Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab

KARMA (12 af 17)


En detaljeret beskrivelse af karmas principper og indflydelse – individuelt og kollektivt. Bogen er et redskab for mennesker, der ønsker aktivt at arbejde med deres karmiske situation.

KARMA (12 af 17)

Sådan skaber man sin fremtid

 

Sjælenes enorme skare driver langsomt og søvnigt af sted på tidens adstadige strøm. Jorden roterer og bærer dem alle med sig, og efterhånden som dag og nat skifter, skrider sjælene stille og roligt fremad i deres udvikling. Men i nutiden er visdomslæren endnu engang givet til menneskeheden for at alle de sjæle, der ønsker at vælge en kortere vej, kan slippe for at drive langsomt med strømmen, for den esoteriske lære giver dem metoder, der gør det muligt at bevæge sig hurtigere end den almindelige langsomme evolution.

Når det søgende menneske begynder at forstå meningen med loven − navnlig lovens absolutte sikkerhed og ufejlbarlige nøjagtighed − begynder det at arbejde med sig selv. Det retter opmærksomheden mod sin egen udvikling, undersøger kritisk sin egen karakter og begynder at bearbejde den ved bevidst at træne sine mentale og moralske egenskaber. Dette menneske udvikler systematisk sine evner, begrænser sine svagheder og udrydder sine mangler. Metoden er baseret på, at man bliver dét, man intensivt og ofte visualiserer i sine tanker. Rytmisk og disciplineret må man fordybe sig i meditation og rette tanken mod et højt og altruistisk ideal − sådan som Paulus − den store indviede − anbefalede, da han opfordrede sine disciple til at ”tænke på” de ting, som er sande, retfærdige, rene og gode. Dagligt bør man mediteres over idealet – og dagligt bør man forsøge at leve i overensstemmelse med idealet. Processen skal udføres roligt og koncentreret med bevidsthed om, at der bygges på et sikkert fundament, nemlig den evige lovs klippe. Der skal fokuseres på loven. Det skal ske i tillid til loven. Indsatsen kan umuligt mislykkes. Ingen magt i Himlen eller på Jorden kan stå i vejen. I det fysiske liv høstes erfaringerne, og de hjælper i alt, hvad der sker i livet – og på mentalplanet assimileres erfaringerne, og det er også her planlægningen af fremtidens bygning foregår.

Derfor er dette sande livssyn af ubeskrivelig stor betydning − selv på et stadie, hvor det endnu er en teori, der er baseret på andres påstande og ikke på personlig førstehåndsviden. Når et menneske stoler på karmalæren og delvis forstår, hvordan loven fungerer, er det muligt omgående at begynde på arbejdet med karakterens opbygning. Det sker ved, at hver eneste byggesten placeres bevidst og med omhu, i bevidstheden om at der arbejdes for evigheden. Der er ikke længere tale om at give efter for enhver impuls. Der bygges ikke op den ene dag for at rive det hele ned den næste, fordi der først arbejdes efter den ene plan, senere efter en anden og til sidst helt uden plan. Der skal udarbejdes en gennemtænkt plan for karakterens bygning − og derefter opføres bygningen i overensstemmelse med planen. Sjælen fungerer både som arkitekt og bygmester og spilder ikke længere tiden med planløse eksperimenter. Dette er årsagen til at evolutionens sidste stadier kan tilbagelægges i et tempo, hvor de utrolige fremskridt vil overraske. Det er det, den stærke sjæl, der har nået voksenalderen, er i stand til at gøre.

Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: KARMA - Annie Besant


Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: KARMA