Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

NATIONERNES STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst

NATIONERNES STRÅLER (6 af 8)


Det er ikke kun mennesker, der er styres af Universets syv kræfter eller stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet i nationer.

NATIONERNES STRÅLER (6 af 8)

USA

 

Nationernes-stråler-14-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

 

USA's personlighed styres af 6. stråle for idealisme og sjælen styres af 2. stråle for kærlighed-visdom. I den nuværende verdenssituation er USA den suverænt stærkeste nation, og i årtier har det set ud til, at USA forsøgte at leve op til 2. stråles kvaliteter. USA er blevet kaldt "verdens politibetjent". Det kunne være positivt, hvis amerikanerne ville forsøge at gennemføre en ny verdensorden, hvor nationerne via FN motiveres til fredelig sameksistens. Men i den seneste periode ser det ud til, at USA er ved at begå samme fatale fejl som mange andre stærke nationer i historien. Amerikanerne ser ud til at glemme, at som eneste supermagt ejer amerikanerne alene evnen til suverænt at kunne destruere og undertrykke ved hjælp af trusler og magt. Evnen til at inspirere, skabe nyt og bygge op forudsætter gensidig respekt og samarbejde. Den nye verdensorden kan ikke påtvinges med magt. Forhåbentlig finder amerikanerne den rette vej til opfyldelse af deres store mission.

2. stråle nationer og deres skæbne

Kun tre af de store nationer styres af 2. stråle: Brasilien har 2. stråle på personligheden, mens både England og USA har 2. stråle på sjælen. Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at England er vogteren af 2. stråles visdomsaspekt for nutidens såkaldte ariske race. I den kommende 6. underrace, som er ved at vise sig blandt andet i USA, vil det være USA, der bliver vogteren af visdomsaspektet for den ariske race – dvs. 5 rodraces 6. underrace, som vil være kimen til den fremtidige 6. rodrace. Og Brasilien bliver den ledende nation for den nye 6. rodrace.

Ny ledelsesform

USA, England og Brasilien kan sammen manifestere kærlighedsaspektet og vise, hvordan kombinationen af idealisme og kærlighed kan omsættes til en ny ledelsesform, der er baseret på intelligens og visdom. Her vil det være relevant at indskyde et citat af Annie Besant, som sagde sin uforbeholdne mening om nutidens demokratiske styreform. Hun sagde:

 

"Demokrati er troen på,

at hvis man ganger uvidenhed tilstrækkelig mange gange,

bliver facit kundskab".

 

Udover en styreform, der ikke bygger på repræsentativt demokrati, men bliver hierarkisk og baseres på ledernes etik, moral, intelligens og visdom, har USA mulighed for at repræsentere en sammensmeltning af racer. Det angelsaksiske element vil være dominerende, og Brasilien kan blive leverandør af det bedste fra de latinske racer. Racernes kvaliteter skal ikke vurderes ud fra kultur og civilisation, men på grundlag af stråletyperne og udviklingen af strålekvaliteterne.

 

Nationernes-stråler-15-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

 

Vandbærervisioner

Manifestationen af landenes sjælskvaliteter ligger selvsagt langt ude i fremtiden, men det siges, at Englands bidrag vil blive tænkningen, som kommer til udtryk i intelligent ledelse motiveret af kærlighed og forståelse. USA har mulighed for at bidrage med den intuitive evne, som vil vise sig dels som indre oplysning, dels som evnen til at skabe syntese. Brasiliens vil til den tid sammenkæde og fortolke, og baggrunden for denne funktion er udfoldelse af den abstrakte bevidsthed, som er en forening af intellekt og intuition.

Det ligge langt ude i fremtiden, for det vil indebære en forening af det mentale/sjælelige og den buddhiske bevidsthed. Det buddhiske plan repræsenterer både den rene intuition og den betingelsesløse, allestedsnærværende kærlighed. Intuitionen repræsenterer helheden og kærligheden repræsenterer enheden. Samtidig siger Djwhal Khul, at baggrunden for Brasiliens funktion er "den abstrakte bevidsthed, som er en forening af intellekt og intuition". Han hentyder derfor til mentalplanet, fordi det lavere mentale plan repræsenterer den konkrete og intelligente tænkning og metoden er logik. Det højere mentalplan repræsenterer den abstrakte tænkning og metoden er intuition.

 

Nationernes-stråler-16-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

 

Amerikanernes våbenskjold

Inden USA forlades, skal der også kastes et blik på det amerikanske våbenskjold for at se, om der ligger esoteriske nøgler i heraldikken. De mennesker, som samledes i Philadelphia for at erklære kolonierne fri af engelsk overherredømme, stammede hovedsagelig fra rosenkreuzerne. Andre deltagere var frimurere, astrologer og esoterikere. De havde naturligvis stor indflydelse på indhold og udførelse af "The Great Seal".

Hovedsymbolet er ørnen, som altid har symboliseret den åndelige kraft, der rejser sig over de fysiske begrænsninger. På skjoldet på ørnens bryst ses de kendte rød/hvide striber, som repræsenterer de mange stater, der er samlet i denne union. Mottoet på våbenskjoldet – "E Pluribus Unum" = "One from Many" – flyver over ørnens hoved. I den højre klo holder ørnen en olivengren, og i den venstre er der pile, som symboliserer styrken til fred og krig. Umiddelbart over ørnens hoved ses en stjernekonstellation, der repræsenterer de store verdenskræfter.

På bagsiden af "det store segl" ses en pyramide. Ikke nødvendigvis den store Giza-pyramide, men et symbol på treenigheden og evigheden. Over pyramiden svæver et øje i en trekant og endnu et motto: "Annuit Coeptis" = "Han (Gud) har begunstiget vores plan" – med andre ord: Gud har velsignet den amerikanske nations målsætning. Øjet er "Guds øje", der ser alt – i fortid, nutid og fremtid. Dermed er den amerikanske plan også Guds plan. En ny verdensorden begyndte, da USA blev grundlagt, og måske bliver USA den nation, der fører verden ind i Vandbærerens tidsalder.

 

Nationernes-stråler-17-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

 

På pyramidens fundament står der: "Novus Ordo Seclorum" – "A new order of the Ages" – starten på den amerikanske nation og dengang på en ny verdensorden. Potentielt kunne det være USA, der (som det esoteriske nøgleord siger) "oplyser vejen" i Vandbærerens tidsalder, men det må tiden vise.

Artikel-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst
Download-fil: NATIONERNES STRÅLER - Erik Ansvang


Artikel-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst
Læsefil med vendbare sider: NATIONERNES STRÅLER