Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (4 af 21)


Fjerde år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (4 af 21)

Teknikker

 

Inden gennemgangen af nogle af de mange blændværk, der plager menneskeheden, vil det være nyttigt at have en forestilling om de effektive teknikker, der kan nedbryde dem, hvis man for alvor ønsker at gøre det. At vide, at der findes effektive teknikker til håndtering af dem, kan være en hjælp, så man ikke mister modet over de mange blændværk, man konfronteres med.

Der findes ni hovedteknikker, og de er alle effektive, men på forskellige måder og nogle med visse begrænsninger. Nogle af teknikkerne kan være bedre egnet end andre til forskellige mennesketyper og til individuelle tilstande. Det er også nødvendigt at bruge forskellige teknikker, der svarer til arten og intensiteten af blændværket. Når man kender dem, og véd, hvordan de virker, kan man vælge den bedst egnede teknik til det øjeblikkelige formål. Man kan også kombinere to eller tre af dem, for at kunne udføre et samlet angreb på et bestemt blændværk, eller man kan bruge dem i rækkefølge.

De ni teknikker er:

  • Disidentifikation
  • Rigtige proportioner
  • Udvikling af modsætningen
  • "Som-om"-teknikken
  • Reducere sensitiviteten
  • Forvandling
  • Upersonlighed
  • Lys
  • Nærvær

 

1. Teknik til disidentifikation

 

Den første og vigtigste teknik er disidentifikation. Det blev beskrevet i tredje års tredje instruktion, men nu er det tanken at gå mere detaljeret ind i emnet, for det har stor betydning i relation til blændværk.

Det vigtigste er at man ved, hvem man er. Det er et spørgsmål, som alle stiller sig selv på forskellige tidspunkter mere eller mindre bevidst. Og specielt i krisesituationer bliver spørgsmålet vigtigt. Svaret er et af de helt store problemer for den nye generation.

Identifikation og disidentifikation

Alle mennesker identificerer sig med meget forskelligt − både indre og ydre − der ikke er dem selv. I bevidstheden identificerer man sig også med forskellige aspekter af sig selv, der ikke er sjælen. Det er i virkeligheden på grundlag af den form for fejlagtige identifikationer, at de blændværk vokser frem, der har tendens til at vildlede et menneske, for hver gang det "identificerer" sig med en fornemmelse, svaghed, frygt, fejl, begær osv., så begrænser og vildleder det sig selv og begrænser bevidstheden til en tilstand, der ikke er virkelighed.

Som bemærket i afsnittet teknik til disidentifikation er personlighedens forskellige aspekter ikke identiske med sjælen. Personligheden er et udtryks- og erfaringsredskab, der er knyttet til sjælen. Alligevel er det ofte personlighedens aspekter, der dominerer. Det fysiske legemes fornemmelser motiverer til at tro, at "jeg er træt" eller at "jeg er sulten". Men ved at bruge ordene "jeg er", identificerer man sig med den midlertidige tilstand og bliver på en måde hypnotiseret af den. Identifikationen med den fysiske krop er en af de mest begrænsende og blændværksskabende tilstande, og derfor er den en af de største årsager til lidelse − til dødsangst. De mennesker, der har erkendt, at de ikke er deres krop, men at de bare er midlertidig beboere i kroppen, frygter ikke døden, for det er kun kroppen der kan dø. Selvidentiteten består.

Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6