Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (18 af 21)


Fjerde år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (18 af 21)

Anden del

Princippet om den gode vilje

og blændværk

 

Princippet om den gode vilje spiller ligesom loven om rigtige menneskelige relationer en vigtig rolle i nedbrydningen af blændværk. Den gode vilje virker som grundlag for rigtige holdninger og tænkning, og den virker som modgift mod fjendtlighed, kritik, rivalisering, mistænksomhed o.l.

Hvis den gode vilje motiverer til ærlighed, og hvis man virkelig vil det gode for andre, så gennemgår holdningerne det, man kunne kalde en "kemisk forandring", for holdningerne transmuteres fra f.eks. at være aggressive tendenser, der opstår, når viljen er egoistisk eller selvcentreret, til at blive viljen til det gode. At udvikle den gode vilje er derfor en effektiv måde at overvinde mange former for blændværk. Når man prøver at udvikle og praktisere den gode vilje, vil man opdage, at mange af de gamle tænkemåder forsvinder − f.eks. kritik, sladder og flere former for egoisme, der forhindrer rigtige relationer. Den gode vilje er en kvalitet, der først transformerer mennesket selv og derefter det netværk af relationer, det befinder sig i.

Kritik − et farligt blændværk

Kritik er en af de mest snigende af de blændværk, som den gode vilje kan nedbryde, fordi det er et blændværk med to skarpe sider, for det påvirker både den, der kritiserer, og den, der bliver kritiseret. Når man tænker kritisk på et menneske, så opbygger man en tankeform, som man ser igennem, hver gang man ser på dette menneske. De svagheder og fejl, man har omgivet det med, er derfor det vigtigste man ser, mens dets gode egenskaber og menneskets sjæl er skjult bag det, man har opbygget. Men ikke alene ser man dette menneske gennem sin egen tænknings slør, man bringer det også videre, når kritikken udtales, for så ser andres øjne også igennem det. Det er naturligvis skadeligt, og det kan have langtrækkende og alvorlige konsekvenser. Det skaber reaktioner hos det menneske, der kritiseres, som − afhængig af dets natur − kan have depressiv karakter. Og det kan rette kritik og fjendskab mod afsenderen.

Men den skade, man påfører sig selv med den kritiske holdning, går endnu dybere. Ikke alene påvirkes man af "boomerang-effekten" fra andre (for det er et aspekt af loven om årsag og virkning), for kritikken vækker de samme fejl og negative aspekter i afsenderen, og derved undertrykkes de modsatte gode egenskaber. Det er derfor en selvpåført og velfortjent reaktion.

De fleste kritiserer ofte helt tankeløst uden at være klar over, at det skader. Kritik åbner for mere blændværk, end man er klar over. Man skal undgå at falde for fristelsen til at "gøre sig selv til dommer". Måske ser man mennesket, som det virkelig er, men det er sjældent tilfældet.

Det kritiske intellekt

At kritisere er en speciel fristelse for mennesker med en aktiv tænkeevne. Intellektets dominerende egenskaber er at analysere, dissekere og uddybe. Jo mere mentalt polariseret et menneske bliver, jo mere er det nødvendigt at udvikle og udtrykke den gode vilje. Det er det første udtryk af kærlighed fra hjertet, der afbalancerer tankesindet. Den gode vilje er dog mere end en egenskab i hjertet. Den medfører en rigtig styret vilje − en vilje til det gode − og den medfører en indre holdning til virkeligheden og til det gode for helheden.

Kritik er kun et af de mange uheldige blændværk, som princippet om den gode vilje modarbejder og forvandler. Følgende opstilling viser nogle af de andre, som er med til at nedbryde blændværk på samme måde. Og man kan tilføje de, der er opstillet i fjerde års første instruktion, som forhindrer rigtige menneskelige relationer. Der er også forslag til refleksion og et omrids til et personligt arbejde i to måneder som tidligere.

Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-04-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6