Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKER OM AURAEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tanker-om-auraen-Kathy-Newburn

TANKER OM AURAEN (2 af 9)


Den esoteriske lære fortæller, at der reelt kun kun to ord, der kan beskrive auraen fra et åndsvidenskabeligt synspunkt, og det er kvalitet og indflydelsessfære.

TANKER OM AURAEN (2 af 9)

Aura og sjælskontakt

 

Auraen er sjælens refleksion ned i den menneskelige form, og refleksionen opstår fra det allerførste øjeblik, hvor et menneske kontakter sjælen. I løbet af menneskets evolution vil dette lys vokse i styrke, og til sidst vil det kunne ses som lysudstråling i de tre verdener (tankernes, følelsernes og den fysiske verden). Auraen udvider sig og vokser, efterhånden som kontakten med sjælen tiltager. Generelt betragtet kommer auraen til udtryk som tre energityper i helbredsauraen (det æteriske legeme, som er en del af det fysiske legeme), den astrale aura (som siges at være den absolut største og mest dominerende) samt den mentale aura. Den mentale aura er relativ lille hos de fleste mennesker, men den vil blive dominerende og hurtigtvoksende, når disciplen engang begynder at gå udviklingsvejen ved hjælp af bevidst træning, og begynder at anvende tankesindet gennem meditation og skabende tænkning.

 

Tanker-om-auraen-03-Kathy-Newburn

 

Til sidst vil den mentale aura blive så stærk, at den tilintetgør den astrale aura eller følelsernes aura, når disciplen har frigjort sig fra blændværk. Som Djwhal Khul siger:

 

"Aspirantens problem, når den magnetiske aura skabes, er selv at trække sig tilbage og dermed formindske omfanget og virkningen af sin astrale aura, men udvide og forøge den mentale auras styrke."

 

Alice A. Bailey: Telepati og det æteriske legeme, s. 96

 

Efterhånden som menneskets mentallegeme bliver sensitivt over for inspiration fra Hierarkiet, bliver astrallegemet på samme måde efterhånden et redskab, som guddommelig kærlighed frit kan strømme igennem.

Artikel-Tanker-om-auraen-Kathy-Newburn
Download-fil: TANKER OM AURAEN - Kathy Newburn


Artikel-Tanker-om-auraen-Kathy-Newburn
Læsefil med vendbare sider: TANKER OM AURAEN