Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (14 af 21)


Tredje år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (14 af 21)

Det kosmiske borgerskab

 

Senere opdagede man, at Solen blot er en af de millionvis af stjerner, der danner den galakse, der kaldes Mælkevejen. Konstruktion af stadig større og kraftigere teleskoper har ført til opdagelse af utallige galakser og galaksehobe, som ligger billioner af lysår fra Jorden. På samme tid har naturvidenskabens forskere ved hjælp af forskelligt udstyr − navnlig radioteleskoper − opdaget flere stærke udstrålinger, der rammer Jorden fra alle dele af Universet.

På denne måde har naturvidenskaben accepteret, at Universet både er ufatteligt stort, og at alt er forbundet. Det har medført, at menneskeheden har udviklet evnen til at forstå endnu større helheder. Mennesket har fået sans for universalitet og fornemmelsen af at høre til et ubegrænset kosmos og af at blive påvirket af alt, som Universet består af. Mennesket bor på planeten Jorden, men er nu på vej til at betragte sig selv som kosmisk borger.

Indtil nu har denne sans for "kosmisk tilhørsforhold" kun påvirket menneskets holdning til sig selv og andre mennesker på en begrænset måde. Man kan sige, at psykologisk fastholder mennesket stadig en "ptolemæisk opfattelse", fordi menneskeheden stadig føler og handler, som om mennesket er midtpunkt i det indre univers. Det samme kan man sige om grupper − og især om nationer. Der er stadig en udbredt og rystende mangel på proportion mellem den mentale vækst og væksten i den personlige egoisme.

Man er begyndt at forstå denne ubalance, og der er en tendens til at skabe enhed og syntese i det sociale liv. Der dannes alle former for grupper. Indbyrdes afhængighed bliver mere og mere accepteret som en kendsgerning, og mange former for samarbejde afprøves og opbygges.

Alle disse faktorer repræsenterer begyndende manifestationer af den sans for universalitet, der bliver selvfølgelig i Den Nye Tidsalder. Universalitet vil være med til at bygge fundamentet til manifestation af det, man kan betragte som det femte rige − det, der i religiøs terminologi kaldes sjælenes rige eller Gudsriget.

Den nuværende overgangsperiode

Mennesket bliver klar over, at den nuværende periode er virkelig interessant, men desuden er det en af de vanskeligste i menneskehedens historie. Det er en periode med kaos og med akutte konflikter på alle livets områder. Alle gamle og værdsatte former forringes hurtigt. I mange tilfælde bryder de sammen under presset fra de indstrømmende energier. De resterende former viser sig at være utilstrækkelige til de nye tilstande og til den nye mentalitet hos den yngre generation. På den anden side har de første påvirkninger fra de nye strømninger ofte vist sig at være grove, eksperimenterende og utilfredsstillende på mange måder, men de rummer alligevel kimene og håbet for fremtiden.

Det er belastende at leve i en periode med så meget kaos. Det kræver visdom og intelligent handling og en konstant bestræbelse på at afbalancere forvirringen, håbløsheden, den negative kritik og udbredte frygt. Men intelligent vurdering af situationen og rigtig forståelse af de nye tendenser og aktiviteter er til stor hjælp.

Men det er vigtigt at skelne mellem de nye tendensers kvalitet og deres essentielle natur, og de forskellige og ofte problematiske måder, de kommer til udtryk på, hvor de både bruges og misbruges.

Det er en almindelig lov, at en gradvis nedstigning af en idé fra et højt mentalt niveau til konkretisering og implementering i en eller anden form eller ydre aktivitet, uundgåeligt bliver underkastet mange former for begrænsninger, fordrejninger og ofte medfører misbrug. Det vil være klogt at reflektere over de forskellige modifikationer, idéerne udsættes for, for det gør det muligt at modvirke eller afdæmpe virkningen.

Artikel-Skabende-meditation-03-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-03-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6