Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST (6 af 21)


Er konkurrence positivt? Eller er der mon alternativer til det konkurrerende, kæmpende og stridende menneske?

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST (6 af 21)

Dyreriget

 

Konkurrence-esoterisk-belyst-09-Erik-Ansvang

 

Dyreriget er udviklingsmæssigt en overbygning på planteriget. Dyret kan – i modsætning til planten – bevæge sig omkring, og har derfor mulighed for selv at opsøge og udgå påvirkninger fra omgivelserne. Og evnen til at føle er det store udviklingsområde i dette naturrige. Gennem de følelsesmæssige erfaringer vækkes den spirende tænkeevne gradvis til live, og disse oplevelser fås også her gennem kampen for tilværelsen. Betingelsen for overlevelse i dyreriget er kamp. Kampen for at overleve sker i indbyrdes konkurrence … og samarbejde.

Konkurrence-esoterisk-belyst-10-Erik-AnsvangSamarbejde (et eksempel):

Løverne samarbejder for at nedlægge et bytte, æde sig mætte i friskt kød, og de efterlader resterne til ådselsæderne – f.eks. hyæner og gribbe … som igen efterlader rester til ådselædende insekter … etc. Det er blot et enkelt eksempel på ubevidst samarbejde.

Mange dyr (f.eks. løverne) samarbejder desuden om jagten ved at koordinere opsporing, indkredsning og nedlæggelse af jagtbyttet, og det fremprovokerer de første tankespirer.

Konkurrence (et eksempel):

Konkurrencen i dyreriget ses overalt:

  • Der er jagende og jagede dyr.
  • Der konkurreres om at fange et bytte eller undgå at blive bytte.
  • Der konkurreres om retten til at parre sig.
  • Der konkurreres om yngleterritorier.
  • Der konkurreres om jagtterritorier.
  • Der konkurreres om alt.

Kampen udvikler kløgt

Kampen for at fange et bytte eller undgå at blive et bytte, udvikler kløgt. Den første spæde tankevirksomhed vokser frem i dyret. Husdyrene kommer så tæt på mennesket, at de trænes og tvinges til øget tankevirksomhed og bringes dermed nærmere menneskeriget, som er tænkningens helt store udviklingsområde.

Instinktiv gruppebevidsthed

Det er vigtigt at pointere, at i de lavere riger har de enkelte mineraler, de enkelte planter eller de enkelte dyr ikke en selvstændig eller individuel bevidsthed eller sjæl. De har instinktiv gruppebevidsthed, fordi det enkelte mineral, den enkelte plante og det enkelte dyr ikke har en individuel sjæl. I de lavere naturriger kommer livet til udtryk gennem grupper, der styres af en gruppesjæl. Denne form for gruppebevidsthed eller flokbevidsthed må derfor ikke forveksles med den type gruppebevidsthed, der udvikles i det overmenneskelige rige, som snarere er en enhedsbevidsthed.

 

Konkurrence-esoterisk-belyst-11-Erik-Ansvang

 

Dyreriget er kendetegnet ved instinktiv bevidsthed. Reaktionerne er styret af generne. Hvis man eksempelvis udsætter en flok dyr for en påvirkning (f.eks. en flok græssende rådyr, der skræmmes af et geværskud), vil samtlige dyr i flokken reagere ens og på samme tid. Mennesker vil reagere individuelt på den samme påvirkning. Nogle vil flygte, når de hører et skud. Andre vil kaste sig på jorden. Atter andre skal lige se, hvem der skød. Nogle vil overveje at tage kampen op. Årsagen er, at mennesket har selvbevidsthed. Det mest karakteristiske ved mennesket er evnen til selvstændig tænkning. Evnen til at forstå årsag og virkning.

Artikel-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Download-fil: KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST - Erik Ansvang


Artikel-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST