Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (5 af 15)


Andet år - Instruktion 5 - 21. august–20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (5 af 15)

Bekræftelse

 

Den viljeshandling, der umiddelbart kommer efter beslutningen, er be­kræftelse. Det er tilsyneladende en enkelt handling, hvad den dybest set også er, men der må flere faktorer i spil for at gøre den vellykket og effek­tiv. Den første faktor er overbevisning – ikke kun "tro", men overbevis­ning, der i sin natur er en sikker holdning. Denne form for overbevisning kræver ikke fysiske beviser. Det er noget, der opstår i det indre, og det svarer til Paulus’ smukke definition:

 

"− tro er fast tillid til det, der håbes på

− overbevisning handler om det, der ikke ses".

 

Den grundlæggende og stærkeste overbevisning er den overbevisning, man har inde i sig selv. Keyserling har i sin bog From Suffering to Fulfillment beskrevet den højere betydning af overbevisning:

"Det er alene den indre bekræftelse, som kaldes overbevis­ning, der kan give impuls til den beslutning, som 'gør sjælen virkelig' som en enestående eksistens … Det er ved overbevisning og overbevisning alene, at personligheden bliver identisk med det, den repræsenterer, og derved bliver det et udtryk for hele personligheden. I kraft af overbevisningens funktion bliver væren og skabelse og subjektivitet og objektivitet ét. På denne måde samles alle tænkelige stråler, der udstråler fra sjælen, i én fokusering. Men hvis troen kun gælder selve sjælen, da – og kun da – vil alle sjælens magiske kræfter blive i stand til at manifestere sig."

 

Ægte overbevisning

Ægte overbevisning er en intuitiv erkendelse, der modtager sin styrke fra princippet om essentiel guddommelighed. Man kan sige, at dens styrke og effektivitet svarer nøjagtigt til, hvor levende og permanent opfattelsen af guddommelighed er. Man kan også sige, at den svarer til den grad, som sjælens og personlighedens forening har nået.

"Lad det ske"

Den anden faktor i bekræftelse kan kaldes bydende eller forsikrende. Det betyder, at der anvendes bydeform med en holdning, der viser sikker autoritet. Denne faktor kan sammenfattes i det latinske ord "fiat"[1] eller i ordene "lad det ske". Intensiteten eller "den psykologiske spænding" i denne bekræftelse, er forudsætningen for omfanget af dens effektivitet.

Her bør det igen pointeres, at disse teknikker ikke skal bruges for at opnå materielle eller egoistiske fordele. De skal benyttes som et hensigtsmæssigt redskab til at udføre et højere åndelige formål og til at arbejdet for helhedens bedste.

Teknikken til bekræftelse – udover den grundlæggende krævende og for­sikrende faktor – kræver ofte, at man igen og igen må forny kraften i bekræftelsen og neutralisere eller modarbejde modstand. Bekræftelse provokerer ofte til modstand. Man skal vide, hvordan man bevarer roen og undgår at miste modet ved konstant at gentage bekræftelsen. Øvelsen udvikler evnen til at skabe og bevare en bekræftende holdning, der sikrer, at viljens sidste fase – dens udførelse – bliver vellykket.

Man kan benytte forskellige bekræftelser, der svarer til målene, men dette emne behandles i næste del. I forbindelse med gruppemeditationsarbejdet kan man bruge bekræftelse som en vigtig faktor i forbindelse med invokation, og som en dynamisk energi, der er nødvendig, for at metoden til at nærme sig det åndelige kan blive effektiv.

De sidste to faser af viljen – planlægning og udførelse – vil blive behandlet i næste instruktion, for de har relation til et af de emner, der skal studeres dér – manifestation eller handling.

 

_________________________________

[1] Befaling

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6