Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKER OM AURAEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tanker-om-auraen-Kathy-Newburn

TANKER OM AURAEN (8 af 9)


Den esoteriske lære fortæller, at der reelt kun kun to ord, der kan beskrive auraen fra et åndsvidenskabeligt synspunkt, og det er kvalitet og indflydelsessfære.

TANKER OM AURAEN (8 af 9)

Åndelig vilje

 

Tanker-om-auraen-11-Kathy-Newburn

 

Tibetaneren fortæller, at ved hjælp af åndelig vilje og intentionens nødvendige styrke kan man arbejde under Hierarkiets indflydelsessfære og "berøre" Kristi aura. I meditationsarbejdet – under koordineringen – styrkes denne forbindelse, og man erkender alt livs essentielle enhed og dets udstrømning fra det højeste åndelige center for at omslutte og påvirke de mange medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe, der består af mennesker med god vilje overalt i verden. Denne gruppe af lysbringere er så vidt vides ikke begrænset til verdens esoterikere eller mennesker med religiøse eller åndelige holdninger. Den består først og fremmest af mennesker, der holder af menneskeheden, og som har dedikeret deres liv til højnelse af livet for mennesket og planeten.

Fællesskabets kraft

Lys er magnetisk af natur, og det tiltrækker og forener de mange enkelt-personer, som tidligere handlede på egen hånd, men som nu erkender fællesskabet med andre, og som er forenet og styrket i kraft af en fælles målsætning og et fælles engagement i den guddommelige plan.

 

"I nutiden er der tilstrækkeligt mange lyscentre spredt over hele verden, og der er disciple og aspiranter nok til, at de små stråler eller tråde af lys (symbolsk talt), som udgår fra dem, kan mødes og sammenflettes og danne et netværk af lys i verden. Det udgør Den Nye Verdenstjenergruppes magnetiske aura."

 

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, Vol. II, s. 142

 

Alle bidrager til denne aura gennem deres meditation og deres praktiske tjenestearbejde.

Artikel-Tanker-om-auraen-Kathy-Newburn
Download-fil: TANKER OM AURAEN - Kathy Newburn


Artikel-Tanker-om-auraen-Kathy-Newburn
Læsefil med vendbare sider: TANKER OM AURAEN