Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (9 af 15)


Andet år - Instruktion 5 - 21. august–20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (9 af 15)

Evokation

 

Etymologisk[1] betyder evokation "at gennemføre" og "kalde frem". Dvs. at der er respons, eller at der kommer et "svar" på en invokation. Responsen er uundgåelig, for det er udtryk for den universelle lov om årsag og virkning.

Men at opfange responsen kan være vanskeligt. Den kommer ofte på overraskende måder og ikke altid tydeligt − og den kommer måske ikke omgående men på et helt andet tidspunkt. Selvom evokationen kan opfattes næsten øjeblikkeligt, så kan selve manifestationen i bevidstheden ske senere eller indirekte, og derfor kan evokationens relation til Den Store Invokation være ubemærket.

Naturlige reaktioner

Det, der er beskrevet om receptiv meditation (i tredje instruktion), gælder også for responsen på en evokation. Man kan gøre de samme fejl, og der er en tendens til de samme problemer. Selvom invokationen kan være oprigtig og udtryk for et godt motiv, så kan responsen afsløre sandheder om en selv, som man ikke bryder sig om. Eller responsen kan gøre opmærksom på forpligtelser, som personligheden er bange for eller uvillig til at påtage sig. I hverdagen sker det tit, at man har et ægte ønske, men man har ikke lyst til at bruge de nødvendige ressourcer til at opnå det. Man synes, at der kræves alt for meget. Den slags reaktioner er almindelige i menneskets natur, men de skal opfattes som karaktersvagheder. Derfor skal de udryddes for at åbne for indstrømningen af de energier, der er evokeret. Man kan være sikker på, at de højere energier skaber positive virkninger, der er langt større end det kortvarige ubehag, de kan skabe. Disse forhindringer opstår imidlertid ikke altid. Mange gange ses lyset, kærligheden og kraften, der strømmer ind, øjeblikkeligt, og indstrømningen fejer alle barrierer til side. Når det sker, er det opgaven at optage og bruge energierne på den bedst mulige måde ved at udstråle dem og lade dem komme til udtryk i ydre handling.

Invokation fra oven

Invokation fra oven er en form for invokation, der normalt ikke kaldes ved dette navn, men det fortjener den. Invokation fra oven er et pres, der stammer fra sjælen eller fra en anden højere kilde. Det første og enkleste udtryk er "samvittighedens stemme", der inspirerer til at hand­le ud fra et højere motiv, til at fokusere på etiske værdier og til at stå ved dem. "Stemmen" findes i alle mennesker. Om man er lydig eller ikke-lydig over for "samvittighedens stemme" er et valg, som hver enkelt må tage. Valget repræsenterer både et privilegium og en be­grænsning af menneskets frihed.

I beretninger om religiøse oplevelser tales der ofte om et "kald" fra Gud eller en "budskab" fra en højere magt. Nogle gange kan det være begyn­delsen på en indre "dialog" mellem et menneske og en "højere kilde", hvor der skiftevis invokeres og evokeres. I andre tilfælde kan impulsen fra "oven" komme som et uafviseligt krav, der føles som en nød­vendig­hed på trods af, at kravet ofte er uønsket.

At blive kaldet

Psykologen Carl Jung har beskrevet "kaldet" som et højere princip. Her er nogle af hans tanker, der er hentet fra The Integration of the Personality.

"Hvad er det, der gør, at mange mennesker selv vælger en livsvej, hvor de bryder ud af deres identitet med mas­serne? Dybest set kan det betragtes som en kaldelse. Mennesker, der har identificeret sig med deres kald, hører en indre stemme. Den oprindelige betydning af at få et kald er at opleve, at en stemme henvender sig direkte − dvs. at man bliver 'kaldet'.

 

Der findes eksempler i profeternes beretninger i Det Gamle Testamente. Men det er ikke udelukkende en gam­mel talemåde, som ses i mange biografier (eksem­pelvis Nelson Mandela og Helen Keller).

 

Følelse af at blive kaldet gælder ikke alene ophøjede per­sonligheder. Det kan ske for enhver. Alle kan lytte og høre en stemme, der vækker en respons i det indre. Mennesker, der er i stand til helt bevidst at bekræfte, at opgavens kraft har "kaldet" dem, kan udvikle sig til at blive fuldstændigt sjælsintegrerede personligheder og sande verdenstjenere for deres medmennesker."

 

____________________________________

[1] En etymologisk ordbog giver svar på de to spørgsmål: "Hvorfor hedder det sådan?", og "Hvad kommer ordet af?"

____________________________________

Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6