Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (10 af 15)


Femte år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (10 af 15)

Teknikker til tilnærmelse

 

"Fremskyndelse af de nye og længe ventede energier skabes på tre måder:

 

1. Ved en direkte handling fra Hierarkiets side. Det sker, når medlemmerne underviser disciple i at tappe inspirationskilden, i at blive sensitive over for inspiration og i at kanalisere det, der er nødvendigt for at give oplysning til menneskeheden og for at genskabe den oprindelige høje åndelige tilstand. Der findes en endnu højere energikoncentration, der venter på at blive fremskyndet, men den danner en 'regnsky af ting, som menneskeheden ikke ved noget om, og det er derfor ikke nødvendigt, at beskæftige sig med den.

 

2. Af de disciple og aspiranter i verden, der danner en kanal, som energierne og de inspirerende kræfter kan strømme igennem til menneskeheden. Det skabes de ved:

 

a. Intensivering af menneskets åndelige erkendelse via refleksiv meditation, aspiration og hengivenhed. Det vil gradvis medføre overbevisning og forståelse.

 

b. Modtagelighed for åndelig inspiration. Det medfører evnen til at udvikle og bruge intuitionen på intelligent måde, sammen med evnen til at fastholde tankesindet i lyset, mens hjernebevidstheden forholder sig rolig og er parat til at modtage den "nedstrømmende viden".

 

c. Evne til i praksis at relatere en idé til et ideal og til at tage de skridt, der kan skabe idealets form på det fysiske plan.

 

3. Hele menneskehedens fortsatte fremskridt mod lyset. Efterhånden skabes der i menneskeheden en kvalitet og en vibration, der bliver mærkbar. Det er en kvalitet og vibration, der essentielt er evokativ."

 

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, s. 187-188

 

Den anden fremskyndelse skal skabes mere bevidst af menneskeheden selv, og den nye invokation er udarbejdet for at lette processen og udbrede den overalt.

 

"Fremskyndelsen skal ske ved, at den guddommelige idé gradvist indarbejdes i menneskets bevidsthed. Lige nu er det vigtigste, at meningens verden erkendes. De, der integrerer begivenhederne i verden, og de, der bygger de trin, der fører menneskeheden videre mod målet, skal erkende meningens verden, på samme måde som masserne skal opnå erkendelse af planen. Menneskeheden skal vise tegn på de tre erkendelser, så de kan påvirke tænkning og handlinger, hvis en total undergang af menneskeheden skal undgås. Menneskeheden skal udforme temaet i det informationsarbejde, der skal udføres i de næste årtier indtil år 2025. Det er et meget kort tidsrum i betragtning af, at der skal skabes fundamentale forandringer i menneskehedens tænkning, opfattelse og retning. Men det er absolut muligt at opnå det inden for dette tidsrum, forudsat at den nye verdenstjenergruppe og mennesker med god vilje udfører deres opgaver omhyggeligt."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 190

Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-05-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6