Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab

KARMA (7 af 17)


En detaljeret beskrivelse af karmas principper og indflydelse – individuelt og kollektivt. Bogen er et redskab for mennesker, der ønsker aktivt at arbejde med deres karmiske situation.

KARMA (7 af 17)

Samvittighedens

dannelse og udvikling

 

Den ydre verdens indflydelse på de mentale billeder, der opbevares i hukommelsen som nøjagtige optegnelser af sjælens fysiske erfaringer, skal også bearbejdes. Ved at studere og meditere over disse erfaringer lærer sjælen at se deres indbyrdes forhold, og at se deres værdi som udtryk for den guddommelige tankes arbejde i den manifesterede natur. Kort sagt − ved omhyggeligt at gennemgå de mentale billeder udleder mennesket al den smertelige og glædelige lærdom, som billederne rummer − herunder glæde, der har avlet smerte, og smerte, der har avlet glæde. Sjælen vil lære, at der findes ubrydelige love, som den lære at rette sig efter. Den vil nu forstå, hvad der bragte held og fremgang, og hvad der medførte uheld og modgang. Den vil forstå, hvordan den opnåede, hvad den ønskede, og hvordan den skabte skuffelser. Den vil lære af ubegrundet frygt, af ukloge forventninger, af indbildt styrke, der svigtede, af indbildt viden, der viste sig at være uvidenhed, af tålmodig udholdenhed, der ændrede et forventeligt nederlag til sejr, af ubetænksomhed, der forvandlede den forventelige sejr til et nederlag. Sjælen filosoferer nu over alle disse indsigter, og ved sin egen alkymi udleder den visdommens guld af denne blanding af erfaringer, så den kan vende tilbage til en ny fysisk tilværelse som en klogere sjæl, der er parat til at omsætte resultatet af det foregående livs erfaringer til praktisk handling i de situationer, som den møder i det nye liv. I det nye liv er de mentale billeder blevet omdannet, og de eksisterer ikke længere som mentale billeder. De findes nu kun i deres oprindelige form i de karmiske optegnelser.

Det er fra erfaringens mentale billeder − og i særdeleshed fra de billeder, der afslører, hvordan lovens overtrædelse har resulteret i lidelse − at samvittigheden dannes og udvikles. I løbet af den lange rækkefølge af fysisk liv fortsætter sjælen med at lade sig styre af begær, og den styrter tankeløst af sted efter ethvert tilbud om begærtilfredsstillelse, og hver gang den stormer frem, støder den imod loven – og den falder og lider. Efter mange identiske erfaringer lærer den omsider, at det medfører lidelse, når den forsøger at tilfredsstille sine begær på en måde, der strider mod loven. Når begæret i et nyt fysisk liv forsøger at lokke sjælen til gentagelser, som er lovstridige, taler fortidens erfaringer til sjælen via samvittighedens stemme. Denne indre stemme kræver at blive hørt − den forlanger, at sanserne tøjles. På det nuværende udviklingstrin har alle − bortset fra de yngste og mindst udviklede sjæle − gennemgået tilstrækkelig mange erfaringer til i store træk at have lært at kende forskel på ”ret” og ”uret”. Det vil sige, at de fleste dybest set ved, hvad der er i harmoni med den guddommelige natur, og hvad der er i disharmoni med den. Mange livs uddannelse og omfattende erfaringer giver sjælen en klar fornemmelse af de rigtige svar på de vigtigste etiske og moralske spørgsmål. Men hvad angår de mange højere og åndelige spørgsmål, der tilhører det nuværende udviklingstrin, så er erfaringen endnu så begrænset og utilstrækkelig, at svarene stort set er ukendte. De er endnu ikke indarbejdet, og derfor kan de endnu ikke komme til udtryk som samvittighed. Sjælen tager derfor ofte fejl, når der skal tages beslutninger, uanset hvor god hensigten end er, og selvom sjælen anstrenger sig for at forstå situationen og handle rigtigt. Her vil viljen til at adlyde koordinere sjælen med den guddommelige natur på de højere planer, og de fejl sjælen begår, med hensyn til hvordan den bør adlyde på det lavere plan, vil blive undgået i fremtiden.

Den smerte, sjælen oplever, idet den erkender, at den har forbrudt sig mod loven, vil lære den, hvad den tidligere ikke forstod, og de smertelige erfaringer vil blive indarbejdet i samvittigheden, der gradvis bliver i stand til at advare den mod at begå lignende fejl i fremtiden. Den vil lidt efter lidt − gennem lidelsen − få glæden af en dybere forståelse af det guddommelige i naturen − af selvbevidst harmoni med livets lov − af selvbevidst samarbejde med udviklingens mægtige proces.

Den karmiske lov repræsenterer bestemte principper, og når de mentale billeder bearbejdes bliver de årsager til at:

  • Ønsker og begær bliver til evner og anlæg.

  • Gentagne tanker bliver til tendenser.

  • Vilje til at udføre bliver til handlinger.

  • Erfaringer bliver til visdom.

  • Smertelige erfaringer bliver til samvittighed.

 

Den metode, som den karmiske lov anvender til arbejdet med de astro-mentale billeder, behandles i det følgende afsnit.

Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: KARMA - Annie Besant


Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: KARMA