Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST (9 af 21)


Er konkurrence positivt? Eller er der mon alternativer til det konkurrerende, kæmpende og stridende menneske?

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST (9 af 21)

Lighed og ligeværdighed

 

Tanken om rodracerne er ofte et ømtåleligt emne, fordi mange sammenblander lighed og ligeværdighed.

 

Alle mennesker er ligeværdige

– men ikke alle mennesker er lige højt udviklede.

 

 

Konkurrence-esoterisk-belyst-16-Erik-Ansvang

 

At påstå, at alle mennesker er lige langt i udviklingen, vil svare til at påstå, at der ikke er forskel på et agern og et egetræ. Agernet har samme potentiale som egetræet, men … agernet er endnu ikke et egetræ … endnu. Larven er ikke en sommerfugl … endnu. Gennemsnitsmennesket er ikke en Kristus … endnu. Kristus er ikke Sollogos … endnu.

 

“At alle mennesker er lige er en kendsgerning, der bør lægges vægt på. Det har de demokratisk indstillede forstået. Det er virkelig en sand udtalelse, men hvis der ikke tages hensyn til de lige så vigtige ideer om evolution, om racemæssige egenskaber og om nationale og religiøse særpræg, så finder den grundlæggende ide kun begrænset anvendelse.”

Alice A. Bailey: Glamour – A World Problem, p. 132

 

Konkurrence-esoterisk-belyst-17-Erik-Ansvang

 

Livserfaringen i familien

I den lille udviklingscyklus – i familien – accepteres dette forhold uden problemer. Man accepterer, at børn har mindre livserfaring end de voksne. Derfor er det de voksnes selvfølgelige opgave og pligt at hjælpe og vejlede de yngre familiemedlemmer.

På denne baggrund bør det ikke være svært at acceptere det samme forhold i en større målestok – i den menneskelige familie. Der er ældre brødre og søstre eller ældre og mere erfarne sjæle − og der er yngre brødre og søstre eller yngre og mindre erfarne sjæle. De ældre har pligt til at hjælpe og vejlede de yngre på samme måde, som voksne har pligt til at hjælpe og vejlede børnene.

Naturrigerne

Det samme gør sig gældende i planetarisk målestok. På grund af sit relativt høje udviklingsniveau, har menneskeheden pligt til og ansvaret for at respektere og beskytte naturrigerne under menneskeriget − herunder dyreriget. Mennesket bør hjælpe dyrene ved at tage hensyn og vise respekt, for dyrene er i sandhed menneskehedens yngre brødre og søstre. Mennesket udviklede sig til menneske via dyreriget, og målet for dyrerigets evolution er menneskeriget.

Mennesket repræsenterer ikke det højeste bevidsthedsniveau i Universet, selvom nogle forskere har denne arrogante og selvglade holdning. Over menneskeriget findes det overmenneskelige rige, der repræsenteres af erfarne sjæle, der har gennemført udviklingen i menneskeriget, og derfor har frigjort sig fra reinkarnation. Det er deres opgave at inspirere, hjælpe og vejlede menneskeheden.

Set i dette perspektiv vil de fleste sandsynligvis acceptere rodracerne og underracerne, for de er blot udtryk for forskellige, naturlige stadier i menneskets bevidsthedsudvikling, hvor det ene trin forudsætter det næste i en lang kædereaktion, der strækker sig fra det atomare til det kosmiske. Fra uvidenhed til alvidenhed. Fra egoisme til alkærlighed.

Den 5. rodrace

Mens den 4. rodrace var kendetegnet ved udviklingen af begærnaturen, er den 5. rodrace kendetegnet ved udviklingen af den konkrete tænkeevne. Og navnlig i nutiden, hvor den 5. underrace har magten på planeten, ser man en kraftig udvikling af den konkrete, logiske, videnskabelige tænkning. Selvom den vestlige verdens befolkning kun udgør en minoritet i forhold til verdensbefolkningen, behersker den alligevel verden i kraft af sin konkrete, videnskabelige og teknologiske tænkning.

Artikel-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Download-fil: KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST - Erik Ansvang


Artikel-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST