Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

NATIONERNES STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst

NATIONERNES STRÅLER (4 af 8)


Det er ikke kun mennesker, der er styres af Universets syv kræfter eller stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet i nationer.

NATIONERNES STRÅLER (4 af 8)

England

 

Nationernes-stråler-05-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst

 

 

Englands symbol (her tales der om de tre fjer i Prinsen af Wales’ våbenskjold) symboliserer de tre guddommelige aspekter: Vilje, kærlighed og intelligens. Og englænderne er primært styret af de to første.

Englands våbenskjold (altså ikke Prinsen af Wales’ våbenskjold), viser to figurer: Løven med krone og enhjørningen. Løven repræsenterer det aktive, maskuline aspekt, og enhjørningen det beskyttende, feminine aspekt.

 

Nationernes-stråler-06-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst

 

Nationernes-stråler-07-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst

Løven har i århundreder været det samlende symbol for det engelske rige. Men løvens rolle – magten og lederskabet – er svækket. Enhjørningen er ved at gøre sig gældende.

Enhjørningen har som bekendt et enkelt horn, der sidder i panden. Hornet vokser ud fra pandecentret – det tredje øje – symbolet på illumination eller på oplysning. Også dette våbenskjold viser Englands to styrende stråler. Personlighedens 1. stråle symboliseres med løven – kongen, den herskende, den ledende, den magtfulde. Og sjælens 2. stråle repræsenteres af enhjørningen – symbolet på den integrerede personlighed og på indvielse og visdom. Det er Englands opgave at sætte kronen på sjælsprincippet og bevæge sig fra lederskab gennem kontrol, til lederskab gennem samarbejde.

Englænderne skal ligesom franskmændene overvinde personlighedsstrålens negative kræfter, der kommer til udtryk som stolthed, selvsikker arrogance og nationalisme, før englænderne kan genvinde ny storhed ved hjælp af de iboende sjælskvaliteter. Sjælsstrålen for det britiske imperium er strålen for kærlighed/visdom. Kærlighedsenergien er kendetegnet ved tiltrækning. Den flydende, bevægelige, intuitive tænkeevne er nært forbundet med kærlighedens og forståelsens guddommelige aspekt. Kærlighed og forståelse er to siden af samme sag – ligesom tiltrækning og fortolkning er det.

 

Nationernes-stråler-08-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst-

Nedbrydning og forberedelse

Her skal englænderne forlades, og i stedet skal der fokuseres på nogle af de øvrige naboer. Harmoniens og skønhedens stråle – 4. stråle – begynder sin globale aktivitet fra år 2025. Den vil gradvis øge sin indflydelse og sætte sit præg på alle livets forhold – ikke mindst i de lande, der har denne stråle i sin stråleopbygning. Det har Indien (på personligheden), Tyskland (på sjælen), Italien (på personligheden), Østrig (på sjælen) og Brasilien (på sjælen). Det er grunden til, at der har været en del uro i disse lande. De befinder sig i en nedbrydningsproces. De destruerer de gamle tankeformer, og gør sig klar til indstrømningen af 4. stråles harmoniserende kræfter og til at den globale stråle – 7. stråle – som begyndte sin aktivitet i 1675. Åndsvidenskaben oplyser, at 7. stråle når sit højdepunkt omkring 2075. Reaktionen på tiltagende strålepåvirkning er altid en forberedende nedbrydningsproces i en overgangsperiode.

 

 

 

 

  

 

 

_________________________________ 

Billedet af skjold: Richard Løvehjertes skjold.

_____________________________________

Artikel-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst
Download-fil: NATIONERNES STRÅLER - Erik Ansvang


Artikel-Nationernes-stråler-Nationers-særpræg-esoterisk-belyst
Læsefil med vendbare sider: NATIONERNES STRÅLER