Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (2 af 21)


Fjerde år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (2 af 21)

Første del

Erkendelse af virkeligheden

Det ubevidste

Før man kan erkende virkeligheden, må man vedkende sig de blændværk og illusioner, der står i vejen for at opdage den. De virker som et slør mellem mennesket og virkeligheden. Opgaven er at blive klar over, at de eksisterer, at forstå deres betydning og at fjerne dem for at kunne åbne vejen til en erkendelse af virkeligheden. Det er vigtigt for et sandt og konstruktivt arbejde. Derfor skal man studere de forskellige former for blændværk (som i første instruktion) snarere end selve virkeligheden, for det er disse forhindringer, der giver problemer − ikke virkeligheden. Den findes altid for den, der kan se, og hvis den virker tåget og ubestemmelig skyldes udelukkende forhindringer i menneskets bevidsthed.

Det første skridt i denne erkendelsesproces og i nedbrydningen af blændværk er at nå frem til en klar opfattelse af menneskets psykologiske tilstand. Emnet blev behandlet i tredje års tredje instruktion, og der blev brugt diagrammer, som viste, at de fleste af de psykiske elementer ikke befinder sig i bevidsthedsområdet, men de er i de indre regioner, der kaldes "det ubevidste". Det er vigtigt, at man forstår disse to aspekter af personligheden og deres relation, og det er baggrunden for, at emnet igen tages op, før de forskellige kategorier af blændværk gennemgås.

Ubevidsthed eksisterer ikke

For at få en idé om det ubevidstes natur, må man vide, at ubevidsthed reelt ikke eksisterer. Der er tendens til at tale om det ubevidste som en definitiv virkelighed. Det afslører, hvor nemt ord kan fordrejes og afspore et emne. Det ubevidste er en midlertidig og skiftende tilstand af psykiske aspekter og aktiviteter, man ikke har kendskab til i øjeblikket. Det, man er bevidst om på et tidspunkt, synker senere ned på de ubevidste niveauer og omvendt. Og det sker hele tiden. Påvirkninger fra det ubevidste viser sig igen og igen i bevidstheden. Mellem disse to områder foregår der en uafbrudt udveksling.

Desuden skal man være i stand til at se den fundamentale forskel, der er på den del af det ubevidste, som er ustruktureret og udifferentieret, og den del, der består af ordnede psykiske strukturer, der har forskellig oprindelse og forskellige grader af kompleksitet.

Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6