Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

NATIONERNES STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst

NATIONERNES STRÅLER (5 af 8)


Det er ikke kun mennesker, der er styres af Universets syv kræfter eller stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet i nationer.

NATIONERNES STRÅLER (5 af 8)

Indien, Tyskland og Rusland

 

Indien

 

Nationernes-stråler-20-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

 

Det esoteriske nøgleord fortæller, at Indien "skjuler lyset". Målet er, at det skjulte lys skal åbenbares for menneskeheden. Når mennesket ikke længere fokuserer på livets materielle side (formsiden), men ser det iboende liv eller den indre kvalitet, vil det også se tingene som de ér. Og så bliver det muligt at forvandle verdens kaotiske situation til harmoni. Først da kan Indien manifestere sine sjælskvaliteter – dvs. at gøre korrekt brug af de iboende lederegenskaber. Indien vil få hjælp af England – og England vil få hjælp af Indien. Indien "skjuler lyset" og englænderne "tjener" det lys, Indien skjuler. Englands personlighedsstråle (1. stråle for magt og ledelse) er Indiens sjælsstråle. Englænderne har gennem aktiviteterne i Indien i det ydre vist inderne vejen til deres egne indre potentialer.

 

Tyskland

 

Nationernes-stråler-10-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

 

Ligesom England har Tyskland 1. stråle for vilje, magt og lederskab på personligheden. Ingen vil vel sætte spørgsmålstegn ved denne påstand? I århundreder har Tyskland været kampplads. Utallige krige har haft udgangspunkt i det tyske rige. Kulminationen var de to verdenskrige. Tysk-lands motto er "jeg bevarer", og det kan umiddelbart virke paradoksalt, at den nation, der har været årsag til så voldsom ødelæggelse skulle have til opgave at bevare. Men tyskerne tilstræber faktisk stabilisering. Også da de forsøgte at bevare den ariske races renhed.

Sjælsstrålen – 4. stråle for harmoni gennem konflikt – viser det samme. Tyskerne ønsker at standardisere − at harmonisere. Nu er landet ikke alene genforenet − det er igen en stormagt. Men meget tyder på, at tyskerne har lært konklusionerne fra fortidens mange lektioner, sådan at de i dag er den stabiliserende faktor i Europa. Og de arbejder for fredelig sameksistens med de tidligere fjender.

Når 4. stråle begynder sin aktivitet fra år 2025, vil Tyskland igen gøre sig gældende på det kulturelle og kunstneriske område. Der er i øvrigt paralleller mellem Ruslands sjælsstråle (7. stråle for orden) og Tysklands personlighedsstråle (1. stråle). 7. stråle er nemlig 1. stråles "lillebror". 1. stråle er vilje i sig selv, mens 7. stråle er vilje i aktivitet eller handling. Ligesom russerne forsøger tyskerne at påtvinge standardiserede leveregler.

 

Rusland

 

Nationernes-stråler-11-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

 

Rusland og USA har vidt forskellige idealer og mål. Begge har 6. stråle for idealisme på personligheden, men idealismen er rettet mod vidt forskellige mål. Ruslands indre målsætning styres af 7. stråle for orden og ceremoniel magi, og Ruslands historie er da også præget af, at nationens befolkninger styres mod bestemte standardiserede idealer – mod orden og interessefællesskab. Det er imidlertid sket gennem tvang. Den ceremonielle orden er derfor opretholdt gennem ufrivillighed. De negative 7. stråle kvaliteter er netop kendetegnet ved formalisme, bureaukrati, pedanteri og magtbegær. Det gjaldt under de forskellige zardømmer, hvor slaveri og undertrykkelse var reglen og ikke undtagelsen. Det gjaldt under kommunismen, hvor et hensynsløst diktatur umyndiggjorde det russiske folk i et forsøg på ensretning i stedet for ligestilling.

Rusland er en vigtig nation, for åndsvidenskaben fortæller, at Den Nye Tidsalders religion vil komme fra Rusland. Den nye religion bliver en syntese af de gamle religioner, og det er ved hjælp af sjælsstrålen (7. stråle), at Rusland dels vil forene verdens religioner, dels forene det åndelige og det sociale.

Russernes våbenskjold

Det vil nu være interessant at studere det russiske våbenskjold. Hvis man undersøger det russiske imperiums symbol, som blev brugt af zarerne før revolutionen i 1917, vil man opdage det byzantinske imperiums røde dobbeltørn – en ørn med to vinger, to hoveder og to ben. Over hovederne svæver én kongekrone. Hovederne ser til hver sin side, og det indikerer, at Rusland ser to veje – den materialistiske og den åndelige vej. Altså en deling af personlighedens og sjælens kvaliteter. Det understreges af nationens esoteriske nøgleord: "Jeg forbinder to veje" – personlighedens vej og sjælens vej. Og velsagtens også øst og vest.

 

Nationernes-stråler-12-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst- 

 

På vingerne ses i nogle versioner en række våbenskjolde fra de mindre nationer, som Rusland beskytter under sine store vinger. Det nationale ideal for Rusland er derfor at samle og forene mange forskellige nationer og racer – de europæiske og asiatiske. I nyere tid har Rusland endnu mere end tidligere ved magt gennemtvunget sin vilje overfor de små nabonationer.

Nationernes-stråler-13-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-I dobbeltørnens hjerte ses et billede af ærkeenglen Michael – eller den arketypiske Sct. George og dragen. Det er helten, der kæmper med sin lavere natur – og symbolet er det samme, som i Moskvas våbenskjold. Det er derfor ikke russernes opgave at dræbe hjertekvaliteterne, men at aktivere dem. Sejren over dragen (personligheden) er et ideal, der ligger dybt i den russiske sjæl. Russerne har haft en vision om at skabe en verdensorden, der er mere i overensstemmelse med Vandbærerens tidsalder. Den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at det ikke vil ske gennem et diktatorisk styre, og den nye verdensorden vil ikke blive præsenteret for verden gennem aggression.

Artikel-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst
Download-fil: NATIONERNES STRÅLER - Erik Ansvang


Artikel-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst
Læsefil med vendbare sider: NATIONERNES STRÅLER