Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (8 af 15)


Femte år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (8 af 15)

Opadrettede og nedadrettede tilnærmelser

 

"Der eksisterer en lov, som kaldes loven om magnetisk impuls eller loven om modpolers forening … Loven styrer forbindelsen mellem en gruppes sjæl og andre gruppers sjæle. Den styrer samspillet, den vitale, men foreløbig uerkendte kraft, mellem det fjerde naturriges sjæl (menneskeriget), og sjælen i de tre riger under menneskeriget og desuden de tre riger over menneskeriget. Loven vil på grund af den store rolle, menneskeheden spiller i Guds system og plan, blive den afgørende lov for menneskeheden. Det vil imidlertid ikke ske, før størstedelen af menneskeheden i nogen grad forstår, hvad det betyder at fungere som sjæl. På det tidspunkt vil menneskeheden i respekt for loven fungere som formidler af lys, energi og åndelig kraft til naturrigerne under menneskeriget, og den vil derfor være en kanal, der forbinder 'det, der er over, og det, der er under'. Det er den ophøjede skæbne, der venter menneskeheden."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II. s. 653

 

"… et stort forløsende eksperiment er sat i gang. 'Tankens sønner, som valgte at blive menneskehedens sønner, men som alligevel i al evighed forbliver Guds sønner, er integrerende faktorer og videnskabelige formidlere'. 'Tankens sønner' blev i en fjern fortid, da det fjerde naturrige blev skabt, udset til at realisere videnskaben om forløsning. Historisk og esoterisk er der en sandhed i ordene i Det Nye Testamente, der lyder, at 'hele skabelsen sukker og har endnu veer og venter på, at Guds børn skal manifestere sig'. Paulus henviser til planetarisk hensigt og til Guds sønners ihærdighed, for han siger, at belønningen – efterhånden som de skabte forløsning af stof og form, og derved demonstrerede muligheden for at forløse via deres egen personlighed – bliver, at de til sidst blev manifesteret som udtryk for guddommelighed."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 425-426

 

"… Hierarkiet – som gruppe – står over for en stor krise i sin tilnærmelse til Shamballa. Krisen minder om den, som menneskeheden står over for i nutiden, hvor den forsøger at nærme sig Hierarkiet. Der er derfor to indbyrdes forbundne kriser, der både påvirker menneskeheden og Hierarkiet, og de skulle – hvis de fungerer rigtigt – skabe det, der kaldes harmonisering eller integrering, og som medfører en langt friere indstrømning af guddommelig energi. Begge 'tilnærmelser' (som er noget i retning af magnetisk tiltrækkende "ryk") er skabt af Saturn. Når det drejer sig om menneskeheden, kommer disse "ryk" via Hierarkiet, og uden Hierarkiet kan menneskeheden ikke klare krisen eller håndtere den rigtigt. Det skal man huske, og det skal fremskynde disciplenes og aspiranternes arbejde i verden, for de kæmper for menneskets frigørelse og for at skabe en guddommelig indgriben."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 398-399

 

"Hierarkiet er blevet påkaldt, og medlemmerne er parate til at reagere på en kraftfuld "evokation", til at respondere på menneskehedens påkaldelse og til at handle med særlig (og alligevel midlertidig) "målrettethed". Det vil "tvinge" Hierarkiet til af egen fri vilje at skabe en ny og nærmere forbindelse til menneskeheden. Perioden vil slutte, når et kraftfuldt fysisk Hierarki har fået indflydelse på Jorden, når det arbejder i alle naturrigerne, og på den måde i sandhed virkeliggør den guddommelige plan. Planen integreres af Hierarkiets seniormedlemmer, der påkalder 'lysene, der udfører Guds vilje'. De bliver selv påkaldt af lysbærerne – dvs. mestrene. Og de bliver igen påkaldt af verdens aspiranter og disciple. Hierarkiets kæde er en livline. Guds kærlighed og liv bevæger sig ad denne livline, fra Ham til menneskeheden og fra menneskeheden til Ham."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 147-148

Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6