Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (8 af 21)


Fjerde år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (8 af 21)

Øvelse i disidentifikation

 

Øvelsen, der blev beskrevet i tredje års tredje instruktion, handlede om disidentifikation fra fysiske, følelsesmæssige og mentale aspekter i personligheden som forberedelse til selvrealisering. Den samme teknik kan benyttes til de blændværk, der giver specielle vanskeligheder.

 

I. Først gælder det stadierne for erkendelse

og bekræftelse, der tidligere er nævnt:

a. Jeg har et fysiske legeme, men jeg er ikke dette legeme. Det er et redskab, jeg kan bruge i den ydre verden til erfaring og handling, men det er ikke mig selv. Jeg er ikke mit fysiske legeme.

b. Jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser. De er omskiftelige og modstridende kræfter, som jeg styrer og bruger til at udtrykke mig selv, men de er ikke mig selv. Jeg er ikke mine følelser.

c. Jeg har et tankesind, men jeg er ikke mine tanker. Det er et redskab, som jeg styrer og bruger, men det er ikke mig selv. Jeg er ikke mit tankesind.

d. Jeg erkender og bekræfter, at jeg er sjælen − et center med ren selvbevidsthed. Jeg er et center med en vilje, der er i stand til at beherske, styre og bruge det fysiske legeme og de psykologiske processer.

 

II. Tag nu nogle udvalgte blændværk

med i øvelsen og sig:

a. Jeg erkender, at blændværket af er en forhindring for, at jeg kan give rigtigt udtryk for min sjæl, men det er kun en midlertidig tilstand, en følelse der virker igennem mig. Den er ikke mig selv. Jeg er ikke

.

b. Jeg kan se objektivt på det og analysere og vurdere det upersonligt. (Brug et minut eller to og bekræft derefter igen:) Blændværket af er ikke mig selv.

c. Bekræft nu igen: Jeg er et center af ren selvidentitet. Jeg disidentificerer mig fra blændværket af jeg er sjælen, der er i stand til at beherske og bruge mit fysiske legeme og de psykologiske processer.

 

III. Som det sidste: Stræb efter at løfte

selvbevidstheden opad til sjælen

(Se tredje års tredje instruktion)

og bekræft:

 

Jeg er sjælen, det åndelige selv.

Det er den virkelighed, der er mit livssyn.

 

Denne teknik er en så fundamental øvelse til udvikling af personlig integrering og ægte selverkendelse, at det anbefales at bruge den dagligt som en øvelse i "psykologisk og åndelig hygiejne". Den virker også som et forsvar, der kan beskytte mod den konstante indre og ydre strøm af påvirkninger, som strømmer til fra alle sider. Den anbefales i høj grad som en daglig øvelse, for den vil som tidligere nævnt være en vigtig forberedelse til alle efterfølgende teknikker til bearbejdelse af blændværk.

Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6