Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (12 af 15)


Andet år - Instruktion 5 - 21. august–20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (12 af 15)

Åndelig tilnærmelse

– en iboende kraft

 

Denne "hemmelige kraft" er blevet kaldt "guddommelig utilfredshed" − en "evolutionær impuls". Men uanset hvad man kalder den, så er loven om åndelig tilnærmelse den basale iboende kraft, der styrer det indre pres i menneskets natur. Inden for dette område er der mange teknikker til åndelig udvikling − f.eks. metoder til at bygge en bevidsthedsbro mellem det ydre og det indre liv. Derved skabes der en syntese af det åndelige og det stoflige, som udtrykker en ny "helhed".

Loven om åndelig tilnærmelse kan også opfattes som en tosidig lov – for ligesom menneskeheden rækker ud efter sine skjulte kræfter, så rækker det guddommelige også ud mod menneskeheden. Det medfører, at sandheden lidt efter lidt erkendes, efterhånden som skelneevnen udvikles. Det vil man tydeligt kunne se ved at studere forskellige folkeslags historie. Alle store civilisationer har haft en oplyst lærer. Alle folkeslag − ja selv stammer − har haft en form for åndelig sandhed, symbolik, legende, sagn, skikke eller ritualer. De har fungeret som eksempler for et ideal, der skulle opnås, en vision, der skulle fastholdes eller adfærdsregler, der skulle skabe bedre levevilkår. Og hvis udviklingen fortsatte, resulterede det i fremskridt. Men når impulsen krystalliserede, når dens tid var forbi, og folket alligevel klamrede sig til dens form, blev civilisationen mere og mere svækket. Andre civilisationer greb faklen til menneskehedens udvikling og førte den til andre områder på planeten.

Sådan skal man forstå betydningen af åndelig tilnærmelse. Trosretninger og de mange forskellige opfattelser er udelukkende metoder til tilnærmelse. Det er veje, som man vælger stadie efter stadie og nation efter nation. Åndelig tilnærmelse er uden begrænsning. I virkeligheden er det historien om menneskets liv på Jorden, for den dækker udviklingen fra de tidligste bevidsthedsformer helt frem til civilisationer, der vil opstå engang langt ude i fremtiden.

Alt i livet er åndeligt

Det er en fundamental sandhed, at alt åndeligt bringer menneskets udvikling fremad, og relaterer den til den næste bevidsthedsudvidelse, det næste niveau af holdninger, de nye erkendelser og de nye principper eller leveregler. Det siges, at almindelige oplevelser i dagliglivet er ligeså åndelige, som de guddommelige oplevelser, de åndelige lærere har. Videnskabelige opdagelser er ligeså åndelige udfoldelser som de indtryk fra det indre liv, som de kendte mystikere har modtaget. Denne tanke viser igen den universelle rækkevidde, som loven om åndelig tilnærmelse har.

Vejen til "Faderens hjem"

Åndelig tilnærmelse er bevidsthedsudvikling. Den er som en stor oplyst trappe, der trin for trin fører mennesket op til dets højere arv. Hvert trin kræver en indsats, men det medfører en gradvis vækst, og den indre tilskyndelse – "trækket" mod det, der kaldes "Faderens hjem" – op­muntrer til at holde fødderne på de oplyste trin. Når man opfylder den­ne motivation i sine bestræbelser, belønnes man med glæde på en måde, som åbenbarer livets essentielle guddommelighed.

Den følgende korte oversigt præsenterer flere aspekter af loven om åndelig tilnærmelse. Den vil give inspiration til refleksion over emnet og til udvikling af holdninger og handlinger.

Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6