Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (3 af 21)


Fjerde år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (3 af 21)

Det ubevidste

 

1. Det ustrukturerede, fleksible ubevidste

Det er en del af psyken, som i sin oprindelige tilstand er udifferentieret, som er modtagelig, og som adlyder ordrer − forudsat at de fremsættes rigtigt. Hypnose er et kendt eksempel. Denne del af psyken findes i ethvert menneske, og den kan sammenlignes med et uudtømmeligt lager af ueksponerede film eller ubrugte Cd'er.

Det er en fleksibel substans, der er klar til at blive formet, eller en energi, der er parat til at tages i brug. Det er menneskets store indre rigdom, men på grund af sin natur må denne skat beskyttes omhyggeligt for ikke at blive styret, udformet og sat i bevægelse af negative påvirkninger. Fordi det nærmest er uudtømmeligt, repræsenterer det et potentiale i mennesket til at lære, og til at forandre sig, og i virkeligheden udgør det menneskets åndelige ungdom.

2. Det differentierede ubevidste

På den anden side kan ubevidste, der har en fragmentarisk natur, sammenlignes med en stor samling eksponerede film eller indspillede Cd'er. Analogien er imidlertid ikke helt korrekt. Billederne på filmen og de magnetiske spor på Cd'erne er statiske, med de psykiske aspekter rummer en fremdrivende energi. Aspekterne har tendens til at skifte mellem harmoni og kollision, eller at dæmpe hinanden, og dermed skabes der evig aktivitet og bevægelse.

På denne måde skabes der grupper af indtryk, forestillinger, inspirationer, tendenser, begær og idéer af forskellig art og vekselvirkning og kraft. De er blevet kaldt "idé-kræfter", "komplekser" og "psykiske kombinationer". Komplekserne samler sig i større grupper, til de danner del-personlighe­der − f.eks. familiemennesket, forretningsmennesket osv.

Komplekserne kan sammenlignes med kroppens celler, der i grupper danner væv, f.eks. muskler, bindevæv og nerver. De forskellige former for væv forbindes med hinanden, så de danner organer − f.eks. mave, hjerte og lever − og organerne er koordinerede i komplekse systemer − f.eks. fordøjelsessystemet, kredsløbssystemet og luftvejssystemet. De "psykiske systemer" er imidlertid langt fra så koordinerede og harmoniske som de fysiske. Der eksisterer stadig uro, adskillelse og konflikter mellem dem.

En anden vigtig kendsgerning er, at det ubevidste ikke kun findes i det enkelte menneske. Det kollektive ubevidste skyldes menneskers nære relationer og den indflydelse, de har på hinanden. Desuden er der den fælles "psykiske atmosfære", der forbinder dem.

3. Det kollektive ubevidste

Generelt kan det også beskrives som to typer:

  1. Det arkaiske[1] og atavistiske[2] ubevidste.
  2. Det højere ubevidste eller overbevidste.

Det første punkt er betinget af racebevidstheden, raceerfaringerne og de arkaiske forestillinger − med andre ord af racens erfaring. Den har langt større indflydelse, end man er klar over. Den omfatter det gruppe-ubevidste, det nationale ubevidste, det racemæssige ubevidste − og det hele er kilder til blændværk.

Det andet punkt − det højere kollektive ubevidste − er ikke kollektivt i ordets almindelige betydning. Det er de højere områder af det kollektive ubevidste, som for nemheds skyld kaldes de åndelige niveauer. De er over-personlige eller transpersonlige, og de påvirker det individuelle overbevidste og via det den bevidste personlighed.

Det viser, hvor kompleks naturen af det ubevidste i virkeligheden er, og hvor varieret og kompliceret vekselvirkningen mellem den bevidste personlighed og resten af det ubevidste er. Det er den almindelige struktur, og inden for dette område kan man finde forklaring på mange former for blændværk.

 

 

_________________________________

[1] Ældgamle.

[2] Forsvundne egenskaber, der dukker op igen hos en senere generation.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6