Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (9 af 15)


Femte år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (9 af 15)

Teknikker til tilnærmelse

 

"Det lavere aspekt er altid den invokative faktor, og det er en uforanderlig lov, der ligger bag hele evolutionsprocessen. Det er nødvendigvis en gensidig proces, men i tid og rum kan man generelt sige, at det lavere altid påkalder det højere, og at det højere derefter responderer i forhold til den grad af forståelse og dynamisk spænding, det påkaldende aspekt har skabt. Det misforstår mange. De arbejder ikke med den evokative proces. Ordet betegner ganske enkelt den respons, der stammer fra det, der er opnået. Opgaven for det lavere aspekt eller for gruppen er invokativ, og det positive resultat af den invokative handling kaldes evokation."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 47

 

"Indvielse er dybest set en gennemstrømning til områder af guddommelig bevidsthed, som ikke ligger inden for et menneskes normale bevidsthedsområde. Den begyndende gennemstrømning skabes af disciplen ved refleksiv meditation, ved at udvikle åndelig forståelse, og ved at anvende en veludviklet skelneevne. Det resulterer til sidst i, at disciplens bevidsthed stabiliseres i det nye bevidsthedsområde. Disciplen polariseres dér og kan arbejde intelligent ud fra bevidsthedspunktet og med stor forudseenhed. Når disciplen har lært det og er fortrolig med de nye energier, bevæger disciplen sig ind i et stadie, hvor man kan fremskynde energierne i de tre verdener til tjeneste for menneskeheden, og dermed kan de bruges til at fremme den hierarkiske plan."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 473

 

"… en refleksion – en bevidst fokuseret holdning – som praktiseres i alle livsforhold, og som automatisk registrerer de begivenheder, der er afgørende for menneskehedens liv. Den skaber en opadstrømmende energi, der er præget af livskvaliteten og af stråleegenskaberne hos gruppens medlemmer. Livskvaliteten og stråleegenskaberne kan følge både den opad- og nedadstrømmende energi efter behov, og disciplen vil i stigende grad registrere tingenes "ånd". Disciplen vil få evnen til at trænge ind i Hierarkiets verden og til sidst nå hen til døren til den højere evolutionsvej. Disciplen vil fungere effektivt i de tre verdener som tjenende medarbejder.

Afsnittet viser den åndelige, meditative levemåde for disciplen i relation til sin egen sjæl og senere til ashramen. Det viser gruppens levemåde, efterhånden som den nærmer sig Hierarkiet. Og det viser også den hierarkiske teknik, der gør det muligt for den store gruppe at nærme sig endnu højere åndelige centre og til at overføre forståelsen af den guddommelige hensigt fra Shamballa, den hensigt, der skal fremme den hierarkiske plan. Det vil gøre det muligt for Hierarkiet at danne en stor tjenende gruppe. Uanset hvilket trin af væren man når, vil man se, at fra det fjerde naturrige og fremad er det meditationsteknikken, der styrer al bevidsthedsudvidelse, al registrering af planen og hensigten og i virkeligheden hele udviklingen. Det er en teknik til åndelig forståelse, til fokuseret opmærksomhed på flere bevidsthedsniveauer og desuden til nye kontaktmetoder."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye tidsalder, II, s. 224-225

Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6