Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (12 af 15)


Femte år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (12 af 15)

Resultater og virkninger

 

"… I den kommende cyklus vil man se de første stadier af den store åndelige syntese, som er målsætningen for al udvikling. Den vil vise sig som ashramens tilsynekomst. Hierarkiet (eller det center, hvor Guds kærlighed er kendt, og hvor Sanat Kumaras hensigt udtrykkes i planen) og menneskeheden vil mødes på det fysiske plan og kende hinanden på en esoterisk måde. To centre vil blive 'synlige i lyset' – Hierarkiet og menneskeheden …

… Mestrene arbejder og lever i de første stadier af den periode, hvor der gøres forberedelser til, at Hierarkiet kan træde frem i menneskehedens verden. Hierarkiets fremtræden sker indtil videre kun på mentalplanet, men når en tankeform af Hierarkiets ydre eksistens er skabt af menneskeheden selv, og hvis invokationen er intenst nok, vil den store ashram langsomt komme til syne på det fysiske plan.

På det fysiske plan vil adskillelsen mellem de to centre blive bevaret, men den indre relation og den åndelige fusion vil fortsætte indtil:

 

Sjæl og personlighed er ét,

Kærlighed og intelligens er koordineret,

Planen er fuldført.

 

Det vil ske ved hjælp af menneskets invokerende bevidsthed og ved processen i den store ashrams underashramer. Det er umuligt at sige, hvilke forandringer processen vil medføre i civilisationen, menneskets natur og menneskets gruppeopfattelse i relation til religion, samfund og politik. Der ligger meget uforudseeligt i menneskehedens frie vilje, og den rigtige timing. Men at fremtiden indeholder et åndeligt samarbejde og samspil i og uden for den store ashram er sikkert, for det er det, alle disciple arbejder på."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 388-389

 

"Mange mindre fusioner finder sted i den udviklingsfase, der ligger mellem den ene indvielse efter den anden – en trefoldig mental fusion mellem sindets tre aspekter (det lavere mentallegeme, sjælen og den højere eller abstrakte tænkeevne), fusion med mesterens bevidsthed, fusion med den ashram, der er skabt af den stråleenergi, som er forudsætningen for sjælen, og fusion i bevidstheden med summen af de integrerede ashramer, der udgør Sanat Kumaras ashram. De successive og subsidiære fusioner afslører for ham aktiviteten og kvaliteten i den åndelige triades to højere bevidsthedstilstande: Den buddhiske tilstand (den sande visdoms tilstand) og den atmiske tilstand (tilstanden med åndelig vilje)."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 565

 

"Derfor, vær fyldt med glæde, kære pilgrim, på vejen til oplyst væren …"

"Intet forsvinder, kun smerten. Intet forbliver, kun lyksalighed – lyksalighed med viden er virkelig, og den sande kontakt med det guddommelige lys er vejen til Gud."

Den gamle Kommentar

Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6