaen for Europas liv.

Kilde: Theosophist, januar 1923 – Weller van Hook

 

Mestrene-59-Det-Store-Hvide-Broderskab

Artikel-Mestrene-Det-Hvide-Broderskab
Download-fil: MESTRENE fra A-Z


Artikel-Mestrene-Det-Hvide-Broderskab
Læsefil med vendbare sider: MESTRENE fra A-Z