Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab

KARMA (9 af 17)


En detaljeret beskrivelse af karmas principper og indflydelse – individuelt og kollektivt. Bogen er et redskab for mennesker, der ønsker aktivt at arbejde med deres karmiske situation.

KARMA (9 af 17)

Lipikaerne

 

Lipikaerne er de ”andre syv”, og de bevogter de astrale optegnelser med de tidligere omtalte akashiske billeder. De står i forbindelse …

”− med ethvert menneskes skæbne, med ethvert barns fødsel.”[1]

Lipikaerne skitserer formen til æterlegemet (linga sharira), der bliver ”støbeform” for det fysiske legeme − et fysisk legeme, der skal være i stand til at give udtryk for de mentale og følelsesmæssige egenskaber, som sjælen, der skal belive og benytte legemet, har udviklet. Åndsvidenskaben oplyser, at Lipikaerne overdrager den æteriske form til ”de fire” – Maharajaerne − som …

”− er menneskeslægtens beskyttere og desuden karmas håndhævere på Jorden.”[2]

 

Om ”de fire” skriver H.P. Blavatsky videre …

”Fire vingede hjul på hvert hjørne … For de fire hellige og deres hærskarer. Disse er de ”fire Maharajaer” eller Dhyan-choha­nernes mægtige herskere − devaerne, der behersker de fire ver­denshjørner … Disse væsener står også i forbindelse med karma, for de fysiske og stoflige redskaber er nødvendige for at bringe lovens bestemmelser til udførelse.”[3]

 

Når Maharajaerne har modtaget den æteriske form fra Lipikaerne, vælger de det æteriske legemes elementer, der passer til de egenskaber, der skal udtrykkes igennem legemet. Det æteriske legeme bliver på denne måde et egnet redskab for sjælen − et redskab, som både opfylder de betingelser, der er nødvendige for at udtrykke de evner, færdigheder og talenter, som sjælen har udviklet, og som desuden påtvinger sjælen de begrænsninger, der er det nødvendige resultat af de fejl og forsømmelser, sjælen har begået i fortiden. Dette legeme føres af Maharajaerne til det land, den race, den familie og de sociale omgivelser, der repræsenterer de bedste muligheder for at blive konfronteret med den karma, som hinduerne kalder ”prarabdha” – begyndelseskarma. Det vil sige den del af sjælens karma, der skal udarbejdes i den livsperiode, som nu indledes. Fortidens opsamlede karma kan aldrig udarbejdes i et enkelt liv. Det er ikke muligt at skabe et redskab eller at finde de omgivelser, der er i stand til at udtrykke alle sjælens langsomt udviklede evner, eller de forhold, der kan opfylde alle de betingelser, som er nødvendige for at alle sædekorn, der blev sået i fortiden, kan høstes på én gang. Det ville medføre, at alle de forpligtelser, som den inkarnerende sjæl i løbet af sine utallige liv og lange udvikling har pådraget sig overfor de mange sjæle, den har haft kontakt med, skulle kunne afvikles på én gang.

Der formes i stedet et æterisk legeme, som er i stand til at udtrykke så meget som muligt af den samlede karma, og denne ”støbeform” til det fysiske legeme føres til de bedst mulige omgivelser. Det fysisk-æteriske legeme får en plads i livet, hvor sjælen har mulighed for at få kontakt med nogle af de samme sjæle, som den har været i nær kontakt med i fortiden − sjæle som allerede er inkarnerede, eller som vil inkarnere i løbet af den livsperiode, som sjælen nu indleder. Der udvælges et land med religiøse og sociale betingelser, der gør det muligt aktivt at bruge de evner og egenskaber, som sjælen har udviklet. Der udvælges en racetype med de karakteristika, der er beslægtet med nogle af de evner og egenskaber, der er parat til at blive taget i anvendelse. En mere overordnet og omfattende lov, som bestemmer hvilke inkarnationer, der skal finde sted i hver enkelt race, griber selvfølgelig også ind her − men det er ikke muligt at komme nærmere ind på dette store emne i denne kortfattede håndbog.

Der findes altid en familie, som har udviklet den type fysiske stof med den fysiske arvelighed, som svarer til den æteriske ”støbeform”, og derfor vil passe til æterlegemets kvalitet. Der findes altid en familie med almindelige eller specielle fysiske organismer, der sikrer, at sjælens følelsesliv og tankeliv får de nødvendige betingelser for at udfolde sig. Ud af alle sjælens mangfoldige egenskaber og ud af de mangfoldige fysiske typer, der findes i verden, er det altid muligt at vælge en kombination, der passer. Det er altid muligt at forme et fysisk legeme, der passer til den inkarnerende sjæl − et redskab og et miljø, der er egnet til at udføre arbejdet med en del af sjælens karma.

Selvom det er fuldstændig håbløst for menneskets begrænsede fatteevne at forsøge at begribe den indsigt og de evner, der kræves for at være i stand til at styre denne proces, så viser virkeligheden, at den forekommer, og det medfører, at lovene er en garanti for at fuldkommen retfærdighed styrer verden. Menneskets skæbne er sammenknyttet af utallige tråde, og det væves i et mønster, der forekommer ufatteligt indviklet. En tråd forsvinder tilsyneladende, men det viser sig, at den bare havde skjult sig på undersiden, for et andet sted dukker den frem igen sammen med en anden tråd, der også kom frem fra vrangsiden. Da mennesket kun ser et lille stykke af sjælens gobelin, er mennesket for ”nærsynet” at se hele mønstret. Men det er, som den víse Jamblicus skrev:

 

”Det vi tror, er en nøjagtig definition af retfærdighed, er det næppe set fra gudernes standpunkt. For vi fæster blikket på det mest nærliggende og retter opmærksomheden mod de ting, der er nærværende − på det øjeblikkelige liv og på de midler, der opretholder det. Men de ophøjede magter som står over mennesket, kender hele sjælens liv og alle dens tidligere tilværelser.[4]

 

Denne garanti − at ”en fuldkommen retfærdighed styrer verden” − bliver bekræftet, efterhånden som sjælen udvikles, og dens indsigt forøges − for når mennesket begynder at se højere planer og at indarbejde indsigten i den fysiske bevidsthed, lærer det med større og større sikkerhed, at kærlighedens lov arbejder på alle tilværelsens planer med usvigelig præcision. Den gennemsyrer alt med aldrig svigtende visdom og styrke. Det medfører, at alt dybest set er godt, hvor negativt det end kan se ud i denne verden med dens kæmpende og lidende sjæle.

Det er således muligt at forstå nogle af lovens principper, og kendskabet til disse principper kan være en hjælp til at afdække årsager og forstå virkninger.

 

_________________________________

[1] H.P. Blavatsky: Secret Doctrine, bind 1, side 131

[2] H.P. Blavatsky: Secret Doctrine, bind 1, side 151

[3] H.P. Blavatsky: Secret Doctrine, bind 1, side 147

[4] Jamblicus: On the Mysteries, IV, p. 4

_________________________________

Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: KARMA - Annie Besant


Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: KARMA