Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST (2 af 21)


Er konkurrence positivt? Eller er der mon alternativer til det konkurrerende, kæmpende og stridende menneske?

KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST (2 af 21)

I begyndelsen

 

Konkurrence-esoterisk-belyst-02-Erik-Ansvang

 

For at nærme sig svaret på dette spørgsmål, er det nødvendigt at begynde helt ved begyndelsen … dengang Universet endnu ikke var skabt. Det var ingenting. Det er vanskeligt at forestille sig intet, der bliver til verdensaltet, men i begyndelsen var der ingenting, for der eksisterede kun et usynligt liv eller en skjult kraft, som endnu var umanifesteret. Dette intet rummede alt!

I Bibelen står der: “I begyndelsen var Ordet”. Men i begyndelsen var der … absolut intet. Der var i hvert fald intet synligt, stofligt eller fysisk. Men dette “intet” rummede potentielt “alt”. I Den Hemmelige Lære bruger H.P. Blavatsky det paradoksale udtryk “tomhedsfylde” i et forsøg på at beskrive dette “intet, der rummer alt”. Før Universets skabelse var livet endnu usynligt, for livet var endnu ikke løftet fra den tidløse og rumløse tilstand ind i tidens og rummets dimension. Dette “Ene Liv” (den usynlige, umanifesterede enhed bag alt manifesteret) symboliseres ofte ved punktet i centrum af en cirkel – det såkaldte ”dimensionsløse punkt”. Intet er manifesteret. Der er kun en usynlig vilje til manifestation. Viljen symboliseres med punktet, og viljen er skabelsens første årsag.

Dualitet – modsætningernes par

Det usynlige punkt er midtpunkt for selve skabelsen – “den første manifestation”. I den oprindelige tekst i Bibelen stod der ”I begyndelsen var Logos”. ”Logos” betyder både ”ord” og ”tanke”. Det er symbolet på den guddommelige tanke, vilje eller hensigt, som i skabelsen træder frem i manifestation – og dermed opstår “den første dualitet”. Det usynlige punkt omgives nu af en cirkel. Punktet er årsagen eller viljen … cirklen er virkningen eller manifestationen.

 

Konkurrence-esoterisk-belyst-03-Erik-Ansvang

 

Cirklen symboliserer det afgrænsede område, som en ubegrænset Gud ved manifestationen har lukket sig selv inde i for at kunne manifestere sig. Begrænsningen er manifestationen. Det tilsyneladende uendelige manifesterede Univers er dybest set endeligt og begrænset.

Denne sfære består af den første og fineste substans eller urstof, som i de gamle kulturers myter og legender kaldes for ”urhavet”. Konsekvensen er, at den første dualitet nu er skabt, for manifestationen består af både ånd og stof.

En kosmisk hovedregel

Denne information giver mulighed for at definere den første hovedregel i kosmos, for alt lader sig dele i … ”Liv” og ”stof”. “Jeg” og “Ikke-jeg” – “Selvet” og “Ikke-selvet” – “Identifikation” og “ikke-identifikation”. “Selvet” er liv – “Ikke-selvet” er stof eller form (som Selvet eller livet udtrykker sig igennem). Alt i Universet kan rubriceres under en af disse to kategorier: Liv eller form … “Selv” eller “ikke-selv”.

Dermed er der skabt dualitet … for:

  • Der er ingen yderside uden en inderside.
  • Der er intet foroven uden et forneden.
  • Der er ingen forside uden en bagside.

Liv og form er ikke adskilte ting

Men liv og form er ikke adskilte, isolerede ting, der intet har med hinanden at gøre. Desuden er der forholdet imellem de to poler eller modsætningernes par. Det ene aspekt er livet og, det andet aspekt er formen plus forholdet imellem dem, som er det tredje aspekt. Det tredje aspekt er bevidsthed, som opstår i mødet mellem ånd og stof. Tilsammen udgør liv, form og bevidsthed derfor en uadskillelig treenighed. Derfor siges det både i religionerne og i åndsvidenskaben, at “Gud er én i tre og tre i én”.

Artikel-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Download-fil: KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST - Erik Ansvang


Artikel-Konkurrence-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KONKURRENCE - ESOTERISK BELYST